Bibelen online

Siraks Bog Kapitel 48

Elias og Elisa

Derpå fremstod Elias, en profet, der var som ild,

hans ord brændte som en fakkel.

Han bragte hungersnød over folket,

og i sin nidkærhed gjorde han dem få i tal.

Ved Herrens ord holdt han himlen lukket,

og tre gange fik han så ild til at falde ned derfra.

Hvor du vandt dig ære, Elias, ved dine undergerninger!

Hvem kan rose sig af at være som du?

Du vakte en død til live

fra dødsriget ved den Højestes ord.

Du styrtede konger i fordærv

og højt ansete mænd i døden på deres leje.

På Sinaj hørte du om straf,

på Horeb om dom og gengældelse.

Du salvede konger til at tage hævn

og profeter til at være dine efterfølgere.

Du blev taget bort i en ildstorm,

i en vogn med ildheste.

Du er, som der står skrevet, udpeget til i kommende tider

at dæmpe vreden, inden den bryder ud,

til at vende fædres hjerte til deres sønner

og til at genrejse Jakobs stammer.

Lykkelige er de, der fik dig at se,

og de, der er sovet ind i kærlighed.

For også vi skal leve.

Da Elias var skjult i stormen,

blev Elisa fyldt med hans ånd,

og så længe han levede, fik ingen fyrste ham til at vakle,

ingen fik magt over ham.

Intet var ham for svært,

selv i døden profeterede hans legeme.

Mens han levede, gjorde han undere,

tilmed efter hans død var hans gerninger underfulde.

Trods alt dette vendte folket ikke om

og ophørte ikke med deres synder,

før de blev slæbt bort fra deres land som krigsfanger

og spredt over hele jorden.

Kun en lille del af folket blev ladt tilbage

og med dem en fyrste af Davids hus.

Nogle af dem gjorde, hvad der var godt i Herrens øjne,

mens andre begik synd på synd.

Hizkija

Hizkija befæstede sin by

og ledte vand ind i dens midte.

Med jern gennembrød han den stejle klippe

og byggede damme til vandet.

På hans tid drog Sankerib op,

og han sendte Rabsake, der drog af sted.

Han løftede sin hånd mod Zion

og var brovtende i sit hovmod.

Da skælvede deres hjerter og deres hænder,

og de følte smerte som fødende kvinder.

Men de påkaldte Herren, den Barmhjertige,

og bredte hænderne ud imod ham.

Den Hellige bønhørte dem straks fra himlen

og udfriede dem ved Esajas' hånd.

Han slog assyrernes hær,

hans engel knuste dem.

For Hizkija gjorde, hvad der var godt i Herrens øjne,

og han holdt sig ufravigeligt på sin fader Davids vej,

som profeten Esajas havde befalet ham,

han der var en stor og troværdig seer.

På profetens tid var det, at solen gik tilbage,

og Herren forlængede kongens liv.

I sin mægtige ånd så han de sidste tider

og trøstede de sørgende i Zion.

Han forudsagde alt, hvad der skulle ske i fremtiden,

afslørede de skjulte ting, førend de skete.

Krydshenvisning:

1 Kong 17,1-16 18,1-46

2 Kong 1,9-12

Luk 4,25

Jak 5,17

Krydshenvisning:

1 Kong 17,1-16 18,1-46

2 Kong 1,9-12

Luk 4,25

Jak 5,17

Krydshenvisning:

1 Kong 17,1-16 18,1-46

2 Kong 1,9-12

Luk 4,25

Jak 5,17

Krydshenvisning:

1 Kong 17,17-24

Krydshenvisning:

1 Kong 21,17-24

2 Kong 1,2-17

2 Krøn 21,12-20

Krydshenvisning:

1 Kong 19,8-18

Krydshenvisning:

1 Kong 19,8-18

Krydshenvisning:

2 Kong 2,11

1 Makk 2,58

Krydshenvisning:

Mal 3,23-24

Luk 1,17

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

2 Kong 18,9-12

Sir 47,24

Krydshenvisning:

Sir 49,4

Krydshenvisning:

2 Kong 20,20

2 Krøn 32,2-5 32,30

Krydshenvisning:

2 Kong 18,13-19,37

Krydshenvisning:

2 Kong 18,13-19,37

Es 13,8

Krydshenvisning:

2 Kong 18,13-19,37

Krydshenvisning:

2 Kong 18,13-19,37

Krydshenvisning:

2 Kong 18,1-8

Krydshenvisning:

2 Kong 20,1-11

Krydshenvisning:

2 Kong 20,16-18

Krydshenvisning:

2 Kong 20,16-18

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.