Bibelen online

Paulus' Brev til Romerne Kapitel 2

Guds retfærdige dom

Derfor har du ingen undskyldning, du menneske, som dømmer, hvem du så er. For med din dom over andre fordømmer du dig selv; du, der dømmer, gør jo selv det samme. Og vi ved, at Guds dom med rette rammer dem, der lever sådan. Men du, menneske, som dømmer dem, der handler sådan, og som selv gør det samme – tror du, at du vil kunne flygte fra Guds dom? Eller ringeagter du hans rigdom på godhed og overbærenhed og langmodighed og ved ikke, at Guds godhed vil føre dig til omvendelse? Med dit hårde og ubodfærdige hjerte samler du dig vrede på vredens dag, da Guds retfærdige dom skal åbenbares. Han vil gengælde enhver efter hans gerninger: Dem, der søger herlighed og ære og uforgængelighed ved udholdende at gøre det gode, vil han gengælde med evigt liv; og over dem, der søger deres eget og er ulydige mod sandheden, men lydige mod uretten, kommer vrede og harme. Nød og angst rammer hvert menneske, som gør det onde, både jøde, først, og græker; herlighed og ære og fred får enhver, som gør det gode, både jøde, først, og græker. For Gud gør ikke forskel på nogen.

Hedningerne og loven

De, som har syndet uden loven, vil også gå fortabt uden loven. Og de, som har syndet under loven, vil blive dømt efter loven. For det er ikke dem, som hører loven, der er retfærdige for Gud, men de, som gør loven, vil blive gjort retfærdige. For når hedningerne, der ikke har loven, af naturen gør, hvad loven siger, så er de, uden at have en lov, deres egen lov. De viser, at de har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte, og deres samvittighed optræder som vidne, og deres tanker anklager eller forsvarer hinanden – på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker, efter mit evangelium ved Kristus Jesus.

Jøderne og loven

Men du, som kalder dig jøde og sætter din lid til loven og er stolt af Gud, du, som kender hans vilje og kan afgøre, hvad der er væsentligt, fordi du er oplært ud fra loven, du, som tiltror dig selv at være vejleder for blinde, lys for dem i mørke, opdrager for uforstandige og lærer for umyndige, fordi du i loven ejer det fuldkomne udtryk for kundskab og sandhed – du, som belærer andre, du belærer ikke dig selv! Du, som prædiker, at man ikke må stjæle, du stjæler selv! Du, som siger, at man ikke må bryde et ægteskab, du gør det selv! Du, som afskyr afguderne, du begår selv tempelran! Du, som er stolt af loven, du vanærer selv Gud ved at overtræde loven! For »på grund af jer bliver Guds navn spottet blandt folkene,« som der står skrevet.

Vel gavner omskærelse, hvis du holder loven, men overtræder du loven, er du trods din omskærelse blevet som en uomskåret. Hvis derfor en uomskåret holder lovens forskrifter, skal han så ikke anses for en omskåret, selv om han ikke er det? Og den, der i det ydre er uomskåret, men som opfylder loven, skal dømme dig, som overtræder loven, skønt du har lovens bogstav og er omskåret. For jøde er man ikke i det ydre, og omskærelse er ikke det, som ses på kroppen. Jøde er man i det indre, og omskåret er den, som er det i sit hjerte, i Ånden, ikke efter bogstaven. Hans ros kommer fra Gud, ikke fra mennesker.

Krydshenvisning:

Matt 7,1-2

Joh 8,7

Krydshenvisning:

Sir 5,4-8

2 Pet 3,9 3,15

Visd 11,23-26

Krydshenvisning:

Sir 5,4-8

Åb 6,17

Krydshenvisning:

Sir 5,4-8

Job 34,11

Sl 62,13

Ordsp 24,12

Jer 17,10 32,19

Matt 16,27

2 Kor 5,10

Sir 16,12

Krydshenvisning:

Sir 5,4-8

Ordsp 21,21

Krydshenvisning:

Sir 5,4-8

2 Thess 1,8

Krydshenvisning:

Rom 1,16

Krydshenvisning:

5 Mos 10,17

2 Krøn 19,7

Job 34,19

ApG 10,34

Gal 2,6

Ef 6,9

1 Pet 1,17

Visd 6,7

Krydshenvisning:

5 Mos 6,25

Matt 7,21

Jak 1,22

Krydshenvisning:

ApG 10,35

Krydshenvisning:

Præd 12,14

Matt 25,31-46

ApG 17,31

1 Kor 4,5

Rom 16,25

Krydshenvisning:

Fil 1,10

Krydshenvisning:

Matt 15,14

Krydshenvisning:

Matt 23,3-4

Krydshenvisning:

5 Mos 7,25

Krydshenvisning:

Es 52,5

Neh 5,9

Ez 36,20

1 Tim 6,1

Krydshenvisning:

1 Kor 7,19

Krydshenvisning:

Joh 8,39

Krydshenvisning:

5 Mos 30,6

Jer 4,4

ApG 7,51

Gal 6,15

Fil 3,3

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd