Bibelen online

Femte Mosebog Kapitel 12

Herren må kun dyrkes ét sted

Dette er de love og retsregler, som I omhyggeligt skal følge i det land, Herren, dine fædres Gud, har givet dig i eje, så længe I lever på jorden. I skal ødelægge alle de steder, hvor de folk, I fordriver, har dyrket deres guder, på de høje bjerge, på bakkerne og under alle grønne træer. I skal rive deres altre ned og knuse deres stenstøtter, deres Ashera-pæle skal I brænde, og deres gudebilleder skal I hugge om; I skal udslette deres navn fra de steder. For på den måde må I ikke dyrke Herren jeres Gud. Nej, I skal søge til det sted, Herren jeres Gud udvælger blandt alle jeres stammer til at sætte sit navn på, så det kan bo der. Dér skal du komme, og derhen skal I bringe jeres brændofre og slagtofre, jeres tiender og afgifter, jeres løfteofre og frivilligofre og det førstefødte af jeres køer og får. Så skal I holde måltid dér for Herren jeres Guds ansigt, og I skal sammen med jeres familier glæde jer over alt, hvad I har erhvervet, det Herren din Gud har velsignet dig med.

I må ikke dyrke Gud på den måde, vi gør her i dag, hvor hver især gør, som han finder for godt. For I er endnu ikke nået frem til hvilen i det land, Herren din Gud vil give dig i eje. Men når I kommer over Jordan og bosætter jer i det land, Herren jeres Gud vil give jer i eje, og han får skaffet jer fred for jeres fjender på alle sider, så I kan bo i tryghed, da skal det sted, Herren jeres Gud udvælger til bolig for sit navn, være stedet, hvor I skal komme med alt det, jeg befaler jer, jeres brændofre og slagtofre, jeres tiender og afgifter og alle de udsøgte løfteofre, I lover Herren. I skal glæde jer for Herren jeres Guds ansigt sammen med jeres sønner og døtre, jeres trælle og trælkvinder, og sammen med levitterne, som bor i jeres byer, for de har ikke fået tildelt arvelod, sådan som I fik det.

Tag dig i agt, at du ikke bringer dine brændofre et hvilket som helst sted, du ser. Kun på det sted, Herren udvælger i en af dine stammer, kun dér må du bringe dine brændofre, kun dér må du udføre alt det, jeg befaler dig.

Hjemme i dine byer må du derimod slagte og spise kød, så meget du vil, alt efter hvad Herren din Gud velsigner dig med; urene og rene må spise det, som man spiser gazelle og hjort. Men blodet må du ikke spise; det skal du hælde ud på jorden som vand.

Hjemme i dine byer må du ikke spise tienden af dit korn, din vin og din olie eller det førstefødte af dine køer og dine får, heller ikke de løfteofre, du lover, eller dine frivilligofre og afgifter. Dem skal du spise for Herren din Guds ansigt på det sted, Herren din Gud udvælger, sammen med din søn og datter, din træl og trælkvinde, og sammen med levitterne, som bor i dine byer. Og du skal glæde dig for Herren din Guds ansigt over alt det, du har erhvervet. Tag dig i agt, at du ikke svigter levitterne, så længe du lever på din jord.

Når Herren din Gud udvider dit landområde, sådan som han har lovet dig, og du siger: »Jeg vil gerne have kød at spise,« fordi du nu får lyst til at spise kød, så kan du spise kød, så meget du vil. Når det sted, Herren din Gud udvælger til at sætte sit navn på, er for langt borte fra dig, kan du slagte så meget, du vil, af dine køer og får, som Herren har givet dig, sådan som jeg har befalet dig, og spise det hjemme i dine byer. Du skal spise det, som man spiser gazelle og hjort; både urene og rene må spise det. Men pas på, at du ikke spiser blodet, for blodet er selve livet, og du må ikke spise livet sammen med kødet. Du må ikke spise det; hæld det ud på jorden som vand. Lad være med at spise det, for at det må gå dig og dine efterkommere godt, fordi du gør, hvad der er ret i Herrens øjne. Men de helliggaver, du har, og dine løfteofre skal du tage med dig til det sted, Herren udvælger. Du skal bringe dine brændofre, både kødet og blodet, på Herren din Guds alter, og blodet fra dine slagtofre skal udgydes på Herren din Guds alter, men kødet må du spise. Lyt omhyggeligt til alle disse ord, som jeg befaler dig, for at det i al fremtid må gå dig og dine efterkommere godt, fordi du gør, hvad der er godt og ret i Herren din Guds øjne.

Advarsel mod afgudsdyrkelse

Når Herren din Gud udrydder de folk, hvis land du drager ind i for at drive dem bort foran dig, og du får dem fordrevet og bosætter dig i deres land, tag dig da i agt, at du ikke lader dig forlede til at gå i deres spor, efter at de er blevet udryddet foran dig; spørg ikke: »Hvordan dyrkede disse folk deres guder? Jeg vil gøre det samme.« På den måde må du ikke dyrke Herren din Gud. For de har dyrket deres guder med alt, hvad Herren afskyr og hader. De har endog brændt deres sønner og døtre for deres guder.

Krydshenvisning:

5 Mos 7,5

Krydshenvisning:

5 Mos 7,5

Krydshenvisning:

1 Kong 8,29

2 Krøn 7,12 7,16

Krydshenvisning:

Jos 1,13

Sl 95,11

Hos 2,20

Hebr 4,11

Krydshenvisning:

5 Mos 10,9

Krydshenvisning:

Jos 22,16

3 Mos 17,8-9

Krydshenvisning:

Jos 22,16

3 Mos 17,8-9

Krydshenvisning:

5 Mos 12,22 14,5

Krydshenvisning:

5 Mos 15,23

1 Mos 9,4

3 Mos 3,17 17,11

Krydshenvisning:

5 Mos 14,23

Krydshenvisning:

5 Mos 14,27

Sir 7,30

Krydshenvisning:

2 Mos 23,24

Ez 20,32

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd