Bibelen online

Matthæusevangeliet Kapitel 5

Bjergprædikenen (kapitel 5-7)

Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:

Saligprisningerne

»Salige er de fattige i ånden,

for Himmeriget er deres.

Salige er de, som sørger,

for de skal trøstes.

Salige er de sagtmodige,

for de skal arve jorden.

Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden,

for de skal mættes.

Salige er de barmhjertige,

for de skal møde barmhjertighed.

Salige er de rene af hjertet,

for de skal se Gud.

Salige er de, som stifter fred,

for de skal kaldes Guds børn.

Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed,

for Himmeriget er deres.

Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.

Jordens salt og verdens lys

I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.

Om loven

Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket. Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmeriget. For jeg siger jer: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget.

Om vrede

I har hørt, at der er sagt til de gamle: ›Du må ikke begå drab,‹ og: ›Den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen.‹ Men jeg siger jer: Enhver, som bliver vred på sin broder, skal kendes skyldig af domstolen; den, der siger: Raka! til sin broder, skal kendes skyldig af Det store Råd; den, der siger: Tåbe! skal dømmes til Helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alteret og dér kommer i tanker om, at din broder har noget mod dig, så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlig dig med din broder; så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig: Du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre.

Om ægteskabsbrud

I har hørt, at der er sagt: ›Du må ikke bryde et ægteskab.‹ Men jeg siger jer: Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med at hele dit legeme kastes i Helvede. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; for du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end at hele dit legeme kommer i Helvede.

Om skilsmisse

Der er sagt: ›Den, der skiller sig fra sin hustru, skal give hende et skilsmissebrev.‹ Men jeg siger jer: Enhver, som skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt, forvolder, at der begås ægteskabsbrud med hende, og den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud.

Om at sværge

I har også hørt, at der er sagt til de gamle: ›Du må ikke sværge falsk,‹ og: ›Du skal holde, hvad du har svoret Herren.‹ Men jeg siger jer: I må slet ikke sværge, hverken ved himlen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fodskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by. Du må heller ikke sværge ved dit hoved, for du kan ikke gøre et eneste hår hvidt eller sort. Men i jeres tale skal et ja være et ja og et nej være et nej. Hvad der er ud over det, er af det onde.

Om gengældelse

I har hørt, at der er sagt: ›Øje for øje og tand for tand.‹ Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til. Og vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen. Og vil nogen tvinge dig til at følge ham én mil, så gå to mil med ham. Giv den, der beder dig; og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig.

Om fjendekærlighed

I har hørt, at der er sagt: ›Du skal elske din næste og hade din fjende.‹ Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!

Krydshenvisning:

Luk 6,20-49

Krydshenvisning:

Luk 6,20-49

Krydshenvisning:

Luk 6,20-49

Luk 6,20-23

Es 57,15

Sef 3,12

Luk 4,18

Krydshenvisning:

Luk 6,20-49

Luk 6,20-23

Sl 126,5

Es 61,2

Krydshenvisning:

Luk 6,20-49

Luk 6,20-23

Sl 37,11

Ordsp 2,21

Matt 11,29

Krydshenvisning:

Luk 6,20-49

Luk 6,20-23

Es 55,1

Joh 6,35

Krydshenvisning:

Luk 6,20-49

Luk 6,20-23

Jak 2,13

Krydshenvisning:

Luk 6,20-23

Ordsp 22,11

1 Joh 3,2

Krydshenvisning:

Luk 6,20-23

Hebr 12,14

Krydshenvisning:

Luk 6,20-23

1 Pet 3,14

Krydshenvisning:

Luk 6,20-23

Matt 10,22

1 Pet 4,14

Krydshenvisning:

Luk 6,20-23

2 Krøn 36,16

Matt 23,34

ApG 7,52

Jak 5,10

Krydshenvisning:

Mark 9,50

Luk 14,34-35

Krydshenvisning:

Joh 8,12

2 Kor 4,6

Fil 2,15

Ef 5,8

Krydshenvisning:

Mark 4,21

Luk 8,16

Krydshenvisning:

1 Pet 2,12

Krydshenvisning:

Rom 3,31 10,4

Matt 3,15

1 Joh 2,7

Krydshenvisning:

Luk 16,17

Krydshenvisning:

Jak 2,10

Krydshenvisning:

Matt 23,1-33

Rom 10,3

Krydshenvisning:

2 Mos 20,13

5 Mos 5,17

Note:

bliver vred på sin broder: Nogle gamle håndskrifter har desuden: uden grund.

Krydshenvisning:

1 Joh 3,15

Sir 10,6

Krydshenvisning:

Sir 28,3-4

Mark 11,25

Krydshenvisning:

Sir 28,3-4

Matt 6,14

Krydshenvisning:

Luk 12,58-59

Krydshenvisning:

Luk 12,58-59

Matt 18,34

Krydshenvisning:

2 Mos 20,14

5 Mos 5,18

Krydshenvisning:

2 Sam 11,2

Job 31,1

2 Pet 2,14

Sir 41,21

Krydshenvisning:

Matt 18,8-9

Mark 9,47 9,43

Kol 3,5

Krydshenvisning:

Matt 18,8-9

Mark 9,47 9,43

Kol 3,5

Krydshenvisning:

5 Mos 24,1

Matt 19,7-12

Krydshenvisning:

Luk 16,18

1 Kor 7,10-11

Krydshenvisning:

3 Mos 19,12

4 Mos 30,3

5 Mos 23,24

Krydshenvisning:

Matt 23,16-22

Es 66,1

Krydshenvisning:

Matt 23,16-22

Es 66,1

Sl 48,3

Krydshenvisning:

Matt 23,16-22

Krydshenvisning:

Matt 23,16-22

Jak 5,12

2 Kor 1,17

Krydshenvisning:

2 Mos 21,24

3 Mos 24,20

5 Mos 19,21

Krydshenvisning:

Klages 3,30

Rom 12,17

Joh 18,22-23

1 Pet 2,20-23

Krydshenvisning:

1 Kor 6,7

Krydshenvisning:

5 Mos 15,7-8

Sir 29,1-2

Krydshenvisning:

Luk 6,27-36

Sir 12,1

3 Mos 19,18

5 Mos 23,7

Krydshenvisning:

Luk 6,27-36

Sir 12,1

2 Mos 23,4-5

Ordsp 25,21

Luk 23,34

ApG 7,60

Rom 12,14 12,20

Krydshenvisning:

Luk 6,27-36

Sir 12,1

Ef 5,1

Krydshenvisning:

Luk 6,27-36

Sir 12,1

Krydshenvisning:

Luk 6,27-36

Sir 12,1

Krydshenvisning:

Luk 6,27-36

Sir 12,1

3 Mos 19,2

Fil 3,12

Jak 1,4

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd