Bibelen online

Johannes' Åbenbaring Kapitel 2

Til menigheden i Efesos

Skriv til englen for menigheden i Efesos:

Dette siger han, som holder de syv stjerner i sin højre hånd, han, som vandrer mellem de syv guldlysestager: Jeg kender dine gerninger og din møje og udholdenhed og véd, at du ikke kan døje de onde, og at du har prøvet dem, der påstår at være apostle, men ikke er det, og har fundet, at de lyver. Du har udholdenhed og har døjet meget på grund af mit navn og er ikke blevet træt. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Husk derfor på, hvorfra du er faldet, og omvend dig, og gør de gerninger, du først gjorde; ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage fra dens plads, hvis ikke du omvender dig. Men det fortrin har du, at du hader nikolaitternes gerninger, som jeg også hader. Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil jeg give at spise af livets træ, som står i Guds paradis.

Til menigheden i Smyrna

Og skriv til englen for menigheden i Smyrna:

Dette siger den første og den sidste, han, som var død og blev levende: Jeg kender din trængsel og din fattigdom – men rig er du! – og jeg ved, at du spottes af dem, der påstår at være jøder og ikke er det, men er Satans synagoge. Frygt ikke for, hvad du skal lide. Djævelen vil kaste nogle af jer i fængsel, så I prøves, og I får trængsel i ti dage. Vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans. Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, skal ikke skades af den anden død.

Til menigheden i Pergamon

Og skriv til englen for menigheden i Pergamon:

Dette siger han, som har det skarpe tveæggede sværd: Jeg ved, hvor du bor: dér hvor Satans trone står; og dog holder du fast ved mit navn og har ikke fornægtet troen på mig, selv i de dage, da Antipas, mit trofaste vidne, blev slået ihjel hos jer, dér hvor Satan bor. Men lidt har jeg imod dig: Du har nogle, som holder fast ved Bileams lære, ham, der lærte Balak at stille fælde for Israels børn, så de spiste afgudsofferkød og bedrev utugt. Sådan har du også nogle, der ligeledes holder fast ved nikolaitternes lære. Omvend dig derfor! Ellers kommer jeg hastigt over dig og vil bekæmpe dem med min munds sværd. Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil jeg give af den skjulte manna og give ham en hvid sten og indskrevet på stenen et nyt navn, som ingen kender undtagen den, der får det.

Til menigheden i Thyatira

Og skriv til englen for menigheden i Thyatira:

Dette siger Guds søn, der har øjne som luende ild og fødder som skinnende malm: Jeg kender dine gerninger og din kærlighed og trofasthed og tjeneste og udholdenhed, og dine sidste gerninger overgår de første. Men jeg har det imod dig, at du finder dig i kvinden Jezabel, der påstår at være profetinde, og som med sin lære forfører mine tjenere til at bedrive utugt og spise afgudsofferkød. Jeg har givet hende tid til at omvende sig, men hun vil ikke vende om fra sin utugt. Nu kaster jeg hende på sygelejet, og dem, der horer med hende, styrter jeg ud i stor trængsel, hvis de ikke omvender sig fra hendes gerninger, og hendes børn slår jeg ihjel. Så skal alle menighederne forstå, at jeg er den, der ransager nyrer og hjerter, og jeg vil give enhver af jer efter jeres gerninger. Men til jer andre i Thyatira, der ikke hylder den lære, og som ikke har loddet Satans dybder, som de kalder det, til jer siger jeg: Jeg lægger ikke nogen ny byrde på jer. Men hold fast ved det, I har, indtil jeg kommer. Den, der sejrer og trofast gør mine gerninger indtil enden, ham vil jeg give magt over folkene; han skal vogte dem med et jernscepter, som når lerkar knuses, ligesom jeg har fået magt til det af min fader, og jeg vil give ham morgenstjernen. Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne.

Krydshenvisning:

ApG 18,19

Krydshenvisning:

1 Joh 4,1

Åb 2,19

Krydshenvisning:

Matt 10,22

Krydshenvisning:

Jer 2,2-3

1 Tim 5,12

Krydshenvisning:

Åb 3,3

Krydshenvisning:

Åb 2,15

Sl 139,21

Krydshenvisning:

Matt 11,15

1 Mos 2,9

2 Kor 12,4

Åb 22,2

Krydshenvisning:

Åb 1,11 1,18

Krydshenvisning:

Jak 2,5

2 Kor 6,10

Joh 8,39 8,44

Rom 2,28-29

Åb 3,9

Krydshenvisning:

Matt 10,28

1 Kor 9,25

2 Tim 4,8

Jak 1,12

Åb 3,11

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Åb 1,16

Hebr 4,12

Krydshenvisning:

Åb 3,8

Krydshenvisning:

4 Mos 25,1-18 31,16

2 Pet 2,15

Jud 11

Krydshenvisning:

Åb 2,6

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Joh 6,48-50

Es 62,2

Åb 3,12

Krydshenvisning:

ApG 16,14

Dan 10,6

Krydshenvisning:

Åb 2,2

Krydshenvisning:

1 Kong 16,31

2 Kong 9,22

ApG 15,20

1 Kor 10,19-20

Krydshenvisning:

Rom 2,4

Krydshenvisning:

Åb 18,9

Krydshenvisning:

1 Krøn 29,17

Sl 7,10

Jer 17,10

Matt 16,27

Krydshenvisning:

Åb 3,11

Krydshenvisning:

Sl 2,8-9

Visd 3,8

1 Kor 6,2

Krydshenvisning:

Sl 2,8-9

Visd 3,8

Åb 12,5 19,15

Krydshenvisning:

2 Pet 1,19

Åb 22,16

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd