Bibelen online

Salmernes Bog Kapitel 78

Maskil af Asaf.

Mit folk, hør på min belæring,

vend jeres øre mod min munds ord.

Jeg vil åbne min mund med billedtale,

jeg vil fremføre gådetale fra fortiden.

Det, vi har hørt og erfaret,

det, vore fædre har fortalt os,

skjuler vi ikke for deres børn;

vi fortæller den kommende slægt

om Herrens glorværdige gerninger og styrke,

om de undere, han har gjort.

Han satte et vidnesbyrd i Jakob,

fastsatte en lov i Israel,

som han befalede vore fædre

at lære deres børn,

for at den kommende slægt,

de børn, der skulle fødes,

skulle lære den at kende,

så de kunne fortælle om det til deres børn.

De skulle sætte deres lid til Gud

og ikke glemme Guds gerninger,

men holde hans befalinger.

De skulle ikke være som deres fædre,

en genstridig og trodsig slægt,

en slægt, som ikke vendte sit hjerte til Gud,

og hvis ånd ikke var trofast mod ham.

Efraims sønner var udrustet med buer,

men tog flugten på kampens dag.

De holdt ikke Guds pagt

og ville ikke følge hans lov.

De glemte hans gerninger

og de undere, han havde vist dem.

Han gjorde undere for deres fædre

i Egypten, på Soans slette.

Han kløvede havet og førte dem igennem,

han rejste vandene som en vold.

Han førte dem i skyen om dagen

og i lysende ild om natten.

Han kløvede klipper i ørkenen

og gav dem vand, rigeligt som det store dyb;

han lod kilder strømme ud fra klippen,

vandet løbe ned som floder.

Men de syndede stadig mod ham,

i det tørre land trodsede de den Højeste.

De udæskede Gud i hjertet

og krævede den føde, de havde lyst til.

De talte mod Gud og sagde:

Kan Gud dække bord i ørkenen?

Nok slog han på klippen,

så vandet flød, og bækkene strømmede;

men kan han også give brød,

kan han skaffe kød til sit folk?

Det hørte Herren og blev vred,

en ild blussede op mod Jakob,

en vrede rejste sig mod Israel,

for de troede ikke på Gud

og stolede ikke på hans frelse.

Så gav han befaling til skyerne deroppe,

han åbnede himlens døre

og lod det regne over dem med manna,

korn fra himlen gav han dem at spise;

mennesker spiste engles brød,

han sendte dem føde, så de blev mætte.

Han lod en østenstorm bryde løs på himlen,

i sin styrke drev han søndenstormen frem

og lod kød regne over dem som støv,

fugle så talrige som havets sand;

han lod dem falde ned midt i lejren,

rundt omkring deres boliger.

De spiste og blev helt mætte,

han tilfredsstillede deres grådighed.

Men deres grådighed hørte ikke op;

de havde endnu munden fuld af mad,

da Guds vrede rejste sig mod dem.

Han spredte død blandt deres stærke mænd

og strakte Israels unge krigere til jorden.

Trods det blev de ved med at synde,

de troede ikke på hans undere.

Han lod deres dage ende i tomhed,

deres år i den bratte død.

Når han dræbte nogle af dem, søgte de ham,

de søgte tilbage til Gud.

De huskede på, at Gud var deres klippe,

Gud den Højeste deres forløser.

Men de hyklede for ham med deres mund,

med tungen løj de for ham.

Deres hjerte holdt ikke fast ved ham,

de var ikke trofaste mod hans pagt.

Men han er barmhjertig,

han tilgiver synd

og ødelægger ikke;

gang på gang holdt han igen på sin vrede

og lod ikke hele sin harme bryde ud.

Han huskede på, at de var dødelige,

et vindpust, der forsvinder og ikke vender tilbage.

Hvor ofte trodsede de ham ikke i ørkenen

og vakte hans vrede i ødemarken!

På ny gav de sig til at udæske Gud

og krænke Israels Hellige.

De huskede ikke på hans magt,

dengang han udfriede dem fra fjenden,

dengang han gjorde sine tegn i Egypten

og sine undere på Soans slette.

Han forvandlede deres floder til blod,

de kunne ikke drikke af bækkene.

Han sendte fluer, som åd dem,

og frøer, som bragte ødelæggelse.

Han gav deres afgrøde til gnavere,

og udbyttet af deres slid til græshopper.

Han ødelagde deres vinstokke med hagl,

og deres morbærfigen med isregn.

Han overgav deres kvæg til pesten,

og deres hjorde til feberbrand.

Han sendte sin glødende vrede mod dem,

harme, forbandelse og trængsel,

en flok af ulykkesengle.

Han gav sin vrede frit løb;

han skånede dem ikke for døden,

men overgav dem til pesten.

Han dræbte alle Egyptens førstefødte,

manddommens førstefrugt i Kams telte.

Så lod han sit folk bryde op som en fåreflok

og ledte dem i ørkenen som en hjord.

Han førte dem i tryghed, de var uden frygt,

men over deres fjender lukkede havet sig.

Han førte dem ind i sit hellige land,

det bjergland, hans højre hånd havde vundet.

Han drev folkeslag bort foran dem,

lod deres land tilfalde dem som ejendom,

så Israels stammer kunne bo i deres telte.

Men de udæskede og trodsede Gud den Højeste,

de overholdt ikke hans formaninger.

De faldt fra og var troløse som deres fædre,

de svigtede som en slap bue.

De vakte hans trods med deres offerhøje

og æggede hans vrede med deres gudebilleder.

Det hørte Gud, og han blev vred

og forkastede Israel helt og fuldt.

Han vragede sin bolig i Shilo,

det telt, hvor han boede blandt mennesker;

sin styrke sendte han i fangenskab,

sin herlighed gav han i fjendehånd.

Han overgav sit folk til sværdet,

han blev vred på sin ejendom.

Ilden fortærede dets unge mænd,

jomfruerne fik ingen bryllupssang;

præsterne faldt for sværdet,

enkerne kunne ikke holde ligklage.

Da vågnede Herren som en, der har sovet,

som krigeren, der er overvældet af vin.

Han slog sine fjender tilbage

og lod evig skændsel overgå dem.

Han vragede Josefs telte,

Efraims stamme udvalgte han ikke.

Men han udvalgte Judas stamme,

Zions bjerg, som han elsker;

han byggede sin helligdom som en himmelbolig,

ligesom den jord, han havde grundlagt for evigt.

Han udvalgte sin tjener David,

han hentede ham fra fårefoldene

og tog ham bort fra fårene

til at vogte sit folk, Jakob,

og sin ejendom, Israel.

Og David vogtede dem med oprigtigt hjerte

og førte dem med kyndig hånd.

Note:

Se til Sl 32,1.

Krydshenvisning:

Sl 106

Krydshenvisning:

Sl 106

Sl 49,5

Matt 13,35

Krydshenvisning:

Sl 106

2 Mos 13,14

5 Mos 4,9-10

Krydshenvisning:

Sl 106

2 Mos 13,14

5 Mos 4,9-10

Krydshenvisning:

Sl 106

Krydshenvisning:

Sl 106

Krydshenvisning:

Sl 106

Krydshenvisning:

Sl 106

5 Mos 32,5-6

Krydshenvisning:

Sl 106

Dom 2,11-13

Krydshenvisning:

Sl 106

Dom 2,11-13

Krydshenvisning:

Sl 106

Dom 2,11-13

Krydshenvisning:

Sl 106

4 Mos 13,22

Sl 135,8-9

Krydshenvisning:

Sl 106

2 Mos 14,21-22

Krydshenvisning:

Sl 106

2 Mos 13,21

Krydshenvisning:

Sl 106

2 Mos 17,6

4 Mos 20,11

Sl 105,41

Krydshenvisning:

Sl 106

2 Mos 17,6

4 Mos 20,11

Sl 105,41

Krydshenvisning:

Sl 106

Krydshenvisning:

Sl 106

2 Mos 16,3

4 Mos 11,4

Krydshenvisning:

Sl 106

Krydshenvisning:

Sl 106

Krydshenvisning:

Sl 106

Krydshenvisning:

Sl 106

4 Mos 11,1

Krydshenvisning:

Sl 106

Krydshenvisning:

Sl 106

2 Mos 16,4 16,14-15

Joh 6,31

Krydshenvisning:

Sl 106

Sl 105,40

Krydshenvisning:

Sl 106

4 Mos 11,31-33

Krydshenvisning:

Sl 106

4 Mos 11,31-33

Krydshenvisning:

Sl 106

4 Mos 11,31-33

Krydshenvisning:

Sl 106

4 Mos 11,31-33

Krydshenvisning:

Sl 106

4 Mos 11,31-33

Krydshenvisning:

Sl 106

4 Mos 11,31-33

Krydshenvisning:

Sl 106

Krydshenvisning:

Sl 106

4 Mos 14,22-23

1 Kor 10,5

Krydshenvisning:

Sl 106

Krydshenvisning:

Sl 106

Sl 19,15

Krydshenvisning:

Sl 106

Es 29,13

Krydshenvisning:

Sl 106

Krydshenvisning:

Sl 106

2 Mos 34,6-7

Sl 86,5

Krydshenvisning:

Sl 106

Job 7,7

Krydshenvisning:

Sl 106

Krydshenvisning:

Sl 106

Krydshenvisning:

Sl 106

Krydshenvisning:

Sl 106

Krydshenvisning:

Sl 106

2 Mos 7,19-20

Krydshenvisning:

Sl 106

2 Mos 8,20 8,2

Krydshenvisning:

Sl 106

2 Mos 10,13

Krydshenvisning:

Sl 106

2 Mos 9,25

Krydshenvisning:

Sl 106

Krydshenvisning:

Sl 106

Krydshenvisning:

Sl 106

Krydshenvisning:

Sl 106

2 Mos 12,29

Krydshenvisning:

Sl 106

Sl 77,21

Krydshenvisning:

Sl 106

2 Mos 14,19 14,22 14,27

Krydshenvisning:

Sl 106

2 Mos 15,17

Krydshenvisning:

Sl 106

Sl 105,44

Krydshenvisning:

Sl 106

Dom 2,11-15

Krydshenvisning:

Sl 106

Krydshenvisning:

Sl 106

5 Mos 32,21

Krydshenvisning:

Sl 106

Krydshenvisning:

Sl 106

Jos 18,1

Jer 7,12

Note:

Udtrykkene styrke og herlighed er her brugt om pagtens ark, jf. 1 Sam 4-6.

Krydshenvisning:

Sl 106

Sl 132,8

1 Sam 4,21

Krydshenvisning:

Sl 106

Krydshenvisning:

Sl 106

Krydshenvisning:

Sl 106

Krydshenvisning:

Sl 106

Krydshenvisning:

Sl 106

1 Sam 5,6-12

Krydshenvisning:

Sl 106

Krydshenvisning:

Sl 106

Krydshenvisning:

Sl 106

Krydshenvisning:

Sl 106

1 Sam 16,11-12

2 Sam 7,8

Krydshenvisning:

Sl 106

1 Sam 16,11-12

2 Sam 7,8

Krydshenvisning:

Sl 106

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd