Bibelen online

Lukasevangeliet Kapitel 23

Jesus for Pilatus

Og hele forsamlingen rejste sig og førte ham til Pilatus. Dér gav de sig til at anklage ham og sagde: »Vi er blevet klar over, at denne mand vildleder vort folk og vil hindre, at vi betaler skat til kejseren, og han siger om sig selv, at han er Kristus, en konge.« Pilatus spurgte ham: »Er du jødernes konge?« Han svarede: »Du siger det selv.« Pilatus sagde da til ypperstepræsterne og skarerne: »Jeg finder ikke denne mand skyldig i noget.« Men de blev ved: »Han ophidser folket med sin lære over hele Judæa; han begyndte i Galilæa og er kommet helt hertil.«

Da Pilatus hørte det, spurgte han, om manden var fra Galilæa; og da han fik at vide, at han hørte under Herodes, sendte han ham til Herodes, som også var i Jerusalem i de dage.

Jesus for Herodes

Herodes blev meget glad for at se Jesus; for han havde længe gerne villet møde ham, fordi han havde hørt om ham, og han håbede at se ham gøre et tegn. Han stillede ham mange spørgsmål, men Jesus svarede ham ikke. Imens stod ypperstepræsterne og de skriftkloge og rettede stærke anklager mod ham. Sammen med sine soldater viste Herodes ham foragt og hånede ham ved at iføre ham en pragtfuld kappe og sendte ham tilbage til Pilatus. Den dag blev Herodes og Pilatus venner. Før havde der været fjendskab mellem dem.

Domfældelsen

Pilatus lod ypperstepræsterne og rådsherrerne og folket kalde sammen og sagde til dem: »I har ført denne mand til mig og påstået, at han vildleder folket. Jeg har nu forhørt ham i jeres nærvær, men jeg har ikke fundet manden skyldig i noget af det, I anklager ham for; og det har Herodes heller ikke, for han har sendt ham tilbage til os; altså har han ikke gjort noget, som der er dødsstraf for. Derfor vil jeg løslade ham, når jeg har givet ham en revselse.« For han var nødt til at løslade en for dem under festen.

Da råbte hele mængden: »Bort med ham! Løslad os Barabbas!« Det var en mand, som var blevet fængslet for et oprør, der havde været i byen, og for drab. Igen talte Pilatus til dem, da han helst ville løslade Jesus. Men de råbte tilbage: »Korsfæst ham, korsfæst ham!« For tredje gang spurgte han dem: »Hvad ondt har denne mand da gjort? Jeg har intet fundet hos ham, som kræver dødsstraf, derfor vil jeg løslade ham, når jeg har givet ham en revselse.« Men de pressede på og forlangte med høje råb, at han skulle korsfæstes, og deres råb sejrede. Så besluttede Pilatus, at deres krav skulle efterkommes; han løslod ham, de krævede, ham der var kastet i fængsel for oprør og drab. Men Jesus udleverede han, så de fik deres vilje.

Korsfæstelsen

Da de førte Jesus ud, greb de fat i en mand, som kom ude fra marken, og han hed Simon og var fra Kyrene; ham lagde de korset på, for at han skulle bære det bag efter Jesus. En stor folkemængde fulgte ham, deriblandt også kvinder, som jamrede og græd over ham. Jesus vendte sig om mod dem og sagde: »Jerusalems døtre, græd ikke over mig, men græd over jer selv og jeres børn! For der kommer dage, da man vil sige: Salige er de, som ikke kunne få børn, de moderliv, som ikke fødte, og de bryster, som ikke gav die. Da skal man sige til bjergene: Fald ned over os! og til højene: Skjul os! For gør man sådan med det grønne træ, hvad vil der så ikke ske med det visne?«

Også to andre, to forbrydere, førtes med ud for at blive henrettet sammen med ham. Og da de kom til det sted, som kaldes Hovedskallen, korsfæstede de ham og forbryderne dér, den ene på hans højre og den anden på hans venstre side. Men Jesus sagde: »Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.« Så delte de hans klæder ved at kaste lod om dem. Og folket stod og så på. Også rådsherrerne gjorde nar af ham og sagde: »Andre har han frelst, lad ham nu frelse sig selv, hvis han er Guds salvede, den udvalgte.« Også soldaterne kom hen og hånede ham; de rakte ham eddike og sagde: »Hvis du er jødernes konge, så frels dig selv.« Der var nemlig sat en indskrift over ham: »Han er jødernes konge«.

De to røvere på korset

Den ene af de forbrydere, som hang dér, spottede ham og sagde: »Er du ikke Kristus? Frels dig selv og os!« Men den anden satte ham i rette og sagde: »Frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Og vi har fået den med rette; vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort.« Og han sagde: »Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige.« Og Jesus sagde til ham: »Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.«

Jesu død

Og det var nu omkring den sjette time, og der faldt mørke over hele jorden indtil den niende time, fordi solen formørkedes; og forhænget i templet flængedes midt igennem. Og Jesus råbte med høj røst: »Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.« Da han havde sagt det, udåndede han.

Da officeren så, hvad der skete, priste han Gud og sagde: »Den mand var virkelig retfærdig.« Da alle de skarer, som var strømmet sammen til dette skue, så, hvad der skete, slog de sig for brystet og vendte hjem. Alle de, som kendte ham, også de kvinder, som var fulgt med ham fra Galilæa, stod og så alt dette på afstand.

Gravlæggelsen

Og se, der var en mand ved navn Josef, medlem af Rådet og en god og retfærdig mand, som ikke havde samtykket i det, de andre havde besluttet og gjort; han var fra Arimatæa, en jødisk by, og han ventede Guds rige. Han gik til Pilatus og bad om at få Jesu legeme. Så tog han det ned, svøbte det i et lagen og lagde ham i en klippegrav, hvor der endnu ikke havde ligget nogen. Det var forberedelsesdagen, lige før sabbatten begyndte. De kvinder, som var kommet fra Galilæa sammen med Jesus, fulgte efter og så graven, og hvordan hans legeme blev lagt dér. Og da de var vendt tilbage, tilberedte de vellugtende salver og olier; men sabbatten over holdt de sig i ro efter lovens bud.

Krydshenvisning:

Matt 27,11-26

Mark 15,1-15

Krydshenvisning:

Matt 27,11-26

Mark 15,1-15

Luk 20,25

Krydshenvisning:

Matt 27,11-26

Mark 15,1-15

Krydshenvisning:

Matt 27,11-26

Mark 15,1-15

Krydshenvisning:

Matt 27,11-26

Mark 15,1-15

Krydshenvisning:

Matt 27,11-26

Mark 15,1-15

Krydshenvisning:

Matt 27,11-26

Mark 15,1-15

Luk 3,1

Krydshenvisning:

Luk 9,9

Krydshenvisning:

ApG 4,27

Note:

Verset findes ikke i nogle af de ældste håndskrifter.

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Mark 15,21-32

Joh 19,16b-24

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Mark 15,21-32

Joh 19,16b-24

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Mark 15,21-32

Joh 19,16b-24

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Mark 15,21-32

Joh 19,16b-24

Matt 24,19

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Mark 15,21-32

Joh 19,16b-24

Hos 10,8

Åb 6,16

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Mark 15,21-32

Joh 19,16b-24

1 Pet 4,17

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Mark 15,21-32

Joh 19,16b-24

Es 53,12

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Mark 15,21-32

Joh 19,16b-24

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Mark 15,21-32

Joh 19,16b-24

Sl 22,19

ApG 3,17 7,60

1 Pet 2,23

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Mark 15,21-32

Joh 19,16b-24

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Mark 15,21-32

Joh 19,16b-24

Sl 69,22

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Mark 15,21-32

Joh 19,16b-24

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Mark 15,21-32

Joh 19,16b-24

Krydshenvisning:

Åb 2,7

Krydshenvisning:

Matt 27,45-56

Mark 15,33-41

Joh 19,25-37

Krydshenvisning:

Matt 27,45-56

Mark 15,33-41

Joh 19,25-37

2 Mos 26,31-33

Krydshenvisning:

Matt 27,45-56

Mark 15,33-41

Joh 19,25-37

Sl 31,6

ApG 7,59

Krydshenvisning:

Matt 27,45-56

Mark 15,33-41

Joh 19,25-37

Krydshenvisning:

Matt 27,45-56

Mark 15,33-41

Joh 19,25-37

Krydshenvisning:

Matt 27,45-56

Mark 15,33-41

Joh 19,25-37

Luk 8,2-3

Krydshenvisning:

Matt 27,57-61

Mark 15,42-47

Joh 19,38-42

Krydshenvisning:

Matt 27,57-61

Mark 15,42-47

Joh 19,38-42

Luk 2,25 2,38

Krydshenvisning:

Matt 27,57-61

Mark 15,42-47

Joh 19,38-42

Krydshenvisning:

Matt 27,57-61

Mark 15,42-47

Joh 19,38-42

Krydshenvisning:

Matt 27,57-61

Mark 15,42-47

Joh 19,38-42

Matt 27,62

Krydshenvisning:

Matt 27,57-61

Mark 15,42-47

Joh 19,38-42

Krydshenvisning:

Matt 27,57-61

Mark 15,42-47

Joh 19,38-42

2 Mos 20,10

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd