Bibelen online

Judits Bog Kapitel 11

Samtalen mellem Holofernes og Judit

Holofernes sagde til hende: »Vær ved godt mod, kvinde; du skal ikke være bange, for jeg har aldrig gjort noget ondt mod et menneske, der har valgt at tjene Nebukadnesar, hele jordens konge. Og nu dit folk i bjerglandet, dem ville jeg aldrig have løftet mit spyd mod, hvis ikke de havde vist mig foragt. De har selv bragt sig i denne situation. Sig mig nu, hvorfor du er løbet væk fra dem og er kommet her til os. Det vil nemlig blive din redning, at du er kommet her. Vær ved godt mod; du skal beholde livet både nu i nat og i fremtiden. Ingen vil gøre dig noget; tværtimod vil du blive behandlet lige så godt som min herre kong Nebukadnesars tjenere.«

Judit svarede: »Hør din trælkvindes ord, og giv mig lov til at tale til dig; jeg vil ikke sige noget usandt til min herre i nat. Hvis du følger mine råd, vil Gud fuldføre et værk ved dig, og min herres forehavende vil ikke slå fejl. For så sandt Nebukadnesar, hele jordens konge, lever, og så sandt hans magt består, han, som har udsendt dig for at genoprette ordenen blandt alt levende: Ikke blot mennesker tjener ham takket være dig, men ved din styrke skal også de vilde dyr, kvæget og himlens fugle leve under Nebukadnesars og hans slægts herredømme. Vi har nemlig hørt om din visdom og din kløgt, og det fortælles overalt på jorden, at kun du i hele riget er dygtig, indflydelsesrig som følge af din indsigt og beundringsværdig på grund af din krigskunst.

Hvad nu den tale angår, som Akior holdt i din rådsforsamling, så har vi hørt, hvad han sagde. Mændene i Betylua skånede nemlig hans liv, og han fortalte dem alt, hvad han havde sagt hos dig. Derfor, hersker og herre, lad ikke hånt om hans ord, men læg dig dem på sinde, for de er sande. Vort folk kan nemlig ikke straffes og sværdet ikke få magt over dem, medmindre de synder mod deres Gud. For at min herre nu ikke skal blive tvunget tilbage med uforrettet sag, men døden ramme dem, har en synd fået dem i sin magt; for de vækker deres Guds vrede, så snart de gør noget utilladeligt. Da deres fødevarer er sluppet op, og vandforrådet er yderst knapt, har de besluttet at kaste sig over deres husdyr; alt det, som Gud i sine love har forbudt dem at spise, har de bestemt sig for at fortære. De har tilmed bestemt sig til at bruge førstegrøden af kornet og tienden af vin og olie, som de har indviet og gemt til de præster, der i Jerusalem gør tjeneste for vor Gud, selv om det ikke er tilladt en lægmand så meget som at røre det. Og for at få ældsterådets tilladelse har de sendt bud til Jerusalem, for beboerne dér har engang gjort det samme. Men den dag, de får svar og begynder på det, vil de blive prisgivet dig og blive tilintetgjort. Derfor løb jeg, din trælkvinde, væk fra dem, da jeg blev klar over alt det her, og Gud har sendt mig for at udføre noget med dig, som alle, der hører om det på hele jorden, vil blive forfærdet over. For din trælkvinde er gudfrygtig og tjener himlens Gud nat og dag. Nu vil jeg blive hos dig, herre; men hver nat vil jeg gå ned i kløften for at bede til Gud, og han vil fortælle mig, hvornår de har begået deres synder. Så kommer jeg og fortæller dig det, og du kan drage ud med hele din hær, og ingen af dem vil kunne holde stand over for dig. Jeg vil føre dig tværs gennem Judæa, til du står foran Jerusalem, og midt i byen vil jeg rejse din trone. Du skal jage dem af sted som får uden hyrde; end ikke en hund skal knurre ad dig. Dette er nemlig forud blevet sagt til mig og meddelt mig, og nu er jeg blevet sendt for at fortælle dig det.«

Holofernes og alle hans folk syntes godt om hendes ord; de var fulde af beundring over hendes visdom og sagde: »Der findes ikke i hele den vide verden nogen anden kvinde med et så smukt udseende og med en så forstandig tale.« Holofernes sagde til hende: »Gud har gjort vel i at sende dig forud for folket, så at sejren kan tilfalde os, og de, der har vist min herre foragt, kan blive tilintetgjort. Du er smuk af skikkelse, og du taler med visdom. Hvis du gør, som du har sagt, skal din Gud være min Gud, og du skal få lov at bo i kong Nebukadnesars palads, og dit ry vil nå ud over hele jorden.«

Krydshenvisning:

Jer 27,5-6

Dan 2,37-38

Krydshenvisning:

Judit 5,20-21

Krydshenvisning:

3 Mos 11,1-47

Krydshenvisning:

3 Mos 22,10-16

4 Mos 18,8-15

1 Sam 21,7

Mark 2,25-26

Note:

for at få: efter flere græske håndskrifter. Göttingerudgaven har for at have fået.

Signe

En fortælling om jul, påske og pinse
signe
299,95

Forfatter: Peter Madsen
Illustrator: Peter Madsen
Sidetal: 240
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-267-4
Mål: 19,5 x 23 cm