Bibelen online

Paulus' Andet Brev til Korintherne Kapitel 12

Magtesløshedens styrke

Stolt vil jeg være, selv om det ikke nytter, og nu kommer jeg til syner og åbenbaringer fra Herren. Jeg kender et menneske i Kristus, som for fjorten år siden – om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det – blev rykket bort til den tredje himmel. Og jeg ved om dette menneske – om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det – at det blev rykket bort til Paradis og hørte uudsigelige ord, som et menneske ikke må udtale. Dette menneske vil jeg være stolt af, men jeg vil ikke være stolt af mig selv, undtagen af min magtesløshed. For hvis jeg ville være stolt, ville jeg ikke være vanvittig; det ville jo være sandt, hvad jeg sagde. Men jeg lader være, for at ingen skal gøre sig højere tanker om mig end dem, han får ved at se eller høre mig. Og for at jeg ikke skulle blive hovmodig af de overmåde store åbenbaringer, blev der givet mig en torn i kødet, en engel fra Satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hovmodig. Tre gange bad jeg Herren om, at den måtte blive taget fra mig, men han svarede: »Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.« Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk.

Advarsler til menigheden

Så har jeg da været vanvittig. I tvang mig til det. Det var jo jer, der skulle have anbefalet mig, for jeg står ikke tilbage for disse overapostle, selv om jeg ikke er noget. Tegnene på, at jeg er apostel, er gjort hos jer med al udholdenhed, både ved tegn og undere og mægtige gerninger. Og hvori har I været stillet ringere end de andre menigheder, bortset fra, at jeg ikke har ligget jer til byrde? Tilgiv mig denne uret!

Se, det er nu tredje gang, jeg er rede til at komme til jer, og jeg skal ikke ligge jer til byrde, for jeg ønsker ikke det, I ejer, men jer selv; for børn skal ikke samle sammen til deres forældre, men forældrene til deres børn. Jeg vil gerne bruge alt, ja, selv blive brugt op for jer. Skal jeg elskes mindre, jo mere jeg elsker jer? Lad være, at jeg ikke har ligget jer til byrde, men så skal jeg have været snedig og have fanget jer med list! Men har jeg da udbyttet jer gennem nogen af dem, jeg har sendt til jer? Jeg bad Titus og sendte også en anden broder; har Titus mon udbyttet jer, og har vi ikke færdedes i samme ånd, i samme spor?

I har vel nu længe ment, at vi forsvarer os over for jer. For Guds ansigt taler vi i Kristus, men alt sammen til opbyggelse for jer, mine kære. Jeg er nemlig bange for, at jeg ikke skal finde jer sådan, som jeg ønsker, når jeg kommer, og I heller ikke mig sådan, som I ønsker. Jeg frygter, at der vil være strid, misundelse, vrede, egoisme, bagtalelse, sladder, indbildskhed og forvirring. Jeg er bange for, at min Gud skal ydmyge mig over for jer, når jeg kommer igen, og at jeg skal få sorg af mange af dem, der før har syndet, men som ikke har omvendt sig fra deres urene, utugtige og udsvævende liv.

Krydshenvisning:

2 Kor 11,30

Krydshenvisning:

2 Kor 10,8

Krydshenvisning:

Job 2,6-7

Krydshenvisning:

Matt 26,44

Krydshenvisning:

2 Kor 11,30

Fil 4,13

Krydshenvisning:

Fil 4,13

2 Kor 13,4

Krydshenvisning:

2 Kor 11,1 11,5

Krydshenvisning:

Rom 15,19

1 Kor 9,1-2

Krydshenvisning:

2 Kor 11,7-9

Note:

Se, det er nu tredje gang, jeg er rede til at komme til jer: Anden mulig oversættelse: Se, denne tredje gang er jeg rede til at komme til jer.

Krydshenvisning:

2 Kor 13,1

ApG 20,33

Krydshenvisning:

2 Kor 6,12

Fil 2,17

1 Thess 2,8

Krydshenvisning:

2 Kor 7,2

Krydshenvisning:

2 Kor 7,6-7 8,6 8,22

Krydshenvisning:

2 Kor 10,2

Krydshenvisning:

2 Kor 13,2

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd