Bibelen online

Jeremias' Bog Kapitel 23

Den nye Davidskonge

Ve de hyrder, som leder vild, og som spreder de får, jeg har på græs, siger Herren. Derfor siger Herren, Israels Gud, om de hyrder, som vogter mit folk: I spredte mine får og fordrev dem, og I tog jer ikke af dem. Nu vil jeg straffe jer for jeres onde gerninger, siger Herren. Men dem, der er tilbage af mine får, vil jeg samle fra alle de lande, jeg fordrev dem til. Jeg fører dem tilbage til deres græsgang, og de skal blive frugtbare og talrige. Jeg sætter hyrder over dem, som skal vogte dem. Ingen skal længere frygte og være bange, og der skal ikke mangle nogen af dem, siger Herren.

Der skal komme dage, siger Herren, da jeg lader en retfærdig spire fremstå af Davids slægt. Han skal være konge med indsigt og øve ret og retfærdighed i landet. I hans dage skal Juda frelses og Israel ligge trygt. Han skal få dette navn »Herren er vor Retfærdighed«.

Derfor skal der komme dage, siger Herren, da man ikke mere siger: »Så sandt Herren lever, som førte israelitterne op fra Egypten«, men siger: »Så sandt Herren lever, som førte Israels efterkommere op og bragte dem hjem fra Nordens land« – og fra alle de lande, jeg fordrev dem til, så de kunne bo på deres egen jord.

Dommen over de falske profeter

Om profeterne.

Hjertet er knust i mit indre,

mine knogler ryster!

Jeg er som en beruset,

som en, der har fået for meget vin;

det er på grund af Herren,

på grund af hans hellige ord.

Landet er fuldt

af horkarle,

på grund af forbandelsen sørger landet,

steppens græsgange visner.

De løber efter det onde,

de har deres styrke i uretten.

Både profeter og præster er gudløse,

selv i mit hus har jeg mødt deres ondskab,

siger Herren.

Derfor bliver deres vej glat,

de stødes ud i mørket,

og dér skal de falde.

For jeg bringer ulykke over dem

i straffens år,

siger Herren.

Blandt Samarias profeter

har jeg set forfærdelige ting;

de profeterede ved Ba'al

og førte mit folk Israel vild.

Blandt Jerusalems profeter

har jeg set grufulde ting;

de horer og farer med løgn,

de opmuntrer forbryderne,

så ingen vender om

fra sin ondskab.

De er alle blevet som Sodoma,

byens indbyggere er som Gomorra.

Derfor siger Hærskarers Herre om profeterne:

Jeg giver dem malurt at spise

og gift at drikke;

for gudløsheden har bredt sig

fra Jerusalems profeter til hele landet.

Dette siger Hærskarers Herre:

Lyt ikke til profeternes ord!

De profeterer for jer,

men de forblinder jer;

syner forkynder de ud af eget hjerte

og ikke af Herrens mund.

Til dem, der lader hånt om mig, siger de:

»Herren har sagt: Nu bliver der fred«,

og til alle, der vandrer i hjertets forstokkethed, siger de:

»Ulykken rammer jer ikke.«

Men hvem står i Herrens råd

og ser og hører hans ord?

Hvem lytter til mit ord

og hører efter?

Herrens storm bryder frem med vrede, en hvirvelstorm, der hvirvler over hovedet på de ugudelige. Herrens vrede lægger sig ikke, før han har iværksat og gennemført sit hjertes planer. Til sidst skal I forstå dem!

Jeg har ikke sendt profeterne,

alligevel farer de frem;

jeg har ikke talt til dem,

alligevel profeterer de.

Hvis de stod i mit råd,

ville de forkynde mine ord for mit folk

og få dem til at vende om fra deres onde vej

og fra deres onde gerninger.

Er jeg kun Gud her på stedet? siger Herren,

er jeg ikke også Gud langt borte?

Hvem kan skjule sig på steder,

hvor jeg ikke kan få øje på ham?

siger Herren.

Er det ikke mig, der fylder

både himmel og jord?

siger Herren.

Jeg har hørt de profeter, der profeterer løgn i mit navn, sige: »Jeg har drømt, jeg har drømt!« Hvor længe skal det vare? Har profeterne kun tanke for at profetere løgn og svig ud af eget hjerte? Med deres drømme, som de fortæller hinanden, pønser de på at få mit folk til at glemme mit navn, sådan som deres fædre glemte mit navn for Ba'al. Lad den profet, der har haft en drøm, fortælle drømmen; men den, der har mit ord, skal tale mit ord i sandhed.

Hvad har strå med kerne at gøre?

siger Herren.

Er mit ord ikke som ild?

siger Herren,

som en hammer, der knuser klippen?

Derfor kommer jeg over profeterne,

siger Herren,

for de stjæler mine ord fra hinanden.

Nu kommer jeg over profeterne, siger Herren, for de lader tungen løbe og siger: »Han har talt.« Nu kommer jeg over dem, der profeterer løgnedrømme, siger Herren; de fortæller deres drømme og fører mit folk vild med deres løgn og snak. Jeg har ikke sendt dem og har ikke givet dem befaling, og de er ikke til gavn for dette folk, siger Herren.

Når dette folk eller en profet eller præst spørger dig: »Hvad er Herrens orakel?«, skal du svare dem: I er byrden, og jeg kaster jer fra mig, siger Herren. Hvis en profet, en præst eller en af folket siger »Herrens orakel«, vil jeg straffe den mand og hans hus.

Sådan skal I spørge hinanden, mand og mand imellem: »Hvad har Herren svaret, hvad har Herren talt?« Men ordene »Herrens orakel« må I aldrig mere nævne, for et orakel er et menneskes eget ord, og I fordrejer ordene fra den levende Gud, Hærskarers Herre, vor Gud. Sådan skal du spørge profeten: »Hvad har Herren svaret dig, hvad har Herren talt?« Men »Herrens orakel« må I ikke sige! Derfor siger Herren: I siger disse ord »Herrens orakel«, skønt jeg gav jer besked om ikke at sige »Herrens orakel«. Derfor løfter jeg jer op og kaster jer og den by, jeg gav jer og jeres fædre, bort fra mig. Jeg bringer evig skam og skændsel over jer, og den skal aldrig blive glemt.

Krydshenvisning:

Jer 10,21

Ez 34,2

Krydshenvisning:

Jer 3,15

Krydshenvisning:

Jer 33,15

Zak 3,8

Note:

Herren er vor Retfærdighed spiller på kongenavnet Sidkija, se fx Jer 21,1.

Krydshenvisning:

Jer 33,16

Es 45,24

Krydshenvisning:

Jer 16,14-15

Krydshenvisning:

Jer 16,14-15

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Jer 12,4

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Jer 5,31

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Sl 35,6

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Es 1,10

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Jer 9,14

TilfDan A,5

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Jer 14,14

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Jer 6,14

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Job 15,8

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Jer 30,23-24

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Jer 30,23-24

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Jer 14,14

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Jer 16,17

Visd 1,7

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Dom 3,7

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Hebr 4,12

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Note:

På hebraisk er ordet for orakel og byrde det samme, og der spilles i sammenhængen på ordets dobbelttydighed.

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Krydshenvisning:

Ez 13,2-16 34

Jer 20,11

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd