Bibelen online

Jeremias' Bog Kapitel 6

Ulykken fra nord

Bring jer i sikkerhed, benjaminitter,

bort fra Jerusalem!

Stød i hornet i Tekoa,

tænd bavnen ved Bet-ha-Kerem,

for ulykken truer fra nord,

et vældigt nederlag!

Jeg udsletter Zions datter,

den yndige og forvænte.

Hyrder kommer til hende

med deres hjorde,

de slår teltene op rundt om hende

og afgræsser hver sit stykke.

Udråb hellig krig mod hende:

Rejs jer, lad os rykke frem ved middagstid!

Ve os, dagen svinder bort,

aftenskyggerne bliver lange!

Rejs jer, lad os rykke frem ved nattetid,

lad os ødelægge hendes borge!

Dette siger Hærskarers Herre:

Fæld træer, og kast en vold op

omkring Jerusalem,

den by skal straffes.

Den er fuld af undertrykkelse;

som en brønd holder vandet frisk,

holder byen ondskaben frisk.

Den genlyder af vold og ødelæggelse,

sygdom og plage ser jeg overalt.

Tag ved lære, Jerusalem,

for at jeg ikke skal bryde med dig

og gøre dig til en ødemark,

et land uden indbyggere.

Dette siger Hærskarers Herre:

Israels rest skal du plukke ren

som en vinstok.

Du skal gå rankerne efter

som drueplukkeren.

»Hvem kan jeg tale til

og advare, så de hører?

De er ude af stand til at lytte,

deres ører er uomskårne.

Herrens ord spotter de,

de vil ikke vide af det.

Jeg er fyldt med Herrens vrede,

jeg kan ikke holde den tilbage.«

Udøs den over børnene på gaden,

over flokken af unge mennesker;

både mænd og kvinder skal fanges,

gamle og oldinge.

Deres huse tilfalder andre,

deres marker og deres kvinder,

for jeg løfter min hånd

mod landets indbyggere,

siger Herren.

Fra den mindste til den største,

alle søger uretmæssig vinding;

fra profet til præst,

alle handler løgnagtigt.

De vil helbrede mit lemlæstede folk,

de siger letsindigt:

»Fred, fred!«, skønt der ikke er fred.

De bliver til skamme, fordi de handlede afskyeligt;

men skammen føler de ikke,

spotten forstår de ikke.

Derfor skal de falde blandt faldne;

når straffen kommer, skal de snuble,

siger Herren.

Dette siger Herren:

»Stil jer ved vejene, og se jer om;

spørg efter de gamle stier;

følg vejen til det gode,

så skal I finde hvile for jeres sjæle!«

Men de svarer: »Det vil vi ikke!«

»Jeg stiller vægtere ud for jer,

lyt til hornet!«

Men de svarer: »Det vil vi ikke!«

Hør derfor, I folkeslag,

forstå, du folkeforsamling,

hvad der skal ske dem.

Hør, du jord:

Jeg bringer en ulykke

over dette folk,

den er frugten af deres planer.

For de lyttede ikke til mine ord,

de forkastede min lov.

Hvad skal jeg med røgelse fra Saba,

med den gode kalmus fra et fjernt land?

Jeres brændofre tager jeg ikke imod,

jeres slagtofre er mig ikke til behag.

Derfor siger Herren:

Jeg lægger hindringer for dette folk,

og dem skal de snuble over;

fædre og sønner,

nabo og næste skal omkomme.

Dette siger Herren:

Se, et folk kommer fra Nordens land,

et vældigt folk bryder op fra jordens fjerneste egne.

De er bevæbnet med buer og krumsværd,

de er grusomme og ubarmhjertige,

de larmer som havet,

de rider på heste.

De rykker frem som krigere til kamp

mod dig, Zions datter.

Vi hører rygtet om det, vore hænder synker,

vi gribes af angst, af veer som en fødende kvinde.

Gå ikke ud på marken, gå ikke på vejen,

for fjenden har sværd; alle vegne er der rædsel.

Mit folks datter, klæd dig i sæk,

vælt dig i støvet,

hold sorg som over den eneste søn,

en bitter klage.

I et nu

kommer ødelæggeren over os.

Jeg gør dig til en metalprøver i mit folk;

du skal undersøge og prøve dets færd.

De fjerner sig alle fra mig i trods,

de løber med sladder,

de er som kobber og jern,

de er alle sammen ødelæggere.

Bælgen blæser,

men ud af ilden kommer kun bly;

afsmeltningen er forgæves,

de onde bliver ikke udskilt.

Vraget sølv kaldes de,

for Herren har vraget dem.

Note:

På hebraisk er der ordspil mellem Tekoa og Stød i hornet.

Krydshenvisning:

Am 1,1

Jer 1,14

Krydshenvisning:

Jer 8,10-12

Krydshenvisning:

Jer 4,4

ApG 7,51

Krydshenvisning:

Jer 8,10-12

Krydshenvisning:

Jer 8,10-12

Krydshenvisning:

Jer 8,10-12

Jer 4,10 8,11

Ez 13,10

Mika 3,5

1 Thess 5,3

Krydshenvisning:

Jer 8,10-12

Krydshenvisning:

Es 28,12

Matt 11,29

Krydshenvisning:

Ez 3,17

Krydshenvisning:

Es 1,11-14

Krydshenvisning:

Jer 5,15

5 Mos 28,49

Krydshenvisning:

Jer 50,42

Krydshenvisning:

Jer 20,3

Krydshenvisning:

Jer 4,8

Am 8,10

Krydshenvisning:

Jer 1,18

Krydshenvisning:

Ez 22,18

Krydshenvisning:

1 Kong 9,7

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd