Bibelen online

Paulus' Andet Brev til Timotheus Kapitel 3

Ugudeligheden i de sidste tider

Men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider. For da vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemlige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdne, brutale, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, hovmodige, de vil elske nydelser højere end Gud; i det ydre har de gudsfrygt, men de fornægter dens kraft. Hold dig fra dem! Til dem hører nemlig de, der sniger sig ind i husene og får magt over kvinder, der er belæssede med synder og lader sig lede af alle mulige lyster, og som altid vil lære, men aldrig lærer sandheden at kende. Ligesom Jannes og Jambres trodsede Moses, sådan trodser også disse mennesker sandheden; de har fået deres dømmekraft ødelagt, og deres tro står ikke sin prøve. Men de skal ikke få mere fremgang, for det skal blive klart for alle, hvor vanvittige de er, sådan som det også skete med de to andre.

Tjenesten som evangelist

Du derimod har fulgt mig i lære, i livsførelse, i beslutsomhed, i troskab, i langmodighed, i kærlighed, i udholdenhed, i forfølgelser, i lidelser som dem, jeg kom ud for i Antiokia, Ikonion og Lystra. Hvad jeg end har måttet udstå af forfølgelser, så har Herren reddet mig ud af dem alle. Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Men onde mennesker og bedragere vil komme længere og længere ud i det onde, føre andre vild og selv fare vild. Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om! Du kender dem, du har lært det af, og fra barnsben kender du De hellige Skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning.

Krydshenvisning:

1 Tim 4,1

Krydshenvisning:

Rom 1,29-32

Krydshenvisning:

Fil 3,19

Krydshenvisning:

Matt 7,15

Tit 1,16

Krydshenvisning:

Tit 1,11

Krydshenvisning:

2 Mos 7,11

Krydshenvisning:

2 Kor 1,10 11,23

Sl 34,20

Krydshenvisning:

Matt 16,24

Joh 15,20

ApG 14,22

1 Thess 3,3

Krydshenvisning:

2 Tim 1,5

Joh 5,39

Krydshenvisning:

2 Pet 1,19-21

Rom 15,4

Krydshenvisning:

1 Tim 6,11

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.