Frihed. Foto: Unsplash.

07.10.2021

10 bibelcitater om frihed

Vi priser friheden og ønsker den for dem, der lider under andres magt. Også i Bibelen møder vi håb om frihed og trøst til dem, der lever uden. Her får du 10 bibelord om frihed i troen på Gud og Kristus – til eftertanke og omtanke.

1. Sandheden skal gøre jer frie                                                      

Og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.

Johannesevangeliet kapitel 8, vers 32

2. Træller ikke mere for synden

Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden; den, der er død, er jo frigjort fra synden. Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham.

Paulus’ Brev til Romerne kapitel 6, vers 6-8

3. Gud befrier den trængte

Når han holder sig til mig, vil jeg redde ham.

Jeg beskytter ham, for han kender mit navn.

Når han råber til mig, vil jeg svare ham.

Jeg er med ham i trængslen,

jeg befrier ham og giver ham ære.

Jeg mætter ham med et langt liv

og lader ham se min frelse.

Salmernes Bog kapitel 91, vers 14-16

4. Tjen hinanden i kærlighed

Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord: »Du skal elske din næste som dig selv.«

Paulus’ Brev til Galaterne kapitel 5, vers 13-14

5. Vi er Guds børn

I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I atter skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi: Abba, fader! Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn.

Paulus’ Brev til Romerne kapitel 8, vers 15-16

6. Godt nyt til fattige og fanger

Herrens ånd er over mig,

fordi han har salvet mig.

Han har sendt mig

for at bringe godt budskab til fattige,

for at udråbe frigivelse for fanger

og syn til blinde,

for at sætte undertrykte i frihed,

for at udråbe et nådeår fra Herren.

Lukasevangeliet kapitel 4, vers 18-19

7. Fri – og alles tjener

Skønt fri og uafhængig af alle har jeg gjort mig selv til alles tjener for at vinde så mange som muligt.

Paulus’ Første Brev til Korintherne kapitel 9, vers 19

8. Befriet fra synden, trælle for Gud

Men nu, da I er blevet befriet fra synden og er blevet trælle for Gud, får I den frugt, at I helliges, og til sidst evigt liv. For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.

Paulus’ Brev til Romerne kapitel 6, vers 22-23

9. Virkelig frie

Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.

Johannesevangeliet kapitel 8, vers 36

10. Brug ikke friheden til ondskab

I er jo frie, ikke til at bruge friheden som et dække for ondskab, men som Guds trælle.

Peters Første Brev kapitel 2, vers 16

Studiebibelen

Den autoriserede oversættelse med indledninger og kommentarer
Studiebibelen
799,95

Forfatter: Redigeret af Bodil Ejrnæs, Geert Hallbäck og Hans Jørgen Lundager Jensen
Sidetal: 1872 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-728-9
Mål: 16,2 x 23 x 3,3 cm
Andet: 1131 g