Bibelen online

Siraks Bog Kapitel 10

En vís hersker opdrager sit folk,

en forstandig mands styre er velordnet.

Som et folks hersker, således også hans tjenere;

som en bys leder, således også alle dens indbyggere.

En konge uden lærdom ødelægger sit folk,

men forstandighed hos magthaverne opbygger en by.

I Herrens hånd ligger magten over jorden,

når tiden er inde, oprejser han den rette hersker over den.

I Herrens hånd ligger en mands fremgang;

det er ham, der giver embedsmanden hans anseelse.

Hovmod

Bær ikke nag til din næste for nogen uret,

gør ikke gengæld med overmodige handlinger.

Hovmod er forhadt af Herren og af mennesker,

både for ham og for dem er uret syndig.

Herredømmet flyttes fra folk til folk

på grund af uret, overmod og penge.

[For ingen er mere lovløs end den pengeglade;

han gør det af med sin egen sjæl.]

Hvordan kan støv og aske bryste sig?

Kroppen går jo i forfald, endnu mens han lever.

En langvarig sygdom gør lægen til spot.

Konge i dag, død i morgen!

Ved sin død arver et menneske

kryb, orm og maddiker.

Begyndelsen til et menneskes hovmod er frafald fra Herren,

hjertet vender sig bort fra dets skaber.

Ja, begyndelsen til hovmod er synd,

fra dem, der holder fast ved den, kommer en regn af afskyelighed.

Derfor bringer Herren ufattelige hændelser over dem

og slår dem fuldstændig ned.

Herren omstyrter fyrsters troner

og sætter sagtmodige i deres sted.

Herren rykker folkeslag op med rode

og planter ydmyge i deres sted.

Folkeslags lande lægger Herren øde

og tilintetgør dem helt til jordens grundvolde.

Han udrydder folkeslag af menneskeheden, han tilintetgør dem

og udsletter mindet om dem fra jorden.

Hovmod blev ikke skabt for mennesker,

ubehersket vrede ikke for kvindefødte.

Gudsfrygt

Hvilken slægt er æret? – Menneskeslægten?

Hvilken slægt er æret? – De, der frygter Herren.

Hvilken slægt er æreløs? – Menneskeslægten?

Hvilken slægt er æreløs? – De, der overtræder budene.

Blandt brødre æres deres leder,

men hos Herren de, der frygter ham.

[At frygte Herren er begyndelsen til at blive modtaget af ham;

forhærdelse og overmod er begyndelsen til at blive forkastet af ham.]

Rig eller anset eller fattig –

det er frygt for Herren, de kan være stolte af.

Det er ikke ret at foragte en fattig, men forstandig mand,

og det er ikke på sin plads at ære en synder.

Man viser stormanden, dommeren og magthaveren ære,

men ingen af dem er større end den, der frygter Herren.

Ydmyghed og selvagtelse

En vís træl får frie mænd i sin tjeneste,

og det skumler en forstandig mand ikke over.

Stil dig ikke vís an, når du udfører dit arbejde,

vær ikke stor på det, når du er i nød.

Hellere arbejde og have rigeligt af alt

end gå rundt og være stor på det og mangle brød.

Min søn, vær ydmyg, men hav agtelse for dig selv,

og giv dig selv den anerkendelse, du fortjener.

Hvem vil frikende den, der erklærer sig selv skyldig,

og hvem vil ære den, der ringeagter sig selv?

Den fattige æres på grund af sin indsigt,

den rige æres på grund af sin rigdom.

Den, der æres som fattig –

hvor meget mere vil han ikke blive æret som rig;

den, der ringeagtes som rig –

hvor meget mere vil han ikke blive ringeagtet som fattig!

Den ydmyges visdom bringer ham anseelse

og giver ham plads blandt stormænd.

Krydshenvisning:

Ordsp 28,2

Visd 6,24

Krydshenvisning:

Ordsp 29,12

Krydshenvisning:

Ordsp 28,15-16

Præd 4,13

Krydshenvisning:

Ordsp 8,15-16

Visd 6,1-3

Krydshenvisning:

3 Mos 19,17-18

Matt 5,22 5,38-39

Note:

Kroppen går jo i forfald: efter Hebr. Göttingerudgaven har Hans indvolde kastede jeg jo bort.

Krydshenvisning:

1 Mos 18,27

Sir 17,32

Krydshenvisning:

Sir 38,22

Krydshenvisning:

5 Mos 8,14

Krydshenvisning:

Ordsp 16,18

Krydshenvisning:

1 Sam 2,8

Sir 11,5

Krydshenvisning:

Sl 44,3

Krydshenvisning:

5 Mos 32,26

Sl 9,6-7

Krydshenvisning:

Sir 19,18

Note:

Rig eller anset eller fattig: efter alle græske håndskrifter. Göttingerudgaven retter efter Hebr. og de antikke oversættelser til Proselyt eller fremmed eller fattig.

Krydshenvisning:

Jer 9,22-23

Krydshenvisning:

Sl 15,4

Jak 2,5-6

Krydshenvisning:

Sir 25,10-11

1 Kor 1,26-31

Krydshenvisning:

Ordsp 17,2

Krydshenvisning:

Ordsp 12,9

Note:

den, der erklærer sig selv skyldig: efter Hebr. Göttingerudgaven har den, der synder mod sin sjæl.

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.