Bibelen online

Paulus' Brev til Filipperne Kapitel 2

Lydighed og ydmyghed efter Kristi sind

Hvis da trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis Åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed, med én sjæl og ét sind. Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus,

han, som havde Guds skikkelse,

regnede det ikke for et rov

at være lige med Gud,

men gav afkald på det,

tog en tjeners skikkelse på

og blev mennesker lig;

og da han var trådt frem som et menneske,

ydmygede han sig

og blev lydig indtil døden,

ja, døden på et kors.

Derfor har Gud højt ophøjet ham

og skænket ham navnet over alle navne,

for at i Jesu navn

hvert knæ skal bøje sig,

i himlen og på jorden og under jorden,

og hver tunge bekende:

Jesus Kristus er Herre,

til Gud Faders ære.

Derfor, mine kære, I, som altid har været lydige: Arbejd med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje. Gør alt uden at give ondt af jer og uden indvendinger, så I kan være uangribelige og uden svig, Guds lydefrie børn midt i en forkvaklet og forvildet slægt, hvor I stråler som himmellys i verden og holder fast ved livets ord, til den stolthed for mig på Kristi dag, at jeg ikke har løbet forgæves eller slidt forgæves. Ja, selv om mit blod skal udgydes under mit offer og min tjeneste for jeres tro, så glæder jeg mig og glæder mig sammen med jer alle. Glæd I jer ligeledes, og glæd jer sammen med mig!

Timotheus og Epafroditus

Jeg håber ved Herren Jesus, at jeg snart kan sende Timotheus til jer, så at også jeg kan være ved godt mod, når jeg hører, hvordan det står til hos jer. For jeg har ingen med et sind som hans til oprigtigt at tage sig af jeres sag. Alle de andre søger jo deres eget og ikke det, der hører Jesus Kristus til. I ved, hvordan Timotheus har stået sin prøve; som et barn, der hjælper sin far, har han sammen med mig tjent evangeliet. Ham håber jeg altså at kunne sende til jer, så snart jeg har fået klarhed over mine forhold. Men i tillid til Herren stoler jeg på, at jeg også selv snart skal komme.

Jeg har ment det nødvendigt at sende Epafroditus til jer, min broder og medarbejder og medkæmper, jeres egen udsending, som I sendte til at tjene mig, med hvad jeg havde brug for. Han har nemlig længtes efter jer alle og været urolig, fordi I havde hørt, at han var syg. Og syg har han været, døden nær; men Gud var barmhjertig mod ham, og ikke mod ham alene, men også mod mig, så at jeg ikke skulle have sorg på sorg. Så meget mere ivrig er jeg for at sende ham, for at I skal glæde jer på ny ved at gense ham og jeg selv have mindre grund til sorg. Tag nu imod ham i Herrens navn med stor glæde, og hold den slags mennesker i ære! For under arbejdet for Kristus satte han livet på spil og var nær ved at dø for at opfylde, hvad der endnu stod tilbage i jeres tjeneste for mig.

Krydshenvisning:

Rom 15,5

Fil 4,2

Krydshenvisning:

Gal 5,26

Rom 12,10

1 Pet 5,5

Krydshenvisning:

1 Kor 10,24 13,5

Krydshenvisning:

Joh 13,15

1 Pet 2,21

Krydshenvisning:

Joh 1,1-2 17,5

Kol 2,9

Hebr 1,3

2 Kor 8,9

Krydshenvisning:

Es 53,3

Matt 20,28

Rom 8,3

Hebr 4,15

Krydshenvisning:

Matt 26,39

Rom 5,19

Hebr 5,8 12,2

Krydshenvisning:

Sl 110,1

Hebr 1,4

ApG 2,33

Ef 1,20-21

Krydshenvisning:

Es 45,23

Sl 22,30

Rom 14,11

Åb 5,13

Krydshenvisning:

Es 45,23

Sl 22,30

Rom 14,11

Åb 5,13

ApG 2,36

Rom 10,9

1 Kor 8,6

Krydshenvisning:

Sl 2,11

1 Pet 1,17

Krydshenvisning:

Joh 15,5

2 Kor 3,5

Fil 1,6

Krydshenvisning:

Fil 1,10

5 Mos 32,5

Dan 12,3

Ef 5,8

Krydshenvisning:

Gal 2,2

1 Thess 2,19

Krydshenvisning:

4 Mos 28,7

2 Tim 4,6

Rom 15,16

Krydshenvisning:

Fil 3,1

Krydshenvisning:

1 Kor 16,10

Krydshenvisning:

1 Kor 10,24

Krydshenvisning:

Fil 1,25

Krydshenvisning:

Fil 4,18

Krydshenvisning:

1 Kor 16,16

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd