Bibelen online

Anden Krønikebog Kapitel 10

Rigets deling

Rehabeam drog til Sikem, for hele Israel kom til Sikem for at gøre ham til konge. Det hørte Jeroboam, Nebats søn; han var i Egypten, hvortil han var flygtet for kong Salomo, men nu vendte han hjem fra Egypten. Der blev sendt bud efter ham, og da Jeroboam og hele Israel var kommet til stede, sagde de til Rehabeam: »Din far lagde et tungt åg på os; hvis du letter det trællearbejde og det tunge åg, som din far lagde på os, vil vi tjene dig.« Men han svarede dem: »Vent tre dage, og kom så tilbage til mig!« Og så gik folk bort.

Kong Rehabeam rådførte sig nu med de gamle, som havde stået i hans far Salomos tjeneste, mens han levede; han spurgte: »Hvad råder I til at svare dette folk?« De svarede: »Hvis du vil gøre det rigtige og stille dette folk tilfreds, skal du svare dem med venlige ord; så vil de altid tjene dig.« Men han forkastede det råd, de gamle gav ham, og rådførte sig med de unge, som var vokset op sammen med ham, og som stod i hans tjeneste. Han spurgte dem: »Hvad råder I til at svare dette folk, som har sagt til mig: Let det åg, som din far lagde på os?« De unge, som var vokset op sammen med ham, svarede: »Sådan skal du sige til folket, som sagde til dig, at din far havde lagt et tungt åg på dem, og at du skulle lette det; sådan skal du sige til dem: Det mindste på mig er tykkere end min fars lænder! Har min far læsset et tungt åg på jer, vil jeg gøre det tungere; har min far tugtet jer med svøber, vil jeg tugte jer med skorpioner!«

Den tredje dag kom Jeroboam med alle folkene til Rehabeam, som kongen havde befalet, da han sagde: »Kom tilbage til mig om tre dage.« Kong Rehabeam svarede dem hårdt; han forkastede de gamles råd og sagde til dem efter de unges råd: »Jeg vil lægge et tungt åg på jer, og jeg vil gøre det tungere; har min far tugtet jer med svøber, vil jeg tugte jer med skorpioner!« Kongen ville ikke lytte til folket, for Gud havde vendt tingene sådan, for at Herren kunne opfylde det, han havde talt til Jeroboam, Nebats søn, ved Akija fra Shilo. Da hele Israel så, at kongen ikke ville høre på dem, svarede folket kongen:

»Vi har ingen del i David,

ingen lod i Isajs søn.

Gå nu hver til sit, israelitter!

Se til dit eget hus, David!«

Så gik alle israelitterne hver til sit. Men de israelitter, som boede i Judas byer, var Rehabeam konge over. Kong Rehabeam sendte så Adoniram, som stod for hoveriet; men israelitterne stenede ham til døde. Kong Rehabeam skyndte sig op i sin vogn og flygtede til Jerusalem.

Sådan gjorde Israel oprør mod Davids hus, og sådan er det den dag i dag.

Krydshenvisning:

1 Kong 12,1-19

Krydshenvisning:

1 Kong 12,1-19

1 Kong 11,40

Krydshenvisning:

1 Kong 12,1-19

Krydshenvisning:

1 Kong 12,1-19

Krydshenvisning:

1 Kong 12,1-19

Krydshenvisning:

1 Kong 12,1-19

Krydshenvisning:

1 Kong 12,1-19

Krydshenvisning:

1 Kong 12,1-19

Krydshenvisning:

1 Kong 12,1-19

Krydshenvisning:

1 Kong 12,1-19

Krydshenvisning:

1 Kong 12,1-19

Krydshenvisning:

1 Kong 12,1-19

Krydshenvisning:

1 Kong 12,1-19

Krydshenvisning:

1 Kong 12,1-19

Krydshenvisning:

1 Kong 12,1-19

1 Kong 11,29-31

Krydshenvisning:

1 Kong 12,1-19

2 Sam 20,1

Krydshenvisning:

1 Kong 12,1-19

Krydshenvisning:

1 Kong 12,1-19

2 Sam 20,24

Krydshenvisning:

1 Kong 12,1-19

Bibelen 2020 - indbundet

Hele Danmarks nye bibel: En mundret og nudansk oversættelse
Bibelen 2020 indbundet
399,95

Sidetal: 1672 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-229-2