Bibelen online

Esajas' Bog Kapitel 66

Den nye himmel og nye jord

Dette siger Herren:

Himlen er min trone,

jorden min fodskammel.

Hvilket hus skulle I kunne bygge mig,

eller hvilket sted skulle være min bolig?

Min hånd har skabt alt dette,

sådan blev det hele til, siger Herren.

Det er den hjælpeløse, jeg ser til,

den modløse og den, der skælver for mit ord.

Den, der slagter en okse, er en manddræber,

og den, der ofrer et får, er en hundemorder;

den, der bringer afgrødeoffer, ofrer svineblod,

den, der brænder røgelse, velsigner det onde.

Som de vælger deres egne veje

og elsker deres ækle guder,

sådan vælger jeg at plage dem

og bringe dem, hvad de frygter.

For ingen svarede, da jeg kaldte;

ingen hørte, da jeg talte;

men de gjorde, hvad der var ondt i mine øjne,

og valgte, hvad der var imod min vilje.

Hør Herrens ord,

I, der skælver for hans ord!

Således siger jeres brødre, der hader jer,

og som støder jer bort for mit navns skyld:

»Lad Herren vise sig i herlighed,

så vi kan se jeres glæde;«

men de skal blive til skamme.

Hør larmen fra byen,

lyden fra templet!

Hør, Herren gengælder

sine fjenders gerning.

Før hun får veer,

har hun født;

før smerterne kommer over hende,

har hun bragt en dreng til verden.

Hvem har hørt mage,

hvem har set dets lige?

Kommer et land til verden på én dag?

Fødes et folk på et øjeblik?

Ja, Zion får veer

og føder straks sine børn.

Skulle jeg åbne moderlivet

uden at lade hende føde? siger Herren.

Skulle jeg sætte fødslen i gang

og hindre den igen? siger din Gud.

Glæd jer med Jerusalem,

fryd jer med hende,

alle I, der elsker hende;

tag del i hendes glæde,

alle I, der sørgede over hende.

Så skal I drikke og mættes

og finde ro ved hendes bryst,

I skal die og glæde jer

ved hendes dejlige bryst.

For dette siger Herren:

Jeg leder til hende

en flod af velstand

og folkenes rigdom

i en rivende strøm.

Hendes børn skal bæres ved hoften

og vugges på knæ.

Som en mor trøster sit barn,

trøster jeg jer,

så I finder trøst hos Jerusalem.

Når I ser det, skal jeres hjerte glæde sig,

og jeres krop skal trives som græs.

Da giver Herrens magt sig til kende for hans tjenere

og hans vrede for hans fjender.

For se, Herren kommer i ild,

hans vogne er som et stormvejr;

han slipper sin vrede løs i en brand

og sin harme i flammende ild.

For Herren fælder dom over alle mennesker

med ild og med sværd,

og mange bliver dræbt af Herren.

De, der helliger sig og renser sig, når de går til haverne

og søger én derinde,

de, der æder svinekød

og ækelt kryb og mus,

de bliver alle sammen udryddet, siger Herren.

Jeg kommer selv for at samle alle folk og sprog, og de skal komme og se min herlighed. Jeg sætter et tegn på dem og sender dem, der undslipper, ud til folkene i Tarshish, Pul, Lud, Meshek, Tubal, Javan og de fjerne øer, der ikke har hørt om mig og ikke har set min herlighed. De skal fortælle folkene om min herlighed, og som en offergave til Herren skal de bringe alle jeres brødre fra alle folkene på heste, vogne, bærestole, muldyr og kameler til mit hellige bjerg, Jerusalem, siger Herren, på samme måde som israelitterne bringer offergave til Herrens hus i rene kar. Også blandt dem vil jeg tage nogle til præster og levitter, siger Herren.

For ligesom den nye himmel

og den nye jord, som jeg skaber,

skal bestå for mit ansigt, siger Herren,

sådan skal jeres slægt og jeres navn bestå.

Hver måned på nymånedagen

og hver uge på sabbatten

skal alle mennesker komme

for at tilbede mig, siger Herren.

Og de skal gå ud og se

på ligene af dem, der brød med mig.

For deres maddiker dør ikke,

og deres ild slukkes ikke.

De skal være til afsky for alle mennesker.

Krydshenvisning:

ApG 7,49-50

Matt 5,34-35

Krydshenvisning:

ApG 7,49-50

Es 57,15

Sl 51,19

Krydshenvisning:

Es 65,12

Krydshenvisning:

Es 65,5

Krydshenvisning:

Åb 12,5

Krydshenvisning:

Es 37,3

Krydshenvisning:

Es 60,16

Krydshenvisning:

Es 60,4

Krydshenvisning:

Es 49,13

Krydshenvisning:

Joh 16,22

Krydshenvisning:

Sl 50,3

2 Thess 1,8

2 Pet 3,7

Krydshenvisning:

3 Mos 11,29

Es 65,3-5

Krydshenvisning:

Es 2,2-5

Krydshenvisning:

Matt 28,19

Krydshenvisning:

Es 60,9

Krydshenvisning:

Es 65,17

2 Pet 3,13

Åb 21,1

Krydshenvisning:

4 Mos 10,10

Krydshenvisning:

Mark 9,44 9,46 9,48

Sir 7,17

50 bibeltekster du skal kende

Bibelens højdepunkter udvalgt af Sørine Gotfredsen
50 bibeltekster
279,95

Forfatter: Sørine Gotfredsen
Sidetal: 256 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-301-5
Mål: 13,8 x 21,5 cm.