Bibelen online

Brevet til Hebræerne Kapitel 10

Kristi offer én gang for alle

For da loven kun indeholder en skygge af de kommende goder og ikke selve tingenes skikkelse, kan den aldrig ved hjælp af de gentagne, årlige ofre, som man vedvarende frembærer, føre dem, der kommer med dem, til målet. Ville man ellers ikke være hørt op med at frembære ofre, når de, der dyrker Gud, ikke er sig nogen synd bevidst, eftersom de én gang er blevet renset? Men i ofringerne ligger en årlig påmindelse om synder; for blod af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort.

Derfor siger han, da han træder ind i verden:

Slagtoffer og afgrødeoffer vil du ikke have,

men et legeme har du beredt mig;

brændoffer og syndoffer ønsker du ikke.

Da siger jeg: ›Se, jeg er kommet

– i bogrullen er der skrevet om mig –

for at gøre din vilje, Gud.‹

Mens han først siger: »Slagtoffer og afgrødeoffer, brændoffer og syndoffer ville du ikke have, og du ønskede dem ikke« – og det er dem, der frembæres som ofre ifølge loven – så fortsætter han: »Se, jeg er kommet for at gøre din vilje.« Han ophæver altså det første for at sætte det andet i kraft, og efter hans vilje er vi blevet helliget, ved at Jesu Kristi legeme er blevet ofret én gang for alle.

Enhver anden præst står dag efter dag og forretter tjeneste og frembærer regelmæssigt de samme ofre, som alligevel aldrig kan fjerne synder, men denne præst har frembåret ét eneste, eviggyldigt offer for synder og derefter taget sæde ved Guds højre hånd, hvor han kun venter på, at hans fjender skal blive lagt som en skammel for hans fødder. For ved ét eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet.

Det bevidner Helligånden også for os; for efter at have sagt: »Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med dem, når de dage kommer, siger Herren: Jeg lægger mine love i deres hjerte og skriver dem i deres indre. Jeg husker ikke længere på deres synd og på deres lovbrud.« Men når synden er tilgivet, er der ikke længere brug for syndoffer.

Formaninger til frimodighed og udholdenhed

Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen ad den nye, levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske legeme, og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte, i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed, og med legemet badet i rent vand. Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb, for han, som gav os løftet, er trofast; lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger, og lad os ikke svigte vor egen forsamling, som nogle har for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig.

For synder vi med vilje, efter at vi har lært sandheden at kende, findes der ikke længere noget offer for synder, tilbage er kun en frygtelig forventning om dom og en brændende nidkærhed, som skal fortære modstanderne. Den, der bryder Moses' lov, skal uden barmhjertighed lide døden på to eller tre vidners udsagn; hvor meget hårdere straf mener I da ikke, at et menneske fortjener, når det træder Guds søn under fod og vanhelliger pagtens blod, hvormed det selv er helliget, og håner nådens ånd? Vi kender jo ham, der har sagt: »Hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde,« og derefter: »Herren vil dømme sit folk.« Det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder.

Husk den første tid, da I efter at være blevet oplyst udstod megen kamp og lidelse, når I enten selv blev stillet offentligt til skue under spot og mishandling eller gjorde fælles sag med andre, når de blev behandlet sådan. For I led med de fængslede, og I fandt jer med glæde i, at man røvede jeres ejendom, fordi I vidste, at I ejer en bedre formue, som ikke forgår. Kast altså ikke jeres frimodighed bort, den bærer en stor løn i sig. For I har brug for udholdenhed, så I kan gøre Guds vilje og få det, som han har lovet.

For nu varer det kun en ganske kort tid,

så kommer han, som skal komme, og han udebliver ikke;

og min retfærdige skal leve af tro,

men viger han tilbage fra det,

har min sjæl ikke behag i ham.

Men vi hører ikke til dem, der viger tilbage, så vi fortabes, men til dem, der tror, så vore sjæle frelses.

Krydshenvisning:

Hebr 7,19 8,5 9,9

Kol 2,17

Krydshenvisning:

3 Mos 16,34

Krydshenvisning:

Sl 40,7-9

Es 1,11

Matt 9,13

Krydshenvisning:

Sl 40,7-9

Krydshenvisning:

Sl 40,7-9

Krydshenvisning:

Sl 40,7-9

Krydshenvisning:

Hebr 9,12 9,28

Ef 5,2

Krydshenvisning:

2 Mos 29,38

Krydshenvisning:

Sl 110,1

Hebr 1,3

Krydshenvisning:

Sl 110,1

Hebr 1,3

Krydshenvisning:

Hebr 9,26

Krydshenvisning:

Jer 31,31-34

Hebr 8,8-12

Rom 11,27

Krydshenvisning:

Jer 31,31-34

Hebr 8,8-12

Krydshenvisning:

Matt 27,51

Rom 5,2

Ef 2,18

Krydshenvisning:

Hebr 9,8

Krydshenvisning:

3 Mos 8,30

Hebr 4,16 12,24

Ez 36,25

Ef 5,26

1 Pet 3,21

Krydshenvisning:

Hebr 4,14

1 Thess 5,24

Krydshenvisning:

Rom 13,11

Krydshenvisning:

Hebr 6,4-8

4 Mos 15,30

Krydshenvisning:

Es 26,11

Krydshenvisning:

5 Mos 17,6 19,15

Krydshenvisning:

Hebr 2,3

2 Mos 24,8

1 Kor 11,27

Krydshenvisning:

5 Mos 32,35

Sl 135,14

Rom 12,19

Krydshenvisning:

Hebr 12,29

2 Makk 6,26

Krydshenvisning:

Hebr 6,4

Krydshenvisning:

1 Kor 4,9

Krydshenvisning:

Matt 6,20

Krydshenvisning:

Hebr 3,6

Krydshenvisning:

Luk 21,19

Hebr 6,12

Jak 5,7

Krydshenvisning:

Hab 2,3-4

Es 26,20

2 Pet 3,9

Krydshenvisning:

Hab 2,3-4

Rom 1,17

Krydshenvisning:

1 Pet 1,9

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd