Bibelen online

Siraks Bog Kapitel 7

Samfundsliv og familieliv

Gør intet ondt,

så vil intet ondt ramme dig.

Afstå fra uret,

så vil den også vige uden om dig.

Min søn, undlad at så i uretfærdigheds plovfurer,

så undgår du en syvfoldig høst.

Bed ikke Herren om herskermagt

eller kongen om en hædersplads.

Stil dig ikke retfærdig an over for Herren,

og spil ikke vís over for kongen.

Stræb ikke efter at blive dommer;

måske magter du ikke at fjerne uretten;

måske ville du være bange for magthaveren

og sætte en plet på din hæderlighed.

Gør ikke uret mod byens folk,

bring dig ikke i foragt hos de mange.

Gentag ikke en synd,

for du er skyldig allerede første gang.

Sig ikke: »Gud den Højeste ser på mængden af mine gaver,

og når jeg bærer dem frem for ham, tager han imod dem.«

Vær ikke modløs, når du beder,

og forsøm ikke at give almisse.

Le ikke ad et menneske, der er fyldt af bitterhed,

for der er en, der både ydmyger og ophøjer.

Udtænk ikke løgn mod din broder,

og gør det heller ikke mod din ven.

Indlad dig aldrig på at lyve,

for den vane kommer der intet godt ud af.

Vær ikke snakkesalig i en forsamling af gamle,

gentag ikke dine ord, når du beder.

Foragt ikke besværligt arbejde,

heller ikke agerbruget, der er skabt af den Højeste.

Tæl ikke dig selv med i synderes flok;

husk, at vreden ikke lader vente på sig.

Optræd med megen ydmyghed,

for den ugudeliges straf er ild og maddiker.

Byt ikke en ven bort for penge

eller en trofast broder for Ofir-guld.

Kast ikke vrag på en vís og god kone,

for hendes dejlighed er mere værd end guld.

Vær ikke ond mod en træl, der arbejder pålideligt,

eller mod en daglejer, der yder sit bedste.

En forstandig træl skal du sætte højt,

du må ikke nægte ham friheden.

Har du husdyr, skal du passe dem ordentligt,

har du nytte af dem, skal du beholde dem.

Har du børn, skal du opdrage dem

og bøje deres nakke fra ungdommen af.

Har du døtre, skal du passe godt på dem

og ikke være for venlig mod dem.

Bortgift din datter, så har du gjort en god gerning;

men giv hende til en forstandig mand.

Har du en kone efter dit hjerte, så forskyd hende ikke;

men stol ikke på hende, hvis du har tilsidesat hende.

Ær din far af hele dit hjerte,

og glem ikke din mors veer.

Husk, at det er ved de to, du blev til;

hvad kan du give dem til gengæld for det, de har givet dig?

Pligter mod præsterne og de nødlidende

Du skal frygte Herren af hele din sjæl

og se op til hans præster.

Du skal elske din skaber af hele din styrke,

og dem, der gør tjeneste for ham, må du ikke svigte.

Frygt Herren, og ær præsten,

giv ham hans andel, som det er pålagt dig:

førstegrødeoffer, skyldoffer og afgift af lårstykker,

det hellige slagtoffer og førstegrøden til de hellige.

Ræk også hånden ud til den fattige,

for at din velsignelse kan blive fuldkommen.

Vær gavmild mod den levende,

nægt ikke den døde den sidste velgerning.

Hold dig ikke borte fra de grædende,

sørg med de sørgende.

Besøg uden tøven den syge,

for du vil blive elsket for sådanne handlinger.

Tænk på livets afslutning i alt, hvad du foretager dig,

så vil du aldrig nogensinde synde.

Krydshenvisning:

Ordsp 12,21

Note:

Min søn: efter alle græske håndskrifter. Göttingerudgaven udelader ordene.

Krydshenvisning:

Job 4,8

Ordsp 22,8

Hos 10,12-13

Gal 6,8

Krydshenvisning:

Ordsp 25,6

Krydshenvisning:

Ordsp 15,8

Am 5,22

Mika 6,6-7

Sir 34,23

Krydshenvisning:

Sir 3,30-4,6

Hebr 13,16

Jak 1,6

Krydshenvisning:

1 Sam 2,7

Sir 4,2-3

Krydshenvisning:

3 Mos 19,11

Ef 4,25

Krydshenvisning:

Sir 20,24-25

Krydshenvisning:

Præd 5,1

Sir 32,9

Matt 6,7

Krydshenvisning:

1 Mos 2,15 3,17-19

Krydshenvisning:

Sl 1,1

Krydshenvisning:

Es 66,24

Judit 16,17

Sir 16,6 21,9

Krydshenvisning:

Ordsp 31,10

Sir 26,1-4

Krydshenvisning:

5 Mos 24,14-15

Sir 33,31-33

Krydshenvisning:

2 Mos 21,2

Krydshenvisning:

Ordsp 12,10 27,23

Krydshenvisning:

Ordsp 13,24 23,13-14

Sir 30,1-13

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

5 Mos 21,15-17

Krydshenvisning:

Tob 4,3-4

Sir 3,1-16

Krydshenvisning:

5 Mos 6,5 12,19

Krydshenvisning:

4 Mos 18,11-19

Krydshenvisning:

Sl 41,2

Sir 3,30-4,6

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Rom 12,15

Krydshenvisning:

Matt 25,35-36

Krydshenvisning:

Sir 28,6

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd