Bibelen online

Siraks Bog Kapitel 45

og var elsket af Gud og mennesker:

Moses, velsignet være hans minde!

Ham gjorde han lige med sine hellige i herlighed

og stor ved den frygt, han indgød fjenderne.

Ved hans ord lod han tegn følge på tegn,

han herliggjorde ham i kongers påsyn,

gav gennem ham befalinger til sit folk

og lod ham se glimt af sin herlighed.

Han gjorde ham hellig på grund af hans trofasthed og sagtmodighed,

han udvalgte ham blandt alle mennesker.

Han lod ham høre sin røst

og førte ham ind i mulmet,

og ansigt til ansigt gav han ham buddene,

livets og kundskabens lov,

for at han skulle lære Jakob pagten

og Israel retsreglerne.

Aron

Han ophøjede Aron, en hellig mand som Moses,

hans bror af Levi stamme.

Han sluttede en evig pagt med ham

og gav ham præstetjenesten for folket,

han udmærkede ham med stor pragt

og iførte ham herlige klæder.

Han iklædte ham et pragtfuldt skrud

og hædrede ham med magtens symboler,

bukser, kappe og efod.

Han fæstnede granatæbler

og guldbjælder i stort tal om ham;

de skulle ringe, når han gik,

så lyden kunne høres i templet

som en påmindelse for hans landsmænd.

Han iførte ham hellige klæder,

guld, purpurblåt og purpurrødt, en kunstvævers værk,

og doms-brystskjoldet med sandhedens lodder.

De var vævet i skarlagen, en kunstners værk,

havde kostbare sten i guldindfatning med indgravering som i seglringe,

en stenskærers arbejde;

indskrifterne var til påmindelse

og svarede til tallet på Israels stammer.

På turbanen satte han et gyldent diadem

med en indskrift, der bekræftede hans hellighed,

et kostbart pragtstykke, et mesterværk,

en fryd for øjet, alt sammen kunstfærdigt.

Før ham havde intet så fuldkomment eksisteret,

og aldrig i evighed har en fremmed iført sig noget sådant,

kun hans sønner alene

og hans efterkommere gennem tiderne.

Hans ofre skal brændes helt op,

to gange om dagen i al fremtid.

Moses indsatte ham som præst

og salvede ham med hellig olie.

Det blev en evig pagt for ham

og for hans efterkommere, så længe himlen består,

at være Herrens tjenere og præster

og velsigne hans folk med navnet.

Han udvalgte ham blandt alle mennesker

til at frembære offergaver til Herren,

røgelse og liflig duft som et erindringsoffer,

for at skaffe folket soning.

Han gav ham magt over lov og ret med sine bud,

for at han skulle lære Jakob vidnesbyrdene

og oplyse Israel med hans lov.

Folk af en anden slægt rottede sig sammen mod ham

og blev skinsyge på ham i ørkenen;

det var mændene omkring Datan og Abiram

og Koras flok, fulde af raseri og vrede.

Herren så det, og det vakte hans mishag;

de blev tilintetgjort af hans rasende vrede.

Han gjorde undere mod dem,

da han lod sin flammende ild fortære dem.

Men Arons ære øgede han,

og han gav ham en arvelod:

han tildelte ham det bedste af den første afgrøde,

han skaffede ham derved først og fremmest brød at mætte sig med;

præsterne skal jo leve af Herrens ofre,

som han gav til Aron og hans efterkommere.

Derimod skal han ikke have arvelod i folkets land,

der er ingen del til ham blandt folket.

»For jeg selv er din lod og del.«

Pinehas

Pinehas, Eleazars søn, var den tredje, der fik ære,

for han brændte af lidenskab i ærefrygt for Herren;

han stod fast i sin ædle stræben,

da folket faldt fra,

og skaffede Israel soning.

Derfor blev der sluttet en fredspagt med ham:

han skulle tage vare på helligdommen og sit folk,

og embedet som ypperstepræst skulle tilhøre

ham og hans efterkommere i al evighed.

Med David, Isajs søn, af Judas stamme,

blev der sluttet den pagt, at kongedømmet

skulle gå i arv alene fra far til søn;

Arons arv skulle tilfalde hele hans slægt.

Måtte Herren skænke jer visdom i jeres hjerte

til at dømme hans folk med retfærdighed,

for at dets lykke ikke skal forgå,

men dets herlighed bestå fra slægt til slægt!

Krydshenvisning:

2 Mos 7,1-12,51

Visd 10,15-16

Krydshenvisning:

2 Mos 7,1-12,51

Visd 10,15-16

Krydshenvisning:

2 Mos 7,1-12,51

Visd 10,15-16

2 Mos 33,18-34,28

Krydshenvisning:

4 Mos 12,3-8

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

2 Mos 4,14

Krydshenvisning:

2 Mos 28,1-43

Krydshenvisning:

2 Mos 28,1-43

Krydshenvisning:

2 Mos 28,1-43

Krydshenvisning:

2 Mos 28,1-43

Krydshenvisning:

2 Mos 28,1-43

Krydshenvisning:

2 Mos 28,1-43

Visd 18,24

Krydshenvisning:

2 Mos 28,1-43

2 Mos 29,29

Krydshenvisning:

2 Mos 29,38-46

Krydshenvisning:

2 Mos 29,1-37

3 Mos 8,1-36

4 Mos 6,22-27

Sir 50,20

Krydshenvisning:

2 Mos 30,34-38

Krydshenvisning:

3 Mos 10,11

5 Mos 33,10

Krydshenvisning:

4 Mos 16,1-35

Krydshenvisning:

4 Mos 16,1-35

Krydshenvisning:

4 Mos 18,1-32

5 Mos 18,1-2

4 Mos 18,20

Krydshenvisning:

4 Mos 18,1-32

5 Mos 18,1-2

Krydshenvisning:

4 Mos 18,1-32

5 Mos 18,1-2

Krydshenvisning:

4 Mos 25,6-13

1 Makk 2,26 2,54

Krydshenvisning:

4 Mos 25,6-13

1 Makk 2,26 2,54

Krydshenvisning:

2 Sam 7,1-29

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd