Da de andre disciple fortæller Thomas, at de har set den opstandne Kristus, vil Thomas kun tro det, hvis han selv kan stikke fingrene i Jesus’ sår. Han vil selv kunne sikre sig, at det faktisk er Jesus. Maleri af Caravaggio, 1602. Kilde: Wikimedia Commons.
Thomas tvivler på opstandelsen, indtil han har set den opstandne med egne øjne. Maleri af Caravaggio, 1602. Kilde: Wikimedia Commons.

12.04.2023

10 bibelcitater om tvivl

Tvivl kan blive til fortvivlelse, andre gange kan den nære troen, og vi kan finde trøst i Esajas’ ord: ”fortvivl ikke, for jeg er din Gud.” Her får du 10 bibelcitater om tvivl

1. Den, der tvivler

Men han skal bede i tro, uden at tvivle; for den, der tvivler, er som en bølge på havet, der rejses og brydes af vinden.

Jakobs Brev kapitel 1, vers 6

2. Hvem er han?

Men han sagde til dem: »Hvorfor er I bange, I lidettroende?« Da rejste han sig og truede ad storm og sø, og det blev helt blikstille. Men folk undrede sig og sagde: »Hvem er han, siden både storm og sø adlyder ham?«

Matthæusevangeliet kapitel 8, vers 26-27

3. ”Vær ikke vantro, men troende”

Derpå sagde han til Thomas: »Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende.«

Johannesevangeliet kapitel 20, vers 27

4. Barmhjertig mod dem, der tvivler

Der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler.

Judas’ Brev kapitel 1, vers 22

5. Tvivlrådig, men ikke fortvivlet

I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde.

Paulus’ Andet Brev til Korintherne kapitel 4, vers 8-9

6. Alt er muligt for den, der tror

Jesus sagde til ham: »Hvis du kan! Alt er muligt for den, der tror.« Straks råbte drengens far: »Jeg tror, hjælp min vantro!«

Markusevangeliet kapitel 9, vers 23-24

7. Sæt jer ikke til doms

Den, der er svag i troen, skal I tage imod uden at sætte jer til doms over hans meninger.

Paulus’ Brev til Romerne kapitel 14, vers 1

8. Vinden lagde sig

Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde: »Du lidettroende, hvorfor tvivlede du?«  Da de kom op i båden, lagde vinden sig. Og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde: »Sandelig, du er Guds søn.«

Matthæusevangeliet kapitel 14, vers 31-33

9. Kød og knogler

De blev bange og forfærdede og troede, det var en ånd, de så. Men han sagde til dem: »Hvorfor er I rystede, og hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte? Se på mine hænder og fødder – det er mig. Føl på mig og se; en ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har.«

Lukasevangeliet kapitel 24, vers 37-39

10. Intet kan skille os fra Guds kærlighed

For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.

Paulus’ Brev til Romerne kapitel 8, vers 38-39

Bibelen i hardback – livets træ

Klassisk og solid bibel i mellemformat
Bibelen i hardback – livets træ
299,95

Sidetal: 1440 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-252-0
Mål: 16,5 x 22 cm.
Andet: Med 2 læsebånd