Bibelen online

Matthæusevangeliet Kapitel 14

Johannes Døbers død

På den tid hørte landsfyrsten Herodes rygtet om Jesus, og han sagde til sine hoffolk: »Det er Johannes Døber! Han er stået op fra de døde, og derfor virker disse kræfter i ham.« Herodes havde nemlig ladet Johannes gribe, lægge i lænker og sætte i fængsel på grund af Herodias, sin bror Filips hustru; for Johannes havde sagt til ham: »Du har ikke lov til at have hende.« Herodes ville også have ladet ham slå ihjel, men var bange for folk, for de anså Johannes for en profet.

Men da Herodes fejrede fødselsdag, dansede Herodias' datter for selskabet og betog Herodes, så han svor på at ville give hende, lige meget hvad hun bad ham om. Tilskyndet af sin mor siger hun: »Giv mig Johannes Døbers hoved på et fad!« Kongen blev ked af det, men på grund af sin ed og sine gæster befalede han, at hun skulle have det, og han sendte bud og lod Johannes halshugge i fængslet. Og hans hoved blev bragt på et fad og givet til pigen, og hun bragte det til sin mor. Men hans disciple kom og hentede liget og begravede ham, og de gik hen og fortalte Jesus det.

Bespisningen af de fem tusind

Da Jesus hørte det, drog han bort derfra i en båd til et øde sted for at være alene. Men skarerne opdagede det og fulgte efter ham til fods fra byerne. Og da han kom i land, så han en stor folkeskare, og han ynkedes over dem og helbredte dem, der var syge. Da det var blevet aften, kom hans disciple hen til ham og sagde: »Stedet her er øde, og det er allerede sent. Send skarerne bort, så de kan gå hen til landsbyerne og købe sig mad.« Men Jesus svarede dem: »De behøver ikke at gå. Giv I dem noget at spise!« De sagde til ham: »Vi har kun fem brød og to fisk her.« Han sagde: »Giv mig dem!« Og han lod folkeskarerne sætte sig i græsset, tog de fem brød og de to fisk, så op mod himlen og velsignede dem, brød brødene og gav disciplene dem, og de delte dem ud til skarerne. Og alle spiste og blev mætte, og de samlede de stykker sammen, som var tilovers, tolv kurve fulde. Der var omkring fem tusind mænd, som havde spist, foruden kvinder og børn.

Vandringen på søen

Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå om bord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarerne bort. Da han havde sendt skarerne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene dér. Båden var allerede mange stadier fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde: »Det er et spøgelse,« og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde: »Vær frimodige, det er mig, frygt ikke!« Men Peter sagde til ham: »Herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet.« Han sagde: »Kom!« Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte: »Herre, frels mig!« Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde: »Du lidettroende, hvorfor tvivlede du?« Da de kom op i båden, lagde vinden sig. Og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde: »Sandelig, du er Guds søn.«

Helbredelser ved Genesaret

Og da de var kommet over søen, nåede de land ved Genesaret. Folk på stedet genkendte ham og sendte bud til hele omegnen, og de kom til ham med alle de syge, og de bad ham om bare at måtte røre ved kvasten på hans kappe; og alle, der rørte ved ham, blev frelst.

Krydshenvisning:

Mark 6,14-29

Krydshenvisning:

Mark 6,14-29

Matt 16,14

Krydshenvisning:

Mark 6,14-29

Matt 4,12

Krydshenvisning:

Mark 6,14-29

3 Mos 18,16

Krydshenvisning:

Mark 6,14-29

Matt 21,26

Krydshenvisning:

Mark 6,14-29

Krydshenvisning:

Mark 6,14-29

Est 5,6

Krydshenvisning:

Mark 6,14-29

Krydshenvisning:

Mark 6,14-29

Krydshenvisning:

Mark 6,14-29

Krydshenvisning:

Mark 6,14-29

Krydshenvisning:

Mark 6,14-29

Krydshenvisning:

Mark 6,30-44

Luk 9,10-17

Joh 6,1-15

Matt 15,32-39

Krydshenvisning:

Mark 6,30-44

Luk 9,10-17

Joh 6,1-15

Matt 15,32-39

Matt 9,36

Krydshenvisning:

Mark 6,30-44

Luk 9,10-17

Joh 6,1-15

Matt 15,32-39

Krydshenvisning:

Mark 6,30-44

Luk 9,10-17

Joh 6,1-15

Matt 15,32-39

Krydshenvisning:

Mark 6,30-44

Luk 9,10-17

Joh 6,1-15

Matt 15,32-39

Krydshenvisning:

Mark 6,30-44

Luk 9,10-17

Joh 6,1-15

Matt 15,32-39

Krydshenvisning:

Mark 6,30-44

Luk 9,10-17

Joh 6,1-15

Matt 15,32-39

Krydshenvisning:

Mark 6,30-44

Luk 9,10-17

Joh 6,1-15

Matt 15,32-39

Krydshenvisning:

Mark 6,30-44

Luk 9,10-17

Joh 6,1-15

Matt 15,32-39

Krydshenvisning:

Mark 6,45-52

Joh 6,16-21

Krydshenvisning:

Mark 6,45-52

Joh 6,16-21

Luk 6,12

Krydshenvisning:

Mark 6,45-52

Joh 6,16-21

Krydshenvisning:

Mark 6,45-52

Joh 6,16-21

Krydshenvisning:

Mark 6,45-52

Joh 6,16-21

Luk 24,37

Krydshenvisning:

Mark 6,45-52

Joh 6,16-21

Krydshenvisning:

Mark 6,45-52

Joh 6,16-21

Krydshenvisning:

Mark 6,45-52

Joh 6,16-21

Krydshenvisning:

Mark 6,45-52

Joh 6,16-21

Matt 8,25-26

Krydshenvisning:

Mark 6,45-52

Joh 6,16-21

Krydshenvisning:

Mark 6,45-52

Joh 6,16-21

Krydshenvisning:

Mark 6,45-52

Joh 6,16-21

Matt 8,29 16,16

Krydshenvisning:

Mark 6,53-56

Krydshenvisning:

Mark 6,53-56

Krydshenvisning:

Mark 6,53-56

Matt 9,21

Luk 6,19

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd