Bibelen online

Paulus' Brev til Kolossenserne Kapitel 1

Fra Paulus, Kristi Jesu apostel ved Guds vilje, og vor broder Timotheus.

Til de hellige i Kolossæ, de troende brødre i Kristus.

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader!

Bøn for menigheden om fuld kundskab om Guds vilje

Vi takker altid Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, når vi beder for jer; for vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus og om jeres kærlighed til alle de hellige, udsprunget af det håb, som venter jer i himlene. Det har I hørt om i sandhedens ord, evangeliet, som nu er hos jer, sådan som det i hele verden bærer frugt og vokser, ligesom også hos jer, fra den dag I hørte det og lærte Guds nåde at kende i sandhed. Sådan har I lært det af vor kære medtjener, Epafras, som er en trofast Kristi tjener for jer, og han har også fortalt os om jeres kærlighed i Ånden.

Derfor har vi heller ikke, siden den dag vi hørte om det, holdt op med at bede for jer. Vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje, så I kan leve, som Herren vil det, på alle måder ham til behag, og bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Gud og styrkes med al kraft ved hans herlige magt til al udholdenhed og tålmodighed.

Forløsningen ved Kristus

Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige; i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse.

Han er den usynlige Guds billede,

al skabnings førstefødte.

I ham blev alting skabt

i himlene og på jorden,

det synlige og det usynlige,

troner og herskere,

magter og myndigheder.

Ved ham og til ham er alting skabt.

Han er forud for alt,

og alt består ved ham.

Han er hoved for legemet, kirken.

Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset.

Også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død, for at føre jer frem som hellige og lydefrie og uangribelige for sit ansigt, hvis I da forbliver grundfæstede og faste i troen uden at lade jer rokke fra håbet i det evangelium, I har hørt, det, som er blevet prædiket for al skabningen under himlen, og som jeg, Paulus, er blevet tjener for.

Paulus' lidelser for kirken

Nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer; og hvad der mangler af Kristi trængsler, udfylder jeg med min egen krop for hans legeme, som er kirken. Den er jeg blevet tjener for i kraft af det hverv, Gud har givet mig med henblik på jer: fuldt ud at forkynde Guds ord, den hemmelighed, som har været skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbaret for hans hellige; for dem ville Gud kundgøre, hvor rig på herlighed for hedningerne denne hemmelighed er: Kristus i jer, herlighedens håb. Ham forkynder vi, og vi formaner enhver og belærer enhver med al visdom for at føre ethvert menneske frem som fuldkomment i Kristus. Det er det, jeg slider og strider for med hans kraft, der virker mægtigt i mig.

Krydshenvisning:

ApG 16,1

Krydshenvisning:

1 Pet 1,4

Ef 1,13

Krydshenvisning:

Kol 4,12

Filem 23

Krydshenvisning:

Rom 12,2

Ef 1,16-17

Krydshenvisning:

Ef 4,1

Joh 15,16

Fil 1,11 1,27

2 Pet 3,18

Krydshenvisning:

ApG 26,18

Ef 1,11

Krydshenvisning:

Ef 6,12

Kol 2,15

1 Pet 2,9

Krydshenvisning:

Ef 1,7

Krydshenvisning:

1 Tim 6,16

Joh 1,18

Hebr 1,3

Åb 3,14

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1

Joh 1,3 1,10

1 Kor 8,6

Hebr 1,2

Ef 1,21

Krydshenvisning:

Ef 1,22 4,15

ApG 26,23

1 Kor 15,20

Åb 1,5

Krydshenvisning:

Joh 1,16

Kol 2,9

Note:

på jorden: Foran på jorden er ved ham gentaget i nogle af de ældste håndskrifter og ikke gengivet i den danske oversættelse.

Krydshenvisning:

Rom 5,10

2 Kor 5,18-19

Ef 1,10 2,16

Krydshenvisning:

Kol 2,13

Krydshenvisning:

Ef 1,4

Tit 2,14

Krydshenvisning:

1 Kor 15,58

Mark 16,15

Krydshenvisning:

2 Kor 1,5-6

2 Tim 2,10

Krydshenvisning:

1 Kor 4,1

Ef 3,2

Krydshenvisning:

Ef 1,9 3,5 3,9

Rom 16,25-26

2 Tim 1,10

Krydshenvisning:

Rom 8,10 9,23

1 Tim 1,1

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd