Bibelen online

Første Krønikebog Kapitel 7

Issakars slægt

Issakars sønner var: Tola, Puvva, Jashub og Shimron, i alt fire. Tolas sønner var: Uzzi, Refaja, Jeriel, Jakmaj, Jibsam og Samuel, overhoveder for Tolas fædrenehuse ifølge deres slægtsbøger, erfarne krigere. På Davids tid var tallet på dem 22.600. Uzzis sønner var: Jizrakja. Jizrakjas sønner var: Mikael, Obadja, Joel og Jissija, i alt fem overhoveder. Til hvert af deres fædrenehuse hørte ifølge deres slægtsbøger flokke af krigere; der var i alt 36.000, for der var mange kvinder og børn. Deres brødre i alle Issakars slægter var erfarne krigere; i alt var der registreret 87.000.

Benjamins slægt

Benjamins sønner var: Bela, Beker og Jedi'ael, i alt tre. Belas sønner var: Esbon, Uzzi, Uzziel, Jerimot og Iri, i alt fem overhoveder for fædrenehuse, erfarne krigere. Der var registreret 22.034. Bekers sønner var: Zemira, Joash, Eliezer, Eljo'enaj, Omri, Jeremot, Abija, Anatot og Alemet. Alle disse var Bekers sønner. I deres slægtsbøger var der registreret 20.200 overhoveder for deres fædrenehuse, erfarne krigere. Jedi'aels sønner var: Bilhan. Bilhans sønner var: Je'ush, Benjamin, Ehud, Kena'ana, Zetan, Tarshish og Akishahar. Alle disse var Jedi'aels sønner, overhoveder for deres fædrenehuse, erfarne krigere, i alt 17.200 våbenføre mænd. Shuppim og Huppim var Irs sønner, Hushim var Ahers sønner.

Naftalis slægt

Naftalis sønner var: Jakse'el, Guni, Jeser og Shallum; de var sønner af Bilha.

Manasses slægt

Manasses sønner var: Asriel, som hans aramaiske medhustru fødte; hun fødte også Makir, der blev far til Gilead. Makir fandt en kone til Huppim og Shuppim. Hans søster hed Ma'aka, hans næstældste søn hed Selofkad. Selofkad havde kun døtre. Makirs kone Ma'aka fødte en søn, som hun kaldte Peresh. Hans bror hed Sheresh og hans sønner Ulam og Rekem. Ulams sønner var: Bedan. Det var Gileads sønner; Gilead var søn af Makir, søn af Manasse. Hans søster var Hammoleket; hun fødte Ishhod, Abiezer og Makla. Shemidas sønner var: Akjan, Sikem, Likhi og Aniam.

Efraims slægt

Efraims sønner var: Shutela, hans søn Bered, hans søn Tahat, hans søn El'ada, hans søn Tahat, hans søn Zabad, hans søn Shutela, desuden Ezer og El'ad, som blev dræbt af mændene i Gat, de indfødte i landet, fordi de var draget ned for at tage deres hjorde. Deres far Efraim sørgede i lang tid, og hans brødre kom for at trøste ham. Så gik han ind til sin kone, og hun blev gravid og fødte en søn, som han kaldte Beria, fordi hans hus var blevet ramt af ulykke. Hans datter var She'era, som byggede Nedre og Øvre Bet-Horon og Uzzen-She'era. Hans søn var Refa, hans søn Reshef, hans søn Tela, hans søn Tahan, hans søn Ladan, hans søn Ammihud, hans søn Elishama, hans søn Nun, hans søn Josva. Deres besiddelser og bosteder var Betel med tilhørende småbyer, mod øst Na'aran, mod vest Gezer med tilhørende småbyer og Sikem med tilhørende småbyer helt til Ajja med tilhørende småbyer. Bet-Shan med tilhørende småbyer, Ta'anak med tilhørende småbyer, Megiddo med tilhørende småbyer og Dor med tilhørende småbyer var i manassitternes besiddelse. I alle disse byer boede Israels søn Josefs sønner.

Ashers slægt

Ashers sønner var: Jimna, Jishva, Jishvi og Beria, og Sera var deres søster. Berias sønner var: Heber og Malkiel; han blev far til Birzavit. Heber fik Jaflet, Shomer, Hotam og deres søster Shua. Jaflets sønner var: Pasak, Bimhal og Ashvat. Det var Jaflets sønner. Shemers sønner var: Aki, Roga, Jehubba og Aram. Hans bror Helems sønner var: Sofa, Jimna, Shelesh og Amal. Sofas sønner var: Sua, Harnefer, Shual, Beri, Jimra, Beser, Hod, Shamma, Shilsha, Jitran og Be'era. Jeters sønner var: Jefunne, Pispa og Ara. Ullas sønner var: Ara, Hanniel og Risja. Alle disse var Ashers sønner; de var overhoveder for fædrenehusene, udvalgte, erfarne krigere, overhoveder blandt høvdingene. Tallet på dem, der var registreret som krigere, var 26.000 mand.

Krydshenvisning:

1 Mos 46,13

4 Mos 26,23-24

Krydshenvisning:

1 Krøn 8,1

1 Mos 46,21

Krydshenvisning:

1 Mos 46,24

Krydshenvisning:

4 Mos 26,29-33

Krydshenvisning:

4 Mos 27,1

Krydshenvisning:

4 Mos 26,35

Note:

På hebraisk er der ordspil mellem Beria og af ulykke.

Krydshenvisning:

4 Mos 1,10

Krydshenvisning:

4 Mos 13,8 13,16

Krydshenvisning:

Jos 16,1 16,10

Krydshenvisning:

Jos 17,11

Krydshenvisning:

1 Mos 46,17

Krydshenvisning:

1 Mos 46,17

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd