Bibelen online

Matthæusevangeliet Kapitel 1

Jesu slægt

Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn.

Abraham blev far til Isak, Isak til Jakob, og Jakob til Juda og hans brødre. Juda blev med Tamar far til Peres og Zera, Peres blev far til Hesron, Hesron til Ram, Ram til Amminadab, Amminadab til Nakshon, og Nakshon til Salmon. Salmon blev med Rahab far til Boaz, Boaz blev med Ruth far til Obed, Obed blev far til Isaj, og Isaj blev far til kong David.

David blev med Urias' hustru far til Salomo, Salomo blev far til Rehabeam, Rehabeam til Abija, Abija til Asaf, Asaf til Joshafat, Joshafat til Joram, Joram til Uzzija, Uzzija til Jotam, Jotam til Akaz, Akaz til Hizkija, Hizkija til Manasse, Manasse til Amos, Amos til Josija, og Josija til Jekonja og hans brødre under bortførelsen til Babylon.

Efter bortførelsen til Babylon blev Jekonja far til Shealtiel, Shealtiel til Zerubbabel, Zerubbabel til Abiud, Abiud til Eljakim, Eljakim til Azor, Azor til Sadok, Sadok til Akim, Akim til Eliud, Eliud til Eleazar, Eleazar til Mattan, Mattan til Jakob og Jakob til Josef, Marias mand. Hun fødte Jesus, som kaldes Kristus.

I alt er der altså fra Abraham indtil David fjorten slægtled, fra David indtil bortførelsen til Babylon fjorten slægtled, fra bortførelsen til Babylon og indtil Kristus fjorten slægtled.

Jesu fødsel

Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til: Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. Hendes mand Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe hende i vanry, men besluttede at skille sig fra hende i al stilhed. Mens han tænkte på dette, se, da viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: »Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder.«

Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: »Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel« – det betyder: Gud med os. Da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham, og tog hende til sig som sin hustru. Men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn. Og han gav ham navnet Jesus.

Krydshenvisning:

Luk 3,23-38

Luk 1,32

Rom 1,3

Krydshenvisning:

Luk 3,23-38

Krydshenvisning:

Luk 3,23-38

Ruth 4,17-22

1 Krøn 2,4-15

1 Mos 38,29-30

Krydshenvisning:

Luk 3,23-38

Ruth 4,17-22

1 Krøn 2,4-15

Note:

Salmon: Svarer til Salma i Det Gamle Testamente, jf. 1 Krøn 2,11.

Krydshenvisning:

Luk 3,23-38

Ruth 4,17-22

1 Krøn 2,4-15

Jos 2,1

Krydshenvisning:

Luk 3,23-38

Ruth 4,17-22

1 Krøn 2,4-15

2 Sam 5,14 12,24

Krydshenvisning:

Luk 3,23-38

1 Krøn 3,10-16

Krydshenvisning:

Luk 3,23-38

1 Krøn 3,10-16

Krydshenvisning:

Luk 3,23-38

1 Krøn 3,10-16

Note:

Amos: Nogle håndskrifter har Am(m)on i overensstemmelse med Det Gamle Testamente.

Krydshenvisning:

Luk 3,23-38

1 Krøn 3,10-16

Krydshenvisning:

Luk 3,23-38

1 Krøn 3,10-16

2 Kong 25,7 25,11 25,21

Krydshenvisning:

Luk 3,23-38

1 Krøn 3,17 3,19

Ezra 3,2

Hagg 1,1

Krydshenvisning:

Luk 3,23-38

Krydshenvisning:

Luk 3,23-38

Krydshenvisning:

Luk 3,23-38

Krydshenvisning:

Luk 3,23-38

Luk 1,27

Matt 27,17 27,22

Krydshenvisning:

Luk 3,23-38

Note:

Asaf: Nogle håndskrifter har Asa i overensstemmelse med Det Gamle Testamente.

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

4 Mos 5,12-31

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Sl 130,8

Luk 1,31

ApG 4,12

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Es 7,14

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Luk 2,21

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd