Bibelen online

Femte Mosebog Kapitel 7

Befaling om udryddelse af Kana'ans folk og guder

Når Herren din Gud fører dig til det land, du skal ind og erobre, og han driver store folkeslag væk foran dig, hittitterne, girgashitterne, amoritterne, kana'anæerne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne, syv folk, der er større og mægtigere end du, og Herren din Gud overgiver dem til dig, og du besejrer dem, da skal du lægge band på dem. Du må ikke slutte pagt med dem og ikke vise dem barmhjertighed. Du må ikke bringe dig i familie med dem; du må ikke give dine døtre til deres sønner, og du må ikke lade dine sønner gifte sig med deres døtre, for det vil få dine sønner til at vige fra mig og dyrke andre guder. Da vil Herrens vrede flamme op imod jer, og han vil hurtigt udrydde dig.

Nej, sådan skal I gøre med dem: Deres altre skal I rive ned, deres stenstøtter skal I knuse, deres Ashera-pæle skal I hugge om, deres gudebilleder skal I brænde. For du er et helligt folk for Herren din Gud; dig har Herren din Gud udvalgt af alle folk på jorden som sit ejendomsfolk.

Det er ikke, fordi I er større end alle andre folk, at Herren fattede kærlighed til jer og udvalgte jer; for I er det mindste af alle folk. Men fordi Herren elskede jer og ville opfylde den ed, han tilsvor jeres fædre, førte han jer ud med stærk hånd og udfriede dig af trællehuset, af egypterkongen Faraos magt. Derfor skal du vide, at Herren din Gud er den eneste Gud, den trofaste Gud, som i tusind slægtled bevarer pagten og troskaben mod dem, der elsker ham og holder hans befalinger, men som omgående gengælder dem, der hader ham, og udrydder dem. Han tøver ikke, men gengælder omgående den, der hader ham. Hold derfor befalingerne og lovene og retsreglerne, som jeg i dag pålægger dig at følge.

Løfte om velsignelse for at holde loven

Når I hører disse retsregler og omhyggeligt følger dem, vil Herren din Gud bevare den pagt og troskab, han tilsvor dine fædre. Han vil elske dig og velsigne dig og gøre dig talrig; han vil velsigne frugten af dine moderliv og frugten af din jord, dit korn, din vin og din olie, dine oksers afkom og dine fårs tillæg på den jord, som han lovede dine fædre at give dig. Du bliver velsignet frem for alle andre folk; der skal ikke findes nogen ufrugtbar mand eller kvinde hos dig, og noget ufrugtbart dyr. Herren vil tage enhver sygdom bort fra dig, og ingen af Egyptens svære sygdomme, som du nu kender, skal han påføre dig; men han skal lade alle dine fjender få dem. Du skal fortære alle de folk, Herren din Gud giver dig; vis dem ingen barmhjertighed, og dyrk ikke deres guder, det er en snare for dig.

Skulle du sige til dig selv: »De folk er større end jeg; hvordan skal jeg kunne fordrive dem?« så vær ikke bange for dem. Husk på, hvad Herren din Gud gjorde ved Farao og hele Egypten, husk de store prøvelser, du selv så, tegnene og underne, husk den stærke hånd og den løftede arm, som Herren din Gud førte dig ud med; sådan vil Herren din Gud også gøre ved alle de folk, du nu er bange for. Herren din Gud vil sende modløsheden i dem, til selv de, som er tilbage og har skjult sig for dig, er udryddet. Du skal ikke nære rædsel for dem, for Herren din Gud er hos dig, en stor og frygtindgydende Gud, og Herren din Gud vil drive disse folk væk foran dig lidt efter lidt. Du skal ikke tilintetgøre dem hurtigt, for så bliver de vilde dyr dig for talrige. Herren din Gud vil overgive dem til dig og bringe en stor forvirring over dem, til de er udryddet. Han vil give deres konger i din magt, og du skal udrydde deres navn under himlen. Ingen skal kunne holde stand imod dig; du skal få dem alle udryddet. Deres gudebilleder skal I brænde, og du må ikke begære sølvet og guldet på dem og tage det, for så bliver du fanget i en snare; Herren din Gud afskyr det. Du må ikke bringe noget afskyeligt ind i dit hus; så bliver der lagt band på dig, ligesom på det. Du skal betragte det som vederstyggeligt og afskyeligt, for der er lagt band på det.

Krydshenvisning:

5 Mos 31,3

Krydshenvisning:

5 Mos 20,16-17

Krydshenvisning:

2 Mos 34,15-16

Krydshenvisning:

2 Mos 34,15-16

Krydshenvisning:

5 Mos 12,2-3

Krydshenvisning:

2 Mos 19,5-6

Tit 2,14

1 Pet 2,9

Sir 24,12

Krydshenvisning:

5 Mos 10,15

Krydshenvisning:

Hos 11,1

Krydshenvisning:

2 Mos 20,6

Krydshenvisning:

Nah 1,2

Sir 5,7

Krydshenvisning:

5 Mos 28

2 Mos 23,22-31

Krydshenvisning:

Hos 2,7-12

Krydshenvisning:

2 Mos 9,1-12

Krydshenvisning:

2 Mos 23,33

Jos 23,13

Krydshenvisning:

4 Mos 13,31

Krydshenvisning:

5 Mos 4,34 29,2

Krydshenvisning:

2 Mos 23,28-30

Krydshenvisning:

Jos 7,11-12

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd