Bibelen online

Judas' Brev Kapitel 1

Fra Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror.

Til de kaldede, som er elsket af Gud Fader og bevaret for Jesus Kristus.

Barmhjertighed og fred og kærlighed være med jer i stadig rigere mål!

Skriftens dom over de falske lærere

Mine kære, mens jeg nu er ivrigt optaget af at skrive til jer om vor fælles frelse, har jeg anset det for nødvendigt at skrive til jer og formane jer til at kæmpe for den tro, som én gang for alle er overdraget de hellige. For der har sneget sig nogle mennesker ind, som der allerede for længe siden var skrevet om, at de skulle rammes af denne dom; de er ugudelige, de misbruger vor Guds nåde til tøjlesløshed og fornægter vor eneste hersker og herre, Jesus Kristus.

Skønt I ved det alt sammen, vil jeg alligevel minde jer om, hvorledes Herren først frelste sit folk ud af Egypten, men senere udryddede dem, der havde vist sig vantro; og jeg vil minde om, at de engle, som ikke tog vare på deres høje hverv, men forlod deres rette bolig, holder han bundet i mørket med evige lænker indtil dommen på den store dag; og jeg vil minde om, at Sodoma og Gomorra og de omliggende byer, der på samme måde som disse engle bedrev utugt og søgte unaturlige forbindelser, nu fremstår som et afskrækkende eksempel, idet de straffes med evig ild.

Alligevel gør disse mennesker det samme: I deres sværmeri tilsøler de legemet, lader hånt om Herrens myndighed og spotter overjordiske magter. Dengang ærkeenglen Mikael stredes med Djævelen om Moses' lig, vovede han trods alt ikke at udtale nogen spottende dom, men sagde blot: »Herren straffe dig!« Men disse mennesker spotter, hvad de ikke har forstand på, og det, de forstår med deres instinkter ligesom de umælende dyr, bringer dem blot i fordærv. Ve dem! De er slået ind på Kains vej og har for vindings skyld givet sig Bileams vildfarelse i vold og går til grunde som Kora i hans opsætsighed. De er skampletter på jeres kærlighedsmåltider, hvor de uden undseelse deltager i gildet og bare sørger for sig selv; de er som skyer, der drives forbi af vindene uden at give regn, og som træer, der står uden frugt om efteråret, to gange døde og revet op med rode; de er som havets vilde bølger, der skummer af deres egen skam; de er som vildfarende stjerner, og dystert mørke venter dem til evig tid.

Det var også dem, Enok i syvende slægtled efter Adam profeterede om: »Se, Herren kommer omgivet af sine titusinder af hellige for at holde dom over alle og straffe enhver sjæl for alle de ugudelige gerninger, de har begået, og for alle de hårde ord, disse ugudelige syndere har talt imod ham.« Det er dem, som mukker og klager over deres skæbne, alt imens de følger deres egne lyster, og de taler brovtende ord, når de smigrer folk for egen fordels skyld.

Formaning om barmhjertighed

Men I, mine kære, skal genkalde jer de ord, som tidligere er sagt af vor Herre Jesu Kristi apostle, som sagde til jer: »I den sidste tid vil der komme spottere, som følger deres egne ugudelige lyster.« Det er dem, der skaber splittelse; de er kun sjælelige, de mangler Ånden. Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. Der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler; nogle skal I frelse ved at rive dem ud af ilden; andre igen skal I være barmhjertige imod, men med frygt, så I endog skyr den kjortel, der er plettet af deres syndige krop.

Lovprisning af den eneste Gud

Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel, den eneste Gud, vor frelser ved vor Herre Jesus Kristus, ham være ære og majestæt, magt og myndighed før tidens begyndelse, nu og i al evighed! Amen.

Krydshenvisning:

Matt 13,55

Jak 1,1

Krydshenvisning:

2 Pet 2

Fil 1,27

1 Tim 1,18

Krydshenvisning:

2 Pet 2

Krydshenvisning:

2 Pet 2

2 Mos 12,51

4 Mos 14,27-35

1 Kor 10,5

2 Pet 1,12

Krydshenvisning:

2 Pet 2

1 Mos 6,2

Krydshenvisning:

2 Pet 2

1 Mos 19,24

Krydshenvisning:

2 Pet 2

Krydshenvisning:

2 Pet 2

5 Mos 34,6

Dan 10,13

Zak 3,2

Åb 12,7

Krydshenvisning:

2 Pet 2

Krydshenvisning:

2 Pet 2

1 Mos 4,8

Åb 2,14

Krydshenvisning:

2 Pet 2

1 Kor 11,21

Krydshenvisning:

2 Pet 2

Es 57,20

Krydshenvisning:

2 Pet 2

1 Mos 5,24

Krydshenvisning:

2 Pet 2

Krydshenvisning:

2 Pet 2

Krydshenvisning:

2 Pet 3,2-3

Krydshenvisning:

2 Pet 3,2-3

1 Tim 4,1

2 Tim 3,1-9

ApG 20,29

Krydshenvisning:

1 Kor 2,14

Jak 3,15

Krydshenvisning:

1 Thess 5,11

Ef 6,18

Krydshenvisning:

1 Kor 3,15

Åb 3,4

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd