Bibelen online

Anden Krønikebog Kapitel 28

Akaz

Akaz var tyve år, da han blev konge, og han regerede seksten år i Jerusalem. Han gjorde ikke, hvad der var ret i Herrens øjne, sådan som hans fader David gjorde. Han fulgte i Israels kongers spor. Han lavede endog støbte gudebilleder for Ba'alerne, og han tændte offerild i Hinnoms søns dal og brændte sine sønner efter de afskyelige skikke hos de folkeslag, som Herren havde drevet bort foran israelitterne. Han bragte slagtofre og tændte offerild på højene og bakkerne og under alle grønne træer. Derfor gav Herren hans Gud ham i aramæerkongens hånd; aramæerne slog ham og tog mange af hans folk til fange og førte dem til Damaskus. Han selv blev også givet i Israels konges hånd, og han led et stort nederlag. Peka, Remaljas søn, dræbte på én dag hundrede og tyve tusind mand i Juda, alle sammen dygtige krigere, for de havde svigtet Herren, deres fædres Gud. Zikri, en helt fra Efraim, dræbte kongens søn Ma'aseja, paladsøversten Azrikam og Elkana, nummer to efter kongen. Israelitterne bortførte to hundrede tusind af deres landsmænds hustruer og sønner og døtre, og de røvede og plyndrede hos dem og bragte byttet til Samaria.

Dér var der en af Herrens profeter, som hed Oded. Han gik hæren i møde, da den kom til Samaria, og han sagde til dem: »Fordi Herren, jeres fædres Gud, var vred på judæerne, gav han dem i jeres hånd; men I har dræbt løs blandt dem i et raseri, der når til himlen. Og nu har I i sinde at tvinge judæerne og jerusalemitterne, mænd og kvinder, i trældom under jer. Har I da ikke nok skyld over for Herren jeres Gud? Hør mig nu! Før de fanger, som I har taget fra jeres landsmænd, tilbage, for Herrens glødende vrede er over jer.« Nogle af efraimitternes overhoveder, Azarja, Johanans søn, Berekja, Meshillemots søn, Hizkija, Shallums søn, og Amasa, Hadlajs søn, trådte nu frem for dem, der var kommet hjem fra krigen, og sagde til dem: »I skal ikke føre fangerne herhen! I har åbenbart i sinde at bringe skyld mod Herren over os og på den måde øge vores synder og vores skyld! For den skyld, vi har, er stor, og der er en glødende vrede over Israel.« Så gav krigerne slip på fangerne og byttet for øjnene af stormændene og hele forsamlingen. Nogle mænd, der var udpeget, tog sig så af fangerne; alle dem, der var nøgne, gav de tøj fra byttet; de gav dem tøj og sandaler, mad og drikke, og de salvede dem. Alle dem, der ikke kunne gå, førte de af sted på æsler, og så bragte de dem til Jeriko, Palmebyen, i nærheden af deres brødre. Derpå vendte de tilbage til Samaria.

På den tid sendte kong Akaz bud til assyrerkongen om hjælp. For også edomitterne var kommet og havde slået judæerne og taget fanger. Og filistrene havde gjort indfald i byerne i Lavlandet og i Judas Sydland. De indtog Bet-Shemesh, Ajjalon, Gederot, Soko med tilhørende småbyer, Timna med tilhørende småbyer og Gimzo med tilhørende småbyer, og de bosatte sig dér. For Herren ville ydmyge Juda på grund af Israels konge Akaz, fordi han havde givet tøjlesløsheden frit løb i Juda og været troløs mod Herren. Men assyrerkongen Tiglat-Pileser gik imod ham og sendte trængsler over ham i stedet for at hjælpe ham. Selv om Akaz udplyndrede Herrens tempel og kongens palads og stormændene og gav assyrerkongen det, hjalp det ham ikke.

Selv i en tid, hvor han var så trængt, blev kong Akaz ved med at være troløs mod Herren. Han bragte slagtofre til Damaskus' guder, som havde besejret ham, og han sagde: »Siden aramæerkongernes guder har hjulpet dem, vil jeg ofre til dem, så de kan hjælpe mig.« Men det bragte ham og hele Israel til fald. Akaz samlede karrene i Guds hus og huggede guldet af dem. Så lukkede han dørene til Herrens tempel og lavede altre på hvert hjørne i Jerusalem. I hver eneste by i Juda lavede han offerhøje og tændte offerild for andre guder. På den måde krænkede han Herren, sine fædres Gud.

Hvad der ellers er at fortælle om ham, al hans færd, står fra først til sidst i Judas og Israels Kongers Bog. Akaz lagde sig til hvile hos sine fædre, og man begravede ham i Jerusalem, inde i byen, for man ville ikke føre ham til Israels kongegrave. Hans søn Hizkija blev konge efter ham.

Krydshenvisning:

2 Kong 16,1-6

Krydshenvisning:

2 Kong 16,1-6

Krydshenvisning:

2 Kong 16,1-6

5 Mos 18,9-12

Krydshenvisning:

2 Kong 16,1-6

1 Kong 14,22-23

Krydshenvisning:

2 Kong 16,1-6

Es 7,1

2 Krøn 24,24

Krydshenvisning:

2 Kong 16,1-6

Krydshenvisning:

2 Kong 16,1-6

Krydshenvisning:

2 Kong 16,1-6

Krydshenvisning:

3 Mos 19,18

Krydshenvisning:

3 Mos 19,18

Krydshenvisning:

3 Mos 19,18

Krydshenvisning:

3 Mos 19,18

Krydshenvisning:

3 Mos 19,18

Krydshenvisning:

3 Mos 19,18

Krydshenvisning:

3 Mos 19,18

2 Kong 6,22

Ordsp 25,21-22

Krydshenvisning:

2 Kong 16,7-20

Krydshenvisning:

2 Kong 16,7-20

Krydshenvisning:

2 Kong 16,7-20

Jos 15,10

Krydshenvisning:

2 Kong 16,7-20

Krydshenvisning:

2 Kong 16,7-20

Krydshenvisning:

2 Kong 16,7-20

Krydshenvisning:

2 Kong 16,7-20

Krydshenvisning:

2 Kong 16,7-20

Krydshenvisning:

2 Kong 16,7-20

2 Krøn 29,19

Krydshenvisning:

2 Kong 16,7-20

Krydshenvisning:

2 Kong 16,7-20

Krydshenvisning:

2 Kong 16,7-20

2 Krøn 21,20

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd