Bibelen online

Salmernes Bog Kapitel 105

Halleluja.

Tak Herren, påkald hans navn!

Kundgør hans gerninger for folkene!

Syng for ham, lovsyng ham,

syng om alle hans undere!

Fryd jer over hans hellige navn,

de, der søger Herren, skal glæde sig.

Søg Herren og hans styrke,

søg altid hans ansigt!

Husk de undere, han gjorde,

husk hans tegn og de bud, han gav,

I efterkommere af Abraham, hans tjener,

I sønner af Jakob, hans udvalgte!

Han er Herren, vor Gud,

hans bud gælder over hele jorden.

Evigt husker han på sin pagt,

i tusind slægtled det løfte, han gav,

den pagt, han sluttede med Abraham,

den ed, han tilsvor Isak.

Han stadfæstede den som en lov for Jakob,

som en evig pagt for Israel.

Han sagde:

Dig vil jeg give Kana'ans land,

det skal være jeres arvelod.

Da de endnu var til at tælle,

kun få og fremmede i landet,

og drog omkring fra folk til folk,

fra det ene rige til det andet,

da tillod han ingen at undertrykke dem,

og for deres skyld straffede han konger:

Rør ikke mine salvede!

Gør ikke mine profeter noget ondt!

Da han udråbte hungersnød over landet

og knækkede brødets støttestav,

sendte han en i forvejen for dem:

Josef blev solgt som træl.

De mishandlede hans fødder med lænker,

hans hals blev lagt i jern,

indtil hans ord gik i opfyldelse,

et ord fra Herren stadfæstede det.

Kongen sendte bud og satte ham i frihed,

folkenes hersker løslod ham.

Han gjorde ham til herre over sit hus,

til hersker over al sin ejendom,

så han kunne vejlede hans stormænd efter sin vilje

og give hans ældste visdom.

Så kom Israel til Egypten,

Jakob blev gæst i Kams land.

Da Gud gjorde sit folk meget frugtbart,

talrigere end dets fjender,

vendte han deres hjerte til had mod sit folk,

til at lægge onde planer mod sine tjenere.

Han sendte Moses, sin tjener,

og Aron, som han havde udvalgt.

De gjorde hans tegn i Egypten,

hans undere i Kams land.

Han sendte mørke, så det blev mørkt,

de trodsede ikke hans ord.

Han forvandlede vandet til blod

og lod deres fisk dø.

Det vrimlede med frøer i landet,

helt ind i kongens kamre.

Han befalede, så kom der fluer

og myg i hele deres land.

Han gjorde regnen til hagl,

sendte flammende ild over deres land.

Han slog deres vinstokke og figentræer ned

og knuste træerne i deres land.

Han befalede, så kom der græshopper,

græshoppelarver uden tal.

De åd alle planter i landet,

de åd frugten af deres jord.

Han dræbte alle førstefødte i landet,

hele førstefrugten af deres manddom.

Så førte han dem ud med sølv og guld,

ingen i hans stammer snublede.

Egypterne glædede sig, da de drog ud,

for de var grebet af rædsel for dem.

Han bredte en sky ud til at dække dem,

og en ild til at lyse om natten.

På deres krav sendte han vagtler,

og han mættede dem med himmelbrød.

Han åbnede klippen, så vandet flød,

i strømme løb det ud over det tørre land.

Fordi han huskede sit hellige løfte

til sin tjener Abraham,

lod han sit folk drage ud med fryd,

sine udvalgte drage ud under jubel.

Han gav dem folkenes lande,

folkeslags udbytte fik de i eje,

for at de skulle holde hans love

og overholde hans lovbud.

Note:

Teksten 105,1-15 forekommer med få afvigelser også i 1 Krøn 16,8-22.

Krydshenvisning:

Es 12,4

Krydshenvisning:

5 Mos 7,9

Krydshenvisning:

1 Mos 15,18 26,3

Krydshenvisning:

1 Mos 28,13

Krydshenvisning:

1 Mos 12,7

Krydshenvisning:

1 Mos 41,54

Es 3,1

Krydshenvisning:

1 Mos 37,28

Krydshenvisning:

1 Mos 41,14

Krydshenvisning:

1 Mos 46,1 46,7

Krydshenvisning:

2 Mos 1,7 1,12

Krydshenvisning:

2 Mos 3,10 4,14-16

Krydshenvisning:

2 Mos 7-12

Krydshenvisning:

2 Mos 12,35

Visd 10,20

Krydshenvisning:

2 Mos 13,21 14,20

Krydshenvisning:

2 Mos 16,13-15

Sl 78,25

Krydshenvisning:

2 Mos 17,6

Krydshenvisning:

Sl 78,55

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.