Bibelen online

Første Kongebog Kapitel 16

Herrens ord mod Basha kom til Hananis søn Jehu: »Jeg rejste dig fra støvet og gjorde dig til fyrste over mit folk Israel, men du følger i Jeroboams spor og forleder mit folk Israel til synd, så de krænker mig med deres synder; derfor vil jeg muge ud efter Basha og hans hus, og jeg vil gøre med dit hus som med Nebats søn Jeroboams hus. Den af Bashas slægt, som dør i byen, skal hundene æde, og den, som dør på marken, skal himlens fugle æde.«

Hvad der ellers er at fortælle om Basha, hvad han gjorde, og hans heltegerninger, står jo i Israels Kongers Krønike. Basha lagde sig til hvile hos sine fædre og blev begravet i Tirsa, og hans søn Ela blev konge efter ham. Ved Hananis søn, profeten Jehu, var Herrens ord også kommet til Basha og til hans hus for alt det, han havde gjort, som var ondt i Herrens øjne, så han krænkede ham med sine gerninger på samme måde som Jeroboams hus, men også fordi han havde udryddet det.

Ela af Israel

I Judas konge Asas seksogtyvende regeringsår blev Bashas søn Ela konge over Israel, og han regerede to år i Tirsa. Hans tjener Zimri, som var kommandant for halvdelen af vognstyrken, dannede en sammensværgelse mod ham, mens han sad og drak i hofchefen Arsas hus i Tirsa. I Judas konge Asas syvogtyvende regeringsår gik Zimri ind og slog ham ihjel og blev konge efter ham. Da han var blevet konge og havde sat sig på tronen, dræbte han hele Bashas hus. Han lod ikke en eneste mand blive tilbage, hverken af hans slægtninge eller af hans venner. Zimri udslettede hele Bashas hus efter det ord, Herren havde talt mod Basha ved profeten Jehu. Det var på grund af alle de synder, som Basha og hans søn Ela havde begået, og som de havde forledt Israel til, så de krænkede Herren, Israels Gud, med deres tomme guder.

Hvad der ellers er at fortælle om Ela, alt, hvad han gjorde, står jo i Israels Kongers Krønike.

Zimri af Israel

I Judas konge Asas syvogtyvende regeringsår blev Zimri konge, og han regerede syv dage i Tirsa, mens hæren belejrede Gibbeton, som var i filistrenes besiddelse. Da belejringshæren hørte, at Zimri havde dannet en sammensværgelse og også havde slået kongen ihjel, gjorde hele Israel samme dag i lejren hærføreren Omri til konge over Israel. Omri, og hele Israel med ham, drog op fra Gibbeton og belejrede Tirsa. Da Zimri så, at byen var indtaget, gik han ind i kongeborgen, brændte paladset ned over sig og døde. Det var på grund af den synd, han begik, da han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, og fulgte i Jeroboams spor og vedblev med den synd, som Jeroboam havde begået, og som han havde forledt Israel til.

Hvad der ellers er at fortælle om Zimri og den sammensværgelse, han dannede, står jo i Israels Kongers Krønike. Dengang delte Israels folk sig i to dele; halvdelen af folket fulgte Ginats søn Tibni og gjorde ham til konge, og halvdelen fulgte Omri. Men den halvdel af folket, der fulgte Omri, var stærkere end den del af folket, der fulgte Ginats søn Tibni; Tibni døde, og Omri blev konge.

Omri af Israel

I Judas konge Asas enogtredivte regeringsår blev Omri konge over Israel, og han regerede tolv år; i Tirsa regerede han seks år. Så købte han Samaria-bjerget af Shemer for to talenter sølv, og han byggede på bjerget og kaldte den by, han havde bygget, Samaria efter bjergets tidligere ejer Shemer. Omri gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, og han handlede værre end nogen før ham. I ét og alt fulgte han i Nebats søn Jeroboams spor og vedblev med den synd, som Jeroboam havde forledt Israel til, så de krænkede Herren, Israels Gud, med deres tomme guder.

Hvad der ellers er at fortælle om Omri, alt, hvad han gjorde, og de heltegerninger, han udførte, står jo i Israels Kongers Krønike. Omri lagde sig til hvile hos sine fædre og blev begravet i Samaria, og hans søn Akab blev konge efter ham.

Akab af Israel

Omris søn Akab blev konge over Israel i Judas konge Asas otteogtredivte regeringsår, og Omris søn Akab regerede toogtyve år i Samaria over Israel. Omris søn Akab gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, værre end nogen før ham. Da det ikke var nok for ham at følge Nebats søn Jeroboams synder, giftede han sig med sidoniernes konge Etba'als datter Jezabel, og han gav sig til at dyrke og tilbede Ba'al. Han rejste et alter for Ba'al i Ba'als tempel, som han havde bygget i Samaria. Akab lavede en Ashera-pæl, og Akab gjorde mere endnu, så han krænkede Herren, Israels Gud, mere end nogen af Israels konger, der havde været før ham.

På hans tid genopbyggede Hiel fra Betel Jeriko. Det kostede ham hans førstefødte søn Abiram at lægge grunden og hans yngste søn Segub at sætte porten i, efter det ord, som Herren havde talt ved Josva, Nuns søn.

Krydshenvisning:

1 Kong 12,28-33 14,7

Krydshenvisning:

1 Kong 14,10 15,29

Krydshenvisning:

1 Kong 14,11

Krydshenvisning:

2 Kong 9,31

Krydshenvisning:

1 Kong 14,10

Krydshenvisning:

1 Kong 15,27

Krydshenvisning:

Mika 6,16

Krydshenvisning:

1 Kong 12,28-33

Krydshenvisning:

2 Kong 3,2 10,27-28 11,18

Krydshenvisning:

Jos 6,26

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.