Bibelen online

Anden Kongebog Kapitel 20

Hizkijas sygdom og helbredelse

På den tid blev Hizkija så syg, at han var ved at dø, og profeten Esajas, Amos' søn, kom til ham og sagde: »Dette siger Herren: Beskik dit hus, for du skal dø; du bliver ikke rask!«

Så vendte Hizkija ansigtet ind mod væggen og bad til Herren: »Ak, Herre, husk dog på, hvordan jeg har vandret for dit ansigt, trofast og helhjertet, og altid har gjort det, som er godt i dine øjne.« Og Hizkija græd højt.

Men før Esajas var nået ud gennem den mellemste gård, kom Herrens ord til ham: »Gå tilbage og sig til Hizkija, mit folks fyrste: Dette siger Herren, din fader Davids Gud: Jeg har hørt din bøn, jeg har set dine tårer, og jeg vil helbrede dig. I overmorgen kan du gå op i Herrens tempel. Jeg giver dig endnu femten år at leve i, og jeg vil redde dig og denne by fra assyrerkongen; ja, jeg beskytter denne by for min og min tjener Davids skyld.«

Så sagde Esajas, at de skulle tage et figenplaster; de tog et og lagde det på kongens byld, så han kunne blive rask. Da sagde Hizkija til Esajas: »Hvad er tegnet på, at Herren helbreder mig, så jeg kan gå op til Herrens tempel i overmorgen?« Esajas svarede: »Dette skal du have som tegn fra Herren på, at han vil gøre, som han har sagt: Skal skyggen gå ti trin frem eller ti trin tilbage?« Hizkija svarede: »Det er let for skyggen at flytte sig ti trin frem; nej, skyggen skal gå ti trin tilbage.« Og profeten Esajas råbte til Herren, der så lod skyggen gå de ti trin tilbage, som den allerede var gået ned på Akaz' solur.

Sendebudene fra Babylon

På den tid sendte babylonerkongen Merodak-Bal'adan, Bal'adans søn, brev og gave til Hizkija, fordi han havde hørt, at Hizkija havde været syg. Hizkija modtog sendebuddene, og han viste dem hele skatkammeret med sølvet og guldet, balsamstofferne og den fine olie, og han viste dem våbenkammeret og alt, hvad han havde i forrådskamrene. Der var ikke det, Hizkija ikke viste dem i hele sit palads og i hele sit rige.

Men så kom profeten Esajas til kong Hizkija og sagde til ham: »Hvad har disse mænd sagt, og hvorfra kom de til dig?« Og da Hizkija svarede: »De kom fra et fjernt land, fra Babylonien,« spurgte han: »Hvad har de set i dit palads?« Hizkija svarede: »De så alt, hvad der er i mit palads. Der er ikke det i mine forrådskamre, jeg ikke har vist dem.«

Da sagde Esajas til Hizkija: »Hør Herrens ord: Den tid skal komme, da alt, hvad der er i dit palads, alt, hvad dine fædre har samlet sammen indtil denne dag, skal bringes til Babylonien. Intet bliver tilbage, siger Herren, og nogle af dine sønner, som nedstammer fra dig, og som fødes til dig, bliver taget og gjort til hofmænd i babylonerkongens palads.« Men Hizkija sagde til Esajas: »Det ord fra Herren, som du har talt, er godt!« for han tænkte: »Så vil der jo være fred og tryghed i min levetid.«

Hizkijas død

Hvad der ellers er at fortælle om Hizkija, alle hans heltegerninger, hvordan han anlagde dammen og vandledningen og ledte vandet ind i byen, står jo i Judas Kongers Krønike. Hizkija lagde sig til hvile hos sine fædre, og hans søn Manasse blev konge efter ham.

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,24

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,24

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,24

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,24

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,24

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,24

2 Kong 19,34

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,24

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,24

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,24

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,24

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,24

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,31

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,31

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,31

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,31

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,31

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,31

2 Kong 24,13-14

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,31

2 Kong 25,27

Dan 1,3-4

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,31

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,32-33

2 Krøn 32,30

Sir 48,17

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,32-33

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd