Bibelen online

Femte Mosebog Kapitel 26

Bekendelserne ved førstegrødeofferet og tienden

Når du kommer ind i det land, Herren din Gud vil give dig i eje, og du tager det i besiddelse og bosætter dig i det, skal du tage noget af førstegrøden af al den frugt, du høster af jorden, i det land, Herren din Gud giver dig; du skal lægge det i en kurv, og gå hen med det til det sted, Herren din Gud udvælger til bolig for sit navn. Du skal gå ind til den præst, som er der til den tid, og sige til ham: »Jeg bekender i dag for Herren din Gud, at jeg er kommet ind i det land, som Herren lovede vore fædre at give os.« Så skal præsten tage kurven og stille den foran Herren din Guds alter.

Da skal du erklære for Herren din Guds ansigt: »En omflakkende aramæer var min fader; med få folk drog han ned til Egypten, hvor han boede som fremmed, og dér blev han til et stort, mægtigt og talrigt folk. Men egypterne mishandlede og plagede os og pålagde os hårdt trællearbejde. Da råbte vi til Herren, vore fædres Gud, og Herren hørte vores røst og så vores lidelse, møje og undertrykkelse. Da førte Herren os ud af Egypten med stærk hånd og løftet arm, med store og frygtindgydende gerninger, med tegn og undere; han førte os til dette sted og gav os dette land, et land, der flyder med mælk og honning. Her kommer jeg nu med førstegrøden af frugten af den jord, som du, Herre, har givet mig.«

Så skal du stille kurven for Herren din Guds ansigt. Du skal tilbede Herren din Gud og glæde dig sammen med levitterne og de fremmede, som bor hos dig, over alt det gode, som Herren din Gud har givet dig og din slægt.

Når du er blevet færdig med at tage hele tienden af din afgrøde i det tredje år, tiendeåret, og har givet den til levitterne, de fremmede, de faderløse og enkerne i dine byer, og de har spist sig mætte, så skal du sige for Herren din Guds ansigt:

»Jeg har fjernet alt det hellige fra mit hus og givet det til levitterne og de fremmede, til de faderløse og enkerne, ganske som du har befalet mig. Jeg har ikke overtrådt nogen af dine befalinger, og jeg har ikke glemt dem. Jeg har ikke spist noget af det, mens jeg var i sorg, jeg har ikke fjernet noget af det, mens jeg var uren, og jeg har ikke givet noget af det til en afdød. Jeg har adlydt Herren min Gud. Jeg har gjort, ganske som du har befalet mig. Se ned fra din hellige bolig, fra himlen, og velsign dit folk, Israel, og den jord, du har givet os, sådan som du tilsvor vore fædre, et land, der flyder med mælk og honning.«

I dag befaler Herren din Gud dig at følge alle disse love og retsregler; du skal omhyggeligt følge dem af hele dit hjerte og af hele din sjæl.

Du har i dag erklæret, at Herren skal være din Gud, og at du vil vandre ad hans veje, holde hans love og befalinger og retsregler og adlyde ham. Og Herren har i dag erklæret, at du skal være hans ejendomsfolk, sådan som han har lovet dig, og at du skal holde alle hans befalinger; han vil ophøje dig over alle de folk, han har skabt, til lovsang, berømmelse og herlighed, og du skal være et helligt folk for Herren din Gud, sådan som han har lovet.

Krydshenvisning:

2 Mos 23,19

3 Mos 2,14

Krydshenvisning:

5 Mos 6,20-25

Jos 24,2-13

Sl 78 105 106 136

Krydshenvisning:

5 Mos 6,20-25

Jos 24,2-13

Sl 78 105 106 136

Krydshenvisning:

5 Mos 6,20-25

Jos 24,2-13

Sl 78 105 106 136

Krydshenvisning:

5 Mos 6,20-25

Jos 24,2-13

Sl 78 105 106 136

Krydshenvisning:

5 Mos 6,20-25

Jos 24,2-13

Sl 78 105 106 136

Krydshenvisning:

5 Mos 16,11 16,14

Krydshenvisning:

5 Mos 14,28-29

Krydshenvisning:

2 Mos 19,5

5 Mos 7,6 14,2

Krydshenvisning:

5 Mos 28,1

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.