Bibelen online

Anden Kongebog Kapitel 21

Manasse

Manasse var tolv år, da han blev konge, og han regerede femoghalvtreds år i Jerusalem. Hans mor hed Hefsiba. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne efter de afskyelige skikke hos de folkeslag, som Herren havde drevet bort foran israelitterne. Han genopbyggede de offerhøje, som hans far Hizkija havde ødelagt; han rejste altre for Ba'al, og han lavede en Ashera-pæl, sådan som Israels konge Akab havde gjort, og han tilbad hele himlens hær og dyrkede den. Han byggede altre i Herrens tempel, om hvilket Herren havde sagt: »På Jerusalem vil jeg sætte mit navn.« Og i de to forgårde til Herrens tempel byggede han altre for hele himlens hær. Han lod sin søn gå gennem ilden, han drev trolddom, tog varsler og ansatte dødemanere og sandsigere; han gjorde meget, der var ondt i Herrens øjne, så han krænkede ham. Og han opstillede Ashera-billedet, han havde lavet, i det tempel, om hvilket Herren havde sagt til David og til hans søn Salomo: »På dette tempel og på Jerusalem, som jeg har udvalgt blandt alle Israels stammer, vil jeg sætte mit navn til evig tid; og jeg vil ikke mere jage Israel bort fra det land, som jeg gav deres fædre, når de blot omhyggeligt vil gøre alt det, jeg har befalet dem, og holde hele loven, som min tjener Moses gav dem.« Men de ville ikke høre, og Manasse forledte dem til at handle værre end de folkeslag, som Herren havde udryddet foran israelitterne.

Og Herren talte ved sine tjenere, profeterne, og sagde: »Når Judas konge Manasse har begået disse afskyelige handlinger, har han overgået amoritterne før ham i alt, hvad de gjorde, og har ved sine møgguder forledt også Juda til synd. Derfor siger Herren, Israels Gud: Jeg bringer en ulykke over Jerusalem og Juda, som skal få det til at runge i ørerne på alle, der hører om det. Jeg vil måle Jerusalem med målesnoren over Samaria og lodlinen i Akabs slægt, og jeg vil skylle Jerusalem ren, som man skyller en skål og vender bunden i vejret på den. Jeg forkaster den sidste rest af mit ejendomsfolk og giver dem i deres fjenders hånd. De bliver gjort til bytte og udplyndres af alle deres fjender, fordi de har gjort, hvad der er ondt i mine øjne. De har krænket mig, fra den dag deres fædre drog ud af Egypten til i dag.«

Ud over den synd, han forledte Juda til, så de gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, udgød Manasse så meget uskyldigt blod, at Jerusalem blev fyldt til randen af det.

Hvad der ellers er at fortælle om Manasse, alt, hvad han gjorde, og de synder, han begik, står jo i Judas Kongers Krønike. Manasse lagde sig til hvile hos sine fædre og blev begravet i haven ved sit palads, i Uzzas have, og hans søn Amon blev konge efter ham.

Amon

Amon var toogtyve år, da han blev konge, og han regerede to år i Jerusalem. Hans mor hed Meshullemet og var en datter af Harus fra Jotba. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, sådan som hans far Manasse havde gjort. Han fulgte helt i sin fars spor og dyrkede og tilbad de møgguder, hans far havde dyrket. Han svigtede Herren, sine fædres Gud, og vandrede ikke ad hans vej. Amons folk dannede en sammensværgelse mod ham og dræbte kongen i hans palads. Men storbønderne dræbte alle dem, der havde sammensvoret sig mod kong Amon, og de gjorde hans søn Josija til konge efter ham.

Hvad der ellers er at fortælle om Amon, hvad han gjorde, står jo i Judas Kongers Krønike. Man begravede ham i hans grav i Uzzas have, og hans søn Josija blev konge efter ham.

Krydshenvisning:

2 Krøn 33,1-20

Krydshenvisning:

2 Krøn 33,1-20

Jer 15,4

Krydshenvisning:

2 Krøn 33,1-20

1 Kong 16,33

2 Kong 17,16

Krydshenvisning:

2 Krøn 33,1-20

5 Mos 12,5

2 Sam 7,13

Krydshenvisning:

2 Krøn 33,1-20

Krydshenvisning:

2 Krøn 33,1-20

2 Kong 16,3

3 Mos 18,21

Krydshenvisning:

2 Krøn 33,1-20

1 Kong 8,29 9,3

Krydshenvisning:

2 Krøn 33,1-20

Krydshenvisning:

2 Krøn 33,1-20

Krydshenvisning:

2 Krøn 33,1-20

Krydshenvisning:

2 Krøn 33,1-20

Jer 15,4

Krydshenvisning:

2 Krøn 33,1-20

1 Sam 3,11

Jer 19,3

Krydshenvisning:

2 Krøn 33,1-20

2 Kong 17,6 17,23

Klages 2,8

Krydshenvisning:

2 Krøn 33,1-20

Krydshenvisning:

2 Krøn 33,1-20

Krydshenvisning:

2 Krøn 33,1-20

2 Kong 24,4

Krydshenvisning:

2 Krøn 33,1-20

Krydshenvisning:

2 Krøn 33,1-20

Krydshenvisning:

2 Krøn 33,21-25

Krydshenvisning:

2 Krøn 33,21-25

Krydshenvisning:

2 Krøn 33,21-25

Krydshenvisning:

2 Krøn 33,21-25

Krydshenvisning:

2 Krøn 33,21-25

2 Kong 12,21

Krydshenvisning:

2 Krøn 33,21-25

Krydshenvisning:

2 Krøn 33,21-25

Krydshenvisning:

2 Krøn 33,21-25

50 bibeltekster du skal kende

Bibelens højdepunkter udvalgt af Sørine Gotfredsen
50 bibeltekster
279,95

Forfatter: Sørine Gotfredsen
Sidetal: 256 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-301-5
Mål: 13,8 x 21,5 cm.