Bibelen online

Første Kongebog Kapitel 14

Dommen over Jeroboams hus

På den tid blev Jeroboams søn Abija syg. Da sagde Jeroboam til sin hustru: »Skynd dig at forklæde dig, så ingen kan vide, at du er Jeroboams hustru, og gå så til Shilo. Der bor nemlig profeten Akija; det var ham, der tilsagde mig, at jeg skulle være konge over dette folk. Tag ti brød og nogle kager og en krukke honning med dig, og gå hen til ham. Han vil fortælle dig, hvordan det skal gå med drengen.« Det gjorde Jeroboams hustru. Hun tog af sted til Shilo og kom til Akijas hus. Akija kunne ikke se, fordi han havde stær på grund af alderdom. Men Herren havde sagt til Akija: »Jeroboams hustru er på vej for at søge råd hos dig om sin søn, fordi han er syg. Sådan og sådan skal du sige til hende. Når hun kommer, har hun gjort sig ukendelig.«

Da Akija hørte lyden af hendes skridt i døren, sagde han: »Kom ind, Jeroboams hustru! Hvorfor har du gjort dig ukendelig, når det er til dig, jeg har fået et hårdt budskab? Gå og sig til Jeroboam: Dette siger Herren, Israels Gud: Jeg ophøjede dig fra folket og gjorde dig til fyrste over mit folk Israel; jeg rev kongedømmet fra Davids hus og gav det til dig. Men du har ikke været som min tjener David, som holdt mine befalinger og fulgte mig af hele sit hjerte, så han kun gjorde, hvad der var ret i mine øjne. Du har handlet værre end alle, der var før dig; du gik hen og lavede dig andre guder og støbte gudebilleder, så du krænkede mig, og du vendte mig ryggen. Derfor vil jeg nu bringe ulykke over Jeroboams hus: Jeg udrydder alle mænd af Jeroboams slægt i Israel, rub og stub, og jeg vil muge ud efter Jeroboams hus, som man muger møg ud, til der ikke er mere. Den af Jeroboams slægt, som dør i byen, skal hundene æde, og den, som dør på marken, skal himlens fugle æde. Herren har talt! Gå nu hjem! Når du sætter din fod i byen, skal drengen dø! Hele Israel skal holde ligklage over ham og begrave ham, ja, han er den eneste af Jeroboams slægt, der skal komme i en grav, for hos ham alene i Jeroboams slægt har Herren, Israels Gud, fundet noget godt. Men Herren vil lade en konge fremstå over Israel, som skal udrydde Jeroboams hus nu i dag, ja fra nu af! Og Herren skal slå Israel, så det svajer som et siv i vandet, og han vil rykke Israel op af denne gode jord, som han gav deres fædre, og han vil sprede dem på den anden side af Eufratfloden, fordi de lavede deres Ashera-pæle og krænkede Herren. Han vil prisgive Israel på grund af de synder, Jeroboam selv begik, og som han forledte Israel til.«

Så begav Jeroboams hustru sig af sted og kom til Tirsa. Da hun trådte over husets tærskel, var drengen død. Hele Israel begravede ham og holdt ligklage over ham efter det ord, Herren havde talt ved sin tjener, profeten Akija.

Jeroboams død

Hvad der ellers er at fortælle om Jeroboam, hvordan han førte krig, og hvordan han regerede, står i Israels Kongers Krønike. Jeroboam regerede toogtyve år, så lagde han sig til hvile hos sine fædre, og hans søn Nadab blev konge efter ham.

Rehabeam af Juda

Salomos søn Rehabeam blev konge i Juda. Rehabeam var enogfyrre år, da han blev konge, og han regerede sytten år i Jerusalem, den by, Herren havde udvalgt af alle Israels stammer til at sætte sit navn på. Hans mor hed Na'ama og var fra Ammon.

Judæerne gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, og med de synder, de begik, gjorde de ham mere vred, end deres fædre havde gjort. Også de byggede offerhøje og lavede stenstøtter og Ashera-pæle på alle høje bakker og under alle grønne træer; der var endog mandlige helligskøger i landet. De fulgte alle de afskyelige skikke hos de folkeslag, som Herren havde drevet bort foran israelitterne.

I kong Rehabeams femte regeringsår drog egypterkongen Shishak op mod Jerusalem. Han tog skattene fra Herrens tempel og fra kongens palads, ja, han tog alt. Han tog alle guldskjoldene, som Salomo havde lavet, og kong Rehabeam lavede bronzeskjolde til erstatning for dem. Dem gav han i forvaring hos befalingsmændene over livvagten, som vogtede indgangen til kongens palads. Hver gang kongen gik ind i Herrens tempel, bar livvagten dem, og bagefter bragte de dem tilbage til livvagtens våbenkammer.

Hvad der ellers er at fortælle om Rehabeam, alt, hvad han gjorde, står jo i Judas Kongers Krønike. Der var hele tiden krig mellem Rehabeam og Jeroboam. Rehabeam lagde sig til hvile hos sine fædre og blev begravet hos sine fædre i Davidsbyen. Hans mor hed Na'ama og var fra Ammon. Hans søn Abija blev konge efter ham.

Krydshenvisning:

1 Kong 11,29-31

Krydshenvisning:

1 Kong 11,31 11,37

Krydshenvisning:

1 Kong 15,29 21,21

Krydshenvisning:

1 Kong 16,4 21,24

Krydshenvisning:

1 Kong 15,29

Krydshenvisning:

2 Kong 17,23

Krydshenvisning:

1 Kong 12,28-33

Krydshenvisning:

1 Kong 15,25

Krydshenvisning:

2 Krøn 12

1 Kong 12,17

Krydshenvisning:

2 Krøn 12

Krydshenvisning:

2 Krøn 12

2 Kong 16,3-4 17,10-11

Krydshenvisning:

2 Krøn 12

2 Kong 16,3-4 17,10-11

5 Mos 23,18

2 Kong 23,7

Krydshenvisning:

2 Krøn 12

1 Kong 11,40

Krydshenvisning:

2 Krøn 12

1 Kong 10,16-17

Krydshenvisning:

2 Krøn 12

Krydshenvisning:

2 Krøn 12

Krydshenvisning:

2 Krøn 12

Krydshenvisning:

2 Krøn 12

1 Kong 15,6

Krydshenvisning:

2 Krøn 12

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd