Bibelen online

Paulus' Brev til Efeserne Kapitel 4

Åndens enhed og nådegaverne

Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer da til at leve, så det svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd: ét legeme og én ånd, ligesom I jo også blev kaldet til ét håb; én Herre, én tro, én dåb; én Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle.

Hver enkelt af os har fået nåden givet som gave tilmålt af Kristus. Derfor hedder det:

Han er steget op til det høje,

han har ført fanger med,

han har givet gaver til menneskene.

Men at han er steget op, hvad andet betyder det, end at han også er steget ned til den lave jord? Han, som er steget ned, er den samme, som også er steget op højt over alle himle for at fylde alt. Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Da skal vi ikke længere være uforstandige børn og slynges og drives hid og did af hver lærdoms vind, ved menneskers terningkast, når de med snedighed fører os på lumske afveje, men sandheden tro i kærlighed skal vi i ét og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus. Ud fra ham føjes hele legemet sammen og holdes sammen, idet hvert enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så legemet vokser og opbygges i kærlighed.

Det gamle og det nye menneske

Det siger jeg da og vidner om i Herren: Lev ikke længere som hedningerne, tomme i deres tanker, formørkede i sindet og fremmede for livet i Gud i deres uvidenhed og deres hjertes forhærdelse. I deres afstumpethed har de hengivet sig til udsvævelse, så de af griskhed begår alle slags urene handlinger. Sådan har I ikke lært om Kristus, så sandt som I har hørt om ham og er blevet oplært i ham, sådan som det er sandhed i Jesus, at I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine forføreriske lyster, og at I skal fornyes i sind og ånd og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed.

Det nye liv

Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for Djævelen. Den, der stjæler, må ikke mere stjæle, men skal tværtimod slide i det og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til den, der har behov for det. Intet råddent ord må udgå af jeres mund, kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Vold ikke Guds hellige ånd sorg, den, som I blev beseglet med indtil forløsningens dag. Al forbitrelse og hidsighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt, ja, al ondskab; men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus.

Krydshenvisning:

Ef 3,1

Kol 1,10

1 Thess 2,12

Krydshenvisning:

Kol 3,12-13

Krydshenvisning:

Kol 3,14

Krydshenvisning:

Rom 12,5

1 Kor 12,13

Krydshenvisning:

1 Kor 8,4-6

Krydshenvisning:

Mal 2,10

1 Kor 12,6

Krydshenvisning:

Rom 12,3 12,6

1 Kor 12,11

Krydshenvisning:

Sl 68,19

Kol 2,15

Krydshenvisning:

Joh 3,13

Krydshenvisning:

Hebr 7,26

Krydshenvisning:

Luk 6,13

1 Kor 12,28

ApG 21,8

2 Tim 4,5

Krydshenvisning:

1 Kor 14,26

Kol 1,24

Krydshenvisning:

Ef 3,18-19

Krydshenvisning:

1 Kor 14,20

Hebr 13,9

Krydshenvisning:

Kol 1,18

Ef 1,22

Krydshenvisning:

Ef 2,21

Kol 2,19

1 Kor 12,12 12,27

Krydshenvisning:

Rom 1,21-32

Krydshenvisning:

Ef 2,12

Krydshenvisning:

Rom 6,6

Kol 3,8-9

Krydshenvisning:

Rom 12,2

Krydshenvisning:

1 Mos 1,27

Rom 6,4

Ef 2,10

Kol 3,10

Krydshenvisning:

3 Mos 19,11

Zak 8,16

Rom 12,5

Sir 7,12

Krydshenvisning:

Sl 4,5 37,8

Jak 1,19-20

Sir 28,3-4

Krydshenvisning:

2 Mos 20,15

1 Thess 4,11

Krydshenvisning:

Matt 12,36

Ef 5,4

Kol 4,6

Krydshenvisning:

Es 63,10

Luk 21,28

Ef 1,13-14

Krydshenvisning:

Kol 3,8

Krydshenvisning:

Matt 6,14

Kol 3,13

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd