Bibelen online

Femte Mosebog Kapitel 15

Bestemmelser om gældseftergivelse

Hvert syvende år skal du eftergive al gæld. Om gældseftergivelsen gælder følgende: Hver kreditor skal eftergive det, han har til gode hos sin næste. Han skal frafalde sit krav på sin næste og sin landsmand, når der for Herren er udråbt gældseftergivelse. Udlændingen må du gøre krav hos, men hvad du har til gode hos din landsmand, skal du eftergive. Men der skal ikke være fattige hos dig, for Herren vil velsigne dig i det land, Herren din Gud vil give dig i arv og eje, hvis blot du adlyder Herren din Gud og omhyggeligt gør alt det, jeg i dag befaler dig. Ja, Herren din Gud velsigner dig, sådan som han har lovet dig; du kan låne ud til mange folk og skal ikke selv låne; du kan herske over mange folk, men de skal ikke herske over dig.

Når der er en fattig hos dig, en af dine landsmænd i dine byer i det land, Herren din Gud vil give dig, må du ikke gøre dit hjerte hårdt eller lukke din hånd for din fattige landsmand. Luk tværtimod din hånd op for ham, og lån ham, hvad han mangler! Tag dig i agt, at du ikke får den gemene tanke: »Nu er det snart det syvende år, gældseftergivelsesåret,« så du ser skævt til din fattige landsmand og undlader at give ham noget. Så vil han råbe til Herren og anklage dig, og det vil blive regnet dig til synd. Du skal give ham, og du skal ikke være ked af at give ham. For gør du det, vil Herren din Gud velsigne dig i alt, hvad du gør, og i alt, hvad du erhverver. Der vil altid være fattige i landet; derfor giver jeg dig den befaling: Luk din hånd op for din landsmand, for alle trængende og fattige hos dig i dit land.

Når din landsmand, en hebræer, mand eller kvinde, sælger sig til dig, skal han være din træl i seks år, og i det syvende år skal du frigive ham. Og når du frigiver ham, må du ikke sende ham tomhændet bort. Forsyn ham rigeligt med dyr fra dit småkvæg, med korn fra din tærskeplads og med vin fra din perse; det, Herren din Gud har velsignet dig med, skal du give ham. Husk, at du selv var træl i Egypten, og at Herren din Gud udfriede dig; derfor giver jeg dig i dag denne befaling. Men hvis han holder af dig og din familie, fordi han har haft det godt hos dig, og han siger til dig: »Jeg vil ikke forlade dig,« da skal du tage en syl og stikke den igennem hans øreflip og ind i døren, og så skal han være din træl på livstid. På samme måde skal du bære dig ad med din trælkvinde. Vær ikke ærgerlig over at skulle frigive ham, for han har tjent dig i seks år og gjort, hvad du ellers skulle have betalt en daglejer for, og Herren din Gud har velsignet dig i alt, hvad du gør.

Bestemmelser om det førstefødte

Alle førstefødte handyr, der fødes hos dine køer og får, skal du hellige Herren din Gud. Du må ikke udføre arbejde med en førstefødt af dine okser og ikke klippe et førstefødt af dine får. For Herren din Guds ansigt skal du og din familie spise det, år efter år, på det sted, Herren udvælger. Men hvis det er halt eller blindt eller har nogen anden fejl, må du ikke ofre det til Herren din Gud. Du skal spise det hjemme i dine byer, både urene og rene må spise det, som man spiser gazelle og hjort. Men blodet må du ikke spise; det skal du hælde ud på jorden som vand.

Krydshenvisning:

2 Mos 23,10-11

Krydshenvisning:

Neh 10,32

Krydshenvisning:

5 Mos 28,12

Krydshenvisning:

3 Mos 25,35

1 Joh 3,17

Krydshenvisning:

Matt 5,42

Luk 6,34-35

Krydshenvisning:

2 Kor 9,6

Krydshenvisning:

Matt 26,11

Joh 12,8

Es 58,7

Jak 2,15-16

Krydshenvisning:

2 Mos 21,2-6

Jer 34,14

Krydshenvisning:

2 Mos 21,2-6

Krydshenvisning:

2 Mos 21,2-6

Krydshenvisning:

2 Mos 21,2-6

5 Mos 5,15

Krydshenvisning:

2 Mos 21,2-6

Krydshenvisning:

2 Mos 21,2-6

Krydshenvisning:

2 Mos 21,2-6

Krydshenvisning:

2 Mos 13,2 13,13-16

Krydshenvisning:

5 Mos 14,23

Krydshenvisning:

3 Mos 22,20

Krydshenvisning:

5 Mos 12,15 12,22

Krydshenvisning:

5 Mos 12,16

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.