Bibelen online

Første Kongebog Kapitel 9

Davidsdynastiets skæbne

Da Salomo var færdig med at bygge Herrens tempel og kongens palads og alt, hvad han ønskede at udføre, viste Herren sig for anden gang for ham, sådan som han havde vist sig for ham i Gibeon. Herren sagde til ham: »Jeg har hørt din bøn og bønfaldelse for mit ansigt, og jeg har helliget dette hus, som du har bygget, til at sætte mit navn på for evigt; mine øjne og mit hjerte skal altid være dér. Hvis du vandrer for mit ansigt med oprigtigt hjerte og i retskaffenhed, sådan som din far David gjorde, og gør, ganske som jeg har befalet dig, og holder mine love og retsregler, så vil jeg lade din kongetrone i Israel bestå til evig tid, sådan som jeg lovede din far David: ›Der skal aldrig mangle en af din slægt på Israels trone.‹ Men hvis I og jeres sønner efter jer vender jer fra mig og ikke holder mine befalinger og love, som jeg har lagt frem for jer, men går hen og dyrker andre guder og tilbeder dem, så vil jeg udrydde Israel fra den jord, jeg har givet dem, og jeg vil forkaste det hus, jeg har helliget til mit navn, så Israel bliver til spot og spe blandt alle folk. Dette hus skal lægges i ruiner, og alle, der kommer forbi, skal gyse og pifte hånligt. Og spørger de: Hvorfor har Herren handlet sådan mod dette land og dette hus? lyder svaret: Fordi de svigtede Herren deres Gud, som førte deres fædre ud af Egypten; de holdt sig til andre guder, tilbad dem og dyrkede dem. Derfor har Herren bragt hele denne ulykke over dem.«

Betalingen til den fønikiske konge

Da de tyve år var gået, som det havde taget Salomo at bygge de to huse, Herrens tempel og kongens palads – Tyrus' konge Hiram havde forsynet Salomo med cedertræ og enebærtræ og med guld, så meget han ville have – overdrog kong Salomo tyve byer i Galil-landet til Hiram. Hiram kom fra Tyrus for at se de byer, Salomo havde givet ham; men han var ikke tilfreds med dem, så han sagde: »Hvad er det for nogle byer, du har givet mig, broder?« Han kaldte dem Kabul-landet, og det hedder de den dag i dag. Hiram havde sendt kongen hundrede og tyve talenter guld.

Enkeltheder fra Salomos regering

På følgende måde forholdt det sig med det hoveri, som kong Salomo udskrev til bygning af Herrens tempel, sit palads, Millo, Jerusalems bymur, samt Hasor, Megiddo og Gezer – egypterkongen Farao var nemlig draget op og havde indtaget Gezer og brændt den ned, og kana'anæerne, som boede i byen, havde han dræbt; derpå havde han givet den som medgift til sin datter, Salomos hustru, og Salomo havde så genopbygget Gezer – Nedre Bet-Horon, Ba'alat og Tamar i ørkenen i landet, alle de forrådsbyer, Salomo havde, byerne til hans vogne og heste, og til det, Salomo ønskede at bygge i Jerusalem, i Libanon og i hele sit rige. Alle dem, der var tilbage af amoritterne, hittitterne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne, dem, der ikke hørte til israelitterne, efterkommerne af dem, der var tilbage i landet, som israelitterne ikke havde kunnet udrydde, dem udskrev Salomo til hoveriarbejdere, hvad de er den dag i dag. Men Salomo gjorde ikke nogen af israelitterne til træl, for de var krigere og hoffolk, befalingsmænd, vognkæmpere og vognkommandanter. Antallet af Salomos arbejdsledere var 550; de havde opsyn med arbejderne.

Så snart Faraos datter var flyttet op fra Davidsbyen til sit palads, som han havde bygget til hende, udbyggede han Millo.

Salomo bragte tre gange om året brændofre og måltidsofre på det alter, han havde bygget for Herren, og han bragte røgelsesofre for Herrens ansigt. Han gjorde templet færdigt.

Kong Salomo byggede skibe i Esjongeber, der ligger ved Elat i Edom ved Sivhavets kyst. Hiram sendte sine folk, søkyndige folk, på skibene sammen med Salomos folk. De kom til Ofir og hentede guld, 420 talenter, og bragte det til kong Salomo.

Krydshenvisning:

2 Krøn 7,11-22

Krydshenvisning:

2 Krøn 7,11-22

1 Kong 3,5

Krydshenvisning:

2 Krøn 7,11-22

1 Kong 8,29

Krydshenvisning:

2 Krøn 7,11-22

1 Kong 3,14 11,38

Krydshenvisning:

2 Krøn 7,11-22

2 Sam 7,12

1 Kong 2,4

Jer 33,17

Krydshenvisning:

2 Krøn 7,11-22

Krydshenvisning:

2 Krøn 7,11-22

Matt 23,38

5 Mos 4,26 8,19-20

Jer 24,9

Krydshenvisning:

2 Krøn 7,11-22

Matt 23,38

Jer 22,8

2 Kong 25,9

Krydshenvisning:

2 Krøn 7,11-22

Jer 22,8

Krydshenvisning:

2 Krøn 8

1 Kong 6,38 7,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 8

Krydshenvisning:

2 Krøn 8

Krydshenvisning:

2 Krøn 8

Krydshenvisning:

2 Krøn 8

Krydshenvisning:

2 Krøn 8

2 Sam 5,9

Krydshenvisning:

2 Krøn 8

Jos 16,10

1 Kong 3,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 8

Krydshenvisning:

2 Krøn 8

Jos 19,44

Krydshenvisning:

2 Krøn 8

1 Kong 5,6 10,26

Krydshenvisning:

2 Krøn 8

Krydshenvisning:

2 Krøn 8

Jos 16,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 8

Krydshenvisning:

2 Krøn 8

Krydshenvisning:

2 Krøn 8

1 Kong 3,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 8

2 Mos 23,17

5 Mos 16,16

Krydshenvisning:

2 Krøn 8

4 Mos 33,35

Krydshenvisning:

2 Krøn 8

1 Kong 10,11

Krydshenvisning:

2 Krøn 8

1 Kong 10,11

1 Mos 10,29

50 bibeltekster du skal kende

Bibelens højdepunkter udvalgt af Sørine Gotfredsen
50 bibeltekster
279,95

Forfatter: Sørine Gotfredsen
Sidetal: 256 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-301-5
Mål: 13,8 x 21,5 cm.