Bibelen online

Johannes' Åbenbaring Kapitel 18

Babylons fald

Derefter så jeg en anden engel stige ned fra himlen med stor magt, og jorden oplystes af dens glans. Den råbte med kraftig røst:

Faldet, ja, faldet er det store Babylon,

det er blevet bolig for dæmoner,

skjul for alle urene ånder,

skjul for alle urene fugle

og skjul for alle urene og afskyelige dyr.

For alle folkeslag har drukket

af hendes utugts harmes vin,

jordens konger har bedrevet utugt med hende,

og jordens købmænd er blevet rige

af hendes overdådige vellevned.

Og jeg hørte en anden røst fra himlen sige:

Drag ud fra hende, mit folk,

for ikke at deltage i hendes synder

og blive ramt af hendes plager.

For hendes synder har hobet sig op til himlen,

og Gud har ikke glemt hendes uretfærdigheder.

Lad hende få, hvad hun har ladet andre få,

giv dobbelt igen for, hvad hun har gjort,

og skænk dobbelt op for hende i det bæger, hun skænkede.

Lige så megen glans og vellevned, hun gav sig selv,

lige så megen pine og sorg skal I give hende.

For hun siger i sit hjerte:

›Jeg sidder som dronning og er ikke enke

og skal aldrig mærke til sorg.‹

Derfor kommer på én og samme dag alle hendes plager,

død og sorg og sult, og hun skal brændes;

thi stærk er Gud Herren, som har dømt hende.

Og jordens konger, der bedrev utugt med hende og levede i vellevned, skal græde og jamre over hende, når de ser røgen fra hendes brand, og de skal stå langt borte af rædsel over hendes pine og sige:

Ve, ve, du store by,

Babylon, du mægtige by!

Dommen er kommet over dig på en eneste time.

Og jordens købmænd græder og sørger over hende, for ingen vil længere købe deres ladning af guld og sølv og ædelsten og perler og linned og purpur og silke og skarlagen og alle slags citrustræ og alle slags elfenbensgenstande og genstande af det kostbareste træ og kobber og jern og marmor, kanel og koriander og røgelse og salve og virak og vin og olie og flormel og hvede og kvæg og får og heste og vogne og slaver, levende mennesker.

Den frugt, som din sjæl begærede, har du mistet,

og alt det prangende og pragtfulde har du tabt,

ingen skal kunne finde det mere.

De, der handler med disse varer, alle de købmænd, som tjente sig rige på hende, skal stå langt borte af frygt for hendes pinsel; de skal græde og sørge og sige:

Ve, ve den store by,

klædt i linned og purpur og skarlagen

og pyntet med guld og ædelsten og perler!

Så stor en rigdom ødelagt på en eneste time!

Og alle styrmænd og alle, der færdes på havet, og sømænd og de, der har deres arbejde på havet, stod langt borte og råbte, da de så røgen fra hendes brand: »Den store by! Hvor findes dens lige?« De dængede støv på hovedet og græd og sørgede og råbte:

Ve, ve, den store by,

hvor alle med skibe i søen blev rige af hendes kostbarheder.

Ødelagt på en eneste time!

Fryd dig, himmel, over det,

og I hellige og apostle og profeter!

For Gud har dømt hende og skaffet jer oprejsning.

Så løftede en mægtig engel en sten som en stor møllesten og kastede den i havet og sagde:

Sådan skal den store by Babylon styrtes hovedkulds ned

og ikke findes mere.

Lyden af harpespillere og sangere

og af fløjtespillere og blæsere

skal ikke høres i dig mere,

ingen håndværker af nogen slags skal findes i dig mere,

kværnens lyd ikke høres i dig mere,

lampens lys ikke skinne i dig mere,

og brudgoms og bruds stemme ikke høres i dig mere.

For dine købmænd var jordens stormænd,

af din trolddom blev alle folkeslag forført.

I byen var der blod af profeter og hellige og af alle, som er blevet myrdet på jorden.

Krydshenvisning:

Åb 10,1

Ez 43,2

Krydshenvisning:

Åb 14,8

Jer 51,8

Krydshenvisning:

Åb 14,8

Es 23,17

Jer 51,7

Åb 17,2

Krydshenvisning:

Es 48,20

Jer 50,8

2 Kor 6,17

Krydshenvisning:

1 Mos 18,20-21

Jer 51,9

Åb 16,19

Krydshenvisning:

Sl 137,8

Jer 50,15 50,29

Krydshenvisning:

Es 47,7-9

Krydshenvisning:

Es 47,7-9

Åb 17,16

Krydshenvisning:

Åb 2,22

Krydshenvisning:

Åb 16,19

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Åb 17,4

Note:

på havet: Findes kun i nogle senere håndskrifter. De øvrige håndskrifter stemmer ikke overens; nogle har: til et sted, eller: på floden, eller: på skibene.

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Job 2,12

Krydshenvisning:

5 Mos 32,43

Es 44,23

Jer 51,48

Åb 12,12

Krydshenvisning:

Jer 51,63-64

Ez 26,21

Krydshenvisning:

Es 24,8

Ez 26,13

Krydshenvisning:

Es 23,8

Krydshenvisning:

Jer 51,49

Matt 23,35-38

Åb 17,6

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.