Bibelen online

Anden Krønikebog Kapitel 32

Assyrerkongen Sankeribs angreb og Jerusalems frelse

Efter disse begivenheder, der vidnede om kongens troskab, kom assyrerkongen Sankerib og rykkede ind i Juda og belejrede de befæstede byer, som han agtede at erobre. Da Hizkija så, at Sankerib var kommet og havde i sinde at angribe Jerusalem, rådførte han sig med sine stormænd og sine krigshelte om at lukke til for kilderne uden for byen, og de støttede ham i det. Så samledes en mængde folk, og de lukkede til for alle kilderne og strømmen, der løb nede i jorden, og sagde: »Hvorfor skulle assyrerkongerne komme og finde rigeligt med vand?« Kongen fik nu mod til at genopbygge hele den mur, der var revet ned, og han forsynede den med tårne. Foran den byggede han en anden mur, og han forstærkede Millo i Davidsbyen, og han lod fremstille mange spyd og skjolde. Han satte hærførere over folket, og han samlede dem hos sig på pladsen foran byporten og talte opmuntrende til dem og sagde: »Vær modige og stærke! Vær ikke bange, og lad jer ikke skræmme af assyrerkongen og hele den hær, han har med sig; for den, der er med os, er større end den, der er med ham! Med ham er en arm af kød, men med os er Herren vor Gud; han vil hjælpe os og føre vores krige!« Og folket blev styrket af Judas konge Hizkijas ord.

Derefter sendte assyrerkongen Sankerib, som selv lå foran Lakish sammen med hele sin hærstyrke, sine folk til Jerusalem, til Judas konge Hizkija og til alle de judæere, der var i Jerusalem. De sagde: »Dette siger Assyriens konge Sankerib: Hvad er det, I stoler på, nu hvor I er under belejring i Jerusalem? Forfører Hizkija jer ikke til at dø af sult og tørst, når han siger: Herren vor Gud vil redde os ud af assyrerkongens magt? Har Hizkija ikke selv fjernet hans offerhøje og altre og sagt til Juda og Jerusalem, at de kun må tilbede foran ét alter og bringe røgelsesofre på det? Ved I ikke, hvad jeg og mine fædre har gjort mod folkene i alle andre lande? Var nogen af de fremmede folkeslags guder i stand til at redde deres land fra mig? Hvem af alle guderne hos disse folkeslag, som mine fædre lagde band på, har kunnet redde sit folk fra mig? Skulle jeres Gud da være i stand til at redde jer fra mig? Lad ikke Hizkija forføre jer og lokke jer på den måde; I skal ikke tro på ham. For ingen gud i noget folk eller rige har kunnet redde sit folk fra mig eller mine fædre. Hvor meget mindre skulle jeres Gud da kunne redde jer fra mig!« Hans folk sagde endnu mere mod Gud Herren og mod hans tjener Hizkija. Han skrev også et brev for at spotte Herren, Israels Gud, og tale imod ham; der stod: »Lige så lidt som de fremmede folkeslags guder har reddet deres folk fra mig, lige så lidt skal Hizkijas Gud redde sit folk fra mig.« De råbte med høj røst på judæisk til folkene i Jerusalem, som stod på muren; de ville gøre dem bange og skræmme dem, så de kunne indtage byen. De talte om Jerusalems Gud på samme måde som om jordens folks guder, der er menneskehænders værk.

Derfor bad kong Hizkija og profeten Esajas, Amos' søn, og råbte til himlen. Og Herren sendte en engel og tilintetgjorde alle krigerne og befalingsmændene og hærførerne i assyrerkongens lejr, så han med skam måtte vende hjem til sit land. Da han gik ind i sin guds tempel, var der nogle af hans egne efterkommere, der fældede ham med sværd. På den måde frelste Herren Hizkija og Jerusalems indbyggere fra assyrerkongen Sankerib og fra alle andre, og han skaffede dem fred til alle sider. Mange kom med gaver til Herren i Jerusalem og kostbare gaver til Judas konge Hizkija, så han siden hen blev højt anset af alle folkeslagene.

Enkeltheder fra Hizkijas regering

På den tid blev Hizkija så syg, at han var ved at dø. Han bad til Herren, og Herren svarede ham og gjorde et under mod ham. Men Hizkija gengældte ham ikke hans velgerning mod ham. Han blev hovmodig, og derfor blev han og Juda og Jerusalem ramt af vrede. Men da Hizkija ydmygede sig fra sit hovmod, både han selv og Jerusalems indbyggere, kom Herrens vrede ikke over dem, så længe Hizkija levede. Og Hizkija vandt overmåde stor rigdom og ære, og han byggede sig skatkamre til sølv, guld, ædelsten, balsamstoffer, skjolde og alle slags kostbare ting, og han byggede forrådskamre til afgrøderne af korn, vin og olie og stalde til de forskellige slags kvæg og stalde til hjordene. Han byggede sig også byer, og han ejede får og køer i store mængder, for Gud gav ham meget stor rigdom. Det var Hizkija, der lukkede til for Gihons øvre kilde og ledte vandet nedad mod vest til Davidsbyen. Hizkija havde lykken med sig i alt, hvad han foretog sig. Sådan var det, da der kom sendebud fra Babylons stormænd. De var sendt til ham for at forhøre sig om det under, der var sket i landet, dengang Gud havde forladt ham for at sætte ham på prøve, så han kunne vide, hvad der var i hans hjerte.

Hizkijas død

Hvad der ellers er at fortælle om Hizkija og hans fromme gerninger, står i profeten Esajas', Amos' søns, syn i Judas og Israels Kongers Bog. Hizkija lagde sig til hvile hos sine fædre, og man begravede ham ved vejen op til Davids efterkommeres grave, og alle judæere og Jerusalems indbyggere viste ham ære ved hans død. Hans søn Manasse blev konge efter ham.

Krydshenvisning:

2 Kong 18,13-19,37

Es 36-37

Krydshenvisning:

2 Kong 18,13-19,37

Es 36-37

Krydshenvisning:

2 Kong 18,13-19,37

Es 36-37

Krydshenvisning:

2 Kong 18,13-19,37

Es 36-37

Krydshenvisning:

2 Kong 18,13-19,37

Es 36-37

2 Krøn 25,23

2 Sam 5,9

Es 22,10

Krydshenvisning:

2 Kong 18,13-19,37

Es 36-37

Krydshenvisning:

2 Kong 18,13-19,37

Es 36-37

5 Mos 32,39

2 Kong 6,16

1 Joh 4,4

Krydshenvisning:

2 Kong 18,13-19,37

Es 36-37

Jer 17,5 17,7

Krydshenvisning:

2 Kong 18,13-19,37

Es 36-37

Krydshenvisning:

2 Kong 18,13-19,37

Es 36-37

Krydshenvisning:

2 Kong 18,13-19,37

Es 36-37

Krydshenvisning:

2 Kong 18,13-19,37

Es 36-37

Krydshenvisning:

2 Kong 18,13-19,37

Es 36-37

Krydshenvisning:

2 Kong 18,13-19,37

Es 36-37

Krydshenvisning:

2 Kong 18,13-19,37

Es 36-37

Krydshenvisning:

2 Kong 18,13-19,37

Es 36-37

Krydshenvisning:

2 Kong 18,13-19,37

Es 36-37

Krydshenvisning:

2 Kong 18,13-19,37

Es 36-37

Krydshenvisning:

2 Kong 18,13-19,37

Es 36-37

Sl 115,4

Krydshenvisning:

2 Kong 18,13-19,37

Es 36-37

Krydshenvisning:

2 Kong 18,13-19,37

Es 36-37

Krydshenvisning:

2 Kong 18,13-19,37

Es 36-37

Krydshenvisning:

2 Kong 18,13-19,37

Es 36-37

Krydshenvisning:

2 Kong 20,1-11

Es 38

Krydshenvisning:

2 Krøn 26,16

Krydshenvisning:

2 Krøn 12,12

Krydshenvisning:

Sir 48,17

Krydshenvisning:

2 Kong 20,12-19

Es 39

Krydshenvisning:

2 Kong 20,20-21

Krydshenvisning:

2 Kong 20,20-21

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.