Bibelen online

Paulus' Første Brev til Timotheus Kapitel 4

De sidste tiders frafald

Men Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme, som udbredes ved løgnagtige læreres hykleri, folk, der er brændemærket i deres samvittighed. De forbyder ægteskab og kræver, at man holder sig fra føde, som Gud har skabt til at modtages med tak af dem, der tror og har erkendt sandheden. For alt, hvad Gud har skabt, er godt og skal ikke forkastes, når man tager imod det med tak; for det helliges ved Guds ord og ved bøn.

Formaninger til Timotheus om at være en god tjener for Kristus

Lægger du brødrene dette på sinde, vil du blive en god tjener for Kristus Jesus, næret af troens og den gode læres ord, som du har fulgt. Men afvis de ugudelige myter, som ikke er andet end kællingehistorier. Øv dig i gudsfrygt; for legemlig øvelse nytter kun lidt, men gudsfrygten er nyttig til alt og har i sig løfte både for dette liv og for det, som kommer – troværdigt er det ord og al modtagelse værd! Derfor slider og strider vi, fordi vi har sat vort håb til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, først og fremmest de troendes. Det skal du påbyde og lære.

Lad ingen ringeagte dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed. Indtil jeg kommer, skal du tage vare på skriftlæsningen, formaningen og undervisningen. Forsøm ikke den nådegave, som du fik i kraft af profetier og under håndspålæggelse af ældsterådet. Tag dig af alt dette, lev i det, så alle kan se, at du gør fremskridt. Giv agt på dig selv og på den undervisning, du giver, hold fast ved det; for når du gør det, bliver du til frelse både for dig selv og for dem, der hører på dig.

Krydshenvisning:

Matt 24,24

2 Tim 3,1

Jud 18

1 Joh 2,18

2 Pet 2,1 3,3

Krydshenvisning:

Kol 2,20-23

Rom 14,6

1 Kor 10,30-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,31

ApG 10,15

Matt 15,11

Tit 1,15

Visd 1,14

Sir 39,16

Krydshenvisning:

2 Tim 2,15

Krydshenvisning:

1 Tim 1,4

2 Tim 2,16 4,4

Krydshenvisning:

Sl 111,10

1 Tim 6,6

Ef 6,2-3

Mark 10,30

Krydshenvisning:

1 Tim 2,3-4

Krydshenvisning:

1 Kor 16,11

Tit 2,15

Krydshenvisning:

2 Tim 3,16

Krydshenvisning:

1 Tim 1,18 5,22

2 Tim 1,6

ApG 6,6

Krydshenvisning:

ApG 20,28

Jak 5,20

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.