Bibelen online

Josvabogen Kapitel 17

Manasses stamme fik tildelt land ved lodkastningen, for han var Josefs førstefødte søn. Makir, Manasses førstefødte søn, Gileads far, fik Gilead og Bashan; han var kriger. De øvrige manassitter fik land, slægt for slægt, Abiezers, Heleks, Asriels, Sikems, Hefers og Shemidas sønner. Det er Josefs søn Manasses mandlige efterkommere, slægt for slægt.

Selofkad, søn af Hefer, søn af Gilead, søn af Makir, søn af Manasse, havde ingen sønner, kun døtre. Hans døtre hed Makla, Noa, Hogla, Milka og Tirsa. De kom hen til præsten Eleazar, til Josva, Nuns søn, og til overhovederne og sagde: »Herren gav Moses befaling om at give os arvelod på linje med vore slægtninge.« Da gav han dem arvelod på linje med deres fars brødre efter Herrens befaling. Således fik Manasse tildelt ti dele, foruden Gilead og Bashan øst for Jordan. For Manasses døtre fik arvelod ligesom hans sønner. Gilead tilfaldt de øvrige manassitter.

Manasses område strakte sig fra Asher til Mikmetat syd for Sikem, og grænsen går mod syd til Jashub ved En-Tappua. Landet omkring Tappua tilfaldt Manasse, men Tappua selv, ved Manasses grænse, tilfaldt efraimitterne. Derpå går grænsen ned til Kana-bækken, syd om bækken; byerne her tilfaldt Efraim midt blandt Manasses byer. Manasses område ligger nord for bækken, og grænsen ender ude ved havet. Hvad der ligger syd for tilhører Efraim, hvad der ligger nord for tilhører Manasse. Havet er grænse. Mod nord støder de op til Asher og mod øst til Issakar. I Issakar og Asher fik Manasse: Bet-Shan med tilhørende småbyer, Jibleam med tilhørende småbyer, indbyggerne i Dor med tilhørende småbyer, indbyggerne i En-Dor med tilhørende småbyer, indbyggerne i Ta'anak med tilhørende småbyer og indbyggerne i Megiddo med tilhørende småbyer, de tre højdedrag. Men manassitterne kunne ikke fordrive indbyggerne fra disse byer; det lykkedes kana'anæerne at blive boende i den del af landet. Da israelitterne blev de stærkeste, gjorde de kana'anæerne til hoveriarbejdere. De fordrev dem ikke.

Josefsønnerne sagde til Josva: »Hvorfor har du kun givet os ét arvelod og én del i eje, skønt vi er et talrigt folk, eftersom Herren hidtil har velsignet os?« Josva sagde til dem: »Når I er så talrigt et folk, kan I drage op i skovlandet og rydde land der, i perizzitternes og refaitternes land, siden Efraims bjergland er for trangt for jer.« Josefsønnerne sagde: »Bjerglandet kan ikke rumme os, og alle kana'anæerne, der bor i slettelandet, har jernvogne, både de, der bor i Bet-Shan med tilhørende småbyer, og de, der bor på Jizre'elsletten.« Så sagde Josva til Josefs hus, Efraim og Manasse: »I er et talrigt folk, og I har stor styrke. I skal ikke nøjes med én del, men I skal få det bjergland, der er skovbevokset, og det kan I rydde; det skal I få med dets udløbere. Men kana'anæerne skal I fordrive, selv om de har jernvogne og er stærke.«

Krydshenvisning:

Jos 13,31

4 Mos 26,29

Krydshenvisning:

Dom 6,11 6,24 8,32

Krydshenvisning:

4 Mos 26,33 27,1-8 36

Krydshenvisning:

Jos 13,29-31

Krydshenvisning:

Dom 1,27-28

Krydshenvisning:

Dom 1,27-28

Jos 16,10

Krydshenvisning:

Dom 1,19

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd