Bibelen online

Esters Bog Kapitel 8

Jødernes redning

Samme dag gav kong Ahasverus jødernes fjende Hamans hus til dronning Ester. Og Mordokaj fik foretræde for kongen, for Ester havde fortalt, hvordan han var i familie med hende. Kongen tog sin signetring, som han havde frataget Haman, og overdrog den til Mordokaj. Og Ester satte Mordokaj over Hamans hus.

Så henvendte Ester sig endnu en gang til kongen; hun kastede sig for hans fødder, græd og bønfaldt ham om at afvende den onde plan, som agagitten Haman havde lagt mod jøderne. Kongen rakte sit guldscepter ud mod Ester, og hun rejste sig, trådte frem for kongen og sagde: »Hvis det behager kongen, og hvis jeg har fundet nåde for hans øjne, og hvis kongen finder det rimeligt, og han synes om mig, så lad der udgå en skrivelse, der tilbagekalder de breve, som agagitten Haman, Hammedatas søn, skrev, da han planlagde at tilintetgøre jøderne i alle kongens provinser. For hvordan skulle jeg kunne bære at se den ulykke ramme mit folk, og hvordan skulle jeg kunne se på tilintetgørelsen af min slægt?« Kong Ahasverus sagde til dronning Ester og til jøden Mordokaj: »Hamans hus har jeg givet Ester, og han selv er blevet hængt i en galge, fordi han ville lægge hånd på jøderne. Nu skal I skrive, hvad I vil angående jøderne, i kongens navn og forsegle det med kongens signetring. For en skrivelse, der er skrevet i kongens navn og forseglet med kongens signetring, kan ikke tilbagekaldes.«

Straks blev kongens skrivere kaldt sammen; det var den tredje måned, måneden sivan, på den treogtyvende dag i måneden. Ganske som Mordokaj befalede, blev der skrevet til jøderne og til satrapperne, statholderne og provinsernes stormænd, lige fra Indien til Nubien, i alt 127 provinser, til hver enkelt provins med dens egen skrift og til hvert enkelt folk på dets eget sprog, også til jøderne med deres skrift og på deres sprog. Han skrev i kong Ahasverus' navn og forseglede brevene med kongens signetring og sendte dem ud med beredne ilbud, kongelige postryttere, på væddeløbsheste. Der stod: »Kongen har tilladt jøderne i hver enkelt by at samles og forsvare deres liv. Enhver bevæbnet skare fra et folk eller en provins, som angriber dem, må de udrydde, dræbe og tilintetgøre, også kvinder og børn. Og de må røve og plyndre på én og samme dag i alle kong Ahasverus' provinser, den trettende dag i den tolvte måned, måneden adar.« En afskrift af denne skrivelse skulle udfærdiges som forordning i hver enkelt provins og offentliggøres for alle folkene, så jøderne kunne være parat til at tage hævn over deres fjender på denne dag. På kongens befaling skyndte ilbuddene, de kongelige postryttere, sig af sted, da forordningen var blevet udstedt i borgen i Susa.

Mordokaj forlod kongen iført en kongelig dragt af purpurblåt linned, en stor guldkrone og en kappe af purpurrødt byssus; og byen Susa jublede og glædede sig. Blandt jøderne var der lys og glæde, fryd og pragt. Og i hver enkelt provins og i hver enkelt by, hvor kongens ord og lov var nået frem, blev der glæde og fryd blandt jøderne, gilde og fest. Og mange af landets folk gik over til jødedommen, for de var grebet af rædsel for jøderne.

Krydshenvisning:

Est 2,7

Krydshenvisning:

Est 3,10

Krydshenvisning:

Est 5,2

Krydshenvisning:

Dan 6,9 6,13 6,16

Krydshenvisning:

Est 1,22

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Est 4,3

2 Krøn 20,29

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd