Bibelen online

Johannesevangeliet Kapitel 18

Tilfangetagelsen i Getsemane

Da Jesus havde sagt det, gik han ud sammen med sine disciple og over på den anden side af Kedronbækken, hvor der var en have, som han og hans disciple gik ind i. Også Judas, som forrådte ham, kendte det sted, for dér mødtes Jesus ofte med sine disciple. Judas tog så vagtstyrken og nogle af ypperstepræsternes og farisæernes tempelvagter med sig og kom derover med lygter og fakler og våben. Jesus, som vidste alt, hvad der skulle ske med ham, gik ud til dem og spurgte: »Hvem leder I efter?« »Jesus fra Nazaret,« svarede de. Han sagde til dem: »Det er mig.« Også Judas, som forrådte ham, stod sammen med dem. Da Jesus sagde: »Det er mig,« veg de tilbage og faldt om på jorden. Han spurgte dem så igen: »Hvem leder I efter?« »Jesus fra Nazaret,« svarede de. Jesus sagde til dem: »Det er mig; det har jeg jo sagt jer. Når det altså er mig, I leder efter, så lad de andre gå.« For sådan skulle det ord, han havde sagt, gå i opfyldelse: »Af dem, du har givet mig, har jeg ikke mistet nogen.« Men Simon Peter trak et sværd, som han havde med, og slog efter ypperstepræstens tjener og huggede højre øre af ham; tjeneren hed Malkus. Jesus sagde til Peter: »Stik sværdet i skeden! Skulle jeg ikke drikke det bæger, Faderen har givet mig?«

Vagtstyrken og officeren og jødernes tempelvagter anholdt nu Jesus og bandt ham; de førte ham først til Annas, for han var svigerfar til Kajfas, der var ypperstepræst det år. Det var Kajfas, der havde givet jøderne det råd, at det var bedst, at ét menneske døde for folket.

Jesus for ypperstepræsten og Peters fornægtelse

Simon Peter og en anden discipel fulgte efter Jesus. Denne anden discipel var kendt af ypperstepræsten og gik ind i ypperstepræstens gård sammen med Jesus, men Peter blev stående udenfor ved porten. Den anden discipel, som var kendt af ypperstepræsten, gik ud og talte med pigen, der holdt vagt ved porten, og fik Peter med ind. Tjenestepigen, der holdt vagt ved porten, sagde til Peter: »Er du ikke også en af den mands disciple?« »Nej, jeg er ikke,« svarede han. Tjenerne og tempelvagterne havde tændt et bål af trækul, fordi det var koldt, og stod og varmede sig. Også Peter stod og varmede sig sammen med dem.

Ypperstepræsten spurgte nu Jesus ud om hans disciple og om hans lære. Jesus svarede ham: »Jeg har talt til verden i fuld offentlighed; jeg har altid undervist i synagoger og på tempelpladsen, hvor alle jøderne kommer sammen, og i det skjulte har jeg intet talt. Hvorfor spørger du mig? Spørg dem, der har hørt mig, hvad jeg har talt til dem; de ved jo, hvad jeg har sagt.« Da Jesus sagde det, var der en af tempelvagterne, som stod ved siden af, der gav ham et slag i ansigtet og sagde til ham: »Er det en måde at svare ypperstepræsten på?« Jesus svarede: »Har jeg sagt noget forkert, så bevis, at det er forkert; men er det rigtigt, hvorfor slår du mig så?« Annas sendte ham så bundet til ypperstepræsten Kajfas.

Imens stod Simon Peter og varmede sig. Da sagde de til ham: »Er du ikke også en af hans disciple?« Han nægtede det og sagde: »Nej, jeg er ikke.« Så sagde en af ypperstepræstens tjenere, en slægtning til ham, som Peter havde hugget øret af: »Så jeg dig ikke i haven sammen med ham?« Atter nægtede Peter, og i det samme galede hanen.

Jesus for Pilatus

De førte nu Jesus fra Kajfas til statholderens borg. Det var tidligt om morgenen. Selv gik de ikke ind i borgen, for at de ikke skulle blive urene, men kunne holde påskemåltid. Pilatus gik ud til dem og sagde: »Hvilken anklage fremfører I mod denne mand?« De svarede: »Havde han ikke været forbryder, ville vi ikke have udleveret ham til dig.« Pilatus sagde til dem: »Så tag I ham og døm ham efter jeres lov.« Jøderne sagde: »Vi har ikke ret til at henrette nogen.« For sådan skulle Jesu ord gå i opfyldelse, det ord, han sagde, da han betegnede, hvordan han skulle dø.

Pilatus gik ind i borgen igen; han kaldte Jesus for sig og sagde til ham: »Er du jødernes konge?« Jesus svarede: »Siger du det af dig selv, eller er det noget, andre har sagt dig om mig?« Pilatus svarede: »Er jeg måske jøde? Det er dit eget folk og ypperstepræsterne, som har udleveret dig til mig. Hvad har du gjort?« Jesus svarede: »Mit rige er ikke af denne verden. Var mit rige af denne verden, havde mine tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle udleveres til jøderne; men nu er mit rige ikke af denne verden.« Pilatus sagde til ham: »Så er du altså konge?« Jesus svarede: »Du siger, jeg er konge. Derfor er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden, for at jeg skal vidne om sandheden. Enhver, som er af sandheden, hører min røst.« Pilatus sagde til ham: »Hvad er sandhed?«

Da han havde sagt det, gik han atter ud til jøderne og sagde til dem: »Jeg finder ham ikke skyldig. Men det er skik og brug hos jer, at jeg løslader en fange i påsken. Vil I have, at jeg skal løslade jer jødernes konge?« De råbte tilbage: »Ikke ham, men Barabbas!« Barabbas var en røver.

Krydshenvisning:

Matt 26,36

Mark 14,32

Luk 22,39

2 Sam 15,23

Krydshenvisning:

Luk 21,37

Krydshenvisning:

Matt 26,47-56

Mark 14,43-50

Luk 22,47-53

Krydshenvisning:

Matt 26,47-56

Mark 14,43-50

Luk 22,47-53

Krydshenvisning:

Matt 26,47-56

Mark 14,43-50

Luk 22,47-53

Krydshenvisning:

Matt 26,47-56

Mark 14,43-50

Luk 22,47-53

Krydshenvisning:

Matt 26,47-56

Mark 14,43-50

Luk 22,47-53

Krydshenvisning:

Matt 26,47-56

Mark 14,43-50

Luk 22,47-53

Krydshenvisning:

Matt 26,47-56

Mark 14,43-50

Luk 22,47-53

Joh 17,12

Krydshenvisning:

Matt 26,47-56

Mark 14,43-50

Luk 22,47-53

Krydshenvisning:

Matt 26,47-56

Mark 14,43-50

Luk 22,47-53

Matt 26,39

Krydshenvisning:

Matt 26,57-75

Mark 14,53-72

Luk 22,54-71

Krydshenvisning:

Matt 26,57-75

Mark 14,53-72

Luk 22,54-71

Krydshenvisning:

Matt 26,57-75

Mark 14,53-72

Luk 22,54-71

Joh 11,50

Krydshenvisning:

Matt 26,57-75

Mark 14,53-72

Luk 22,54-71

Krydshenvisning:

Matt 26,57-75

Mark 14,53-72

Luk 22,54-71

Krydshenvisning:

Matt 26,57-75

Mark 14,53-72

Luk 22,54-71

Krydshenvisning:

Matt 26,57-75

Mark 14,53-72

Luk 22,54-71

Krydshenvisning:

Matt 26,57-75

Mark 14,53-72

Luk 22,54-71

Matt 27,11-31

Mark 15,1-20

Krydshenvisning:

Matt 26,57-75

Mark 14,53-72

Luk 22,54-71

Matt 26,55

Joh 7,14 7,26

Matt 27,11-31

Mark 15,1-20

Krydshenvisning:

Matt 26,57-75

Mark 14,53-72

Luk 22,54-71

Matt 27,11-31

Mark 15,1-20

Krydshenvisning:

Matt 26,57-75

Mark 14,53-72

Luk 22,54-71

Joh 19,3

ApG 23,2

Matt 27,11-31

Mark 15,1-20

Krydshenvisning:

Matt 26,57-75

Mark 14,53-72

Luk 22,54-71

Matt 27,11-31

Mark 15,1-20

Krydshenvisning:

Matt 26,57-75

Mark 14,53-72

Luk 22,54-71

Matt 27,11-31

Mark 15,1-20

Krydshenvisning:

Matt 26,57-75

Mark 14,53-72

Luk 22,54-71

Matt 27,11-31

Mark 15,1-20

Krydshenvisning:

Matt 26,57-75

Mark 14,53-72

Luk 22,54-71

Matt 27,11-31

Mark 15,1-20

Krydshenvisning:

Matt 26,57-75

Mark 14,53-72

Luk 22,54-71

Joh 13,38

Matt 27,11-31

Mark 15,1-20

Krydshenvisning:

Matt 27,11-31

Mark 15,1-20

Matt 27,1-2

Krydshenvisning:

Joh 19,6

Krydshenvisning:

Matt 20,19

Joh 3,14 12,32

Krydshenvisning:

Joh 6,15

Krydshenvisning:

Joh 8,47

Krydshenvisning:

ApG 3,14

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd