Bibelen online

Siraks Bog Kapitel 11

Den ydre glans blænder

Ros ikke en mand for hans skønhed,

og afsky ingen på grund af hans udseende.

Bien er lille blandt vingede væsener,

men det, den frembringer, er det bedste blandt søde sager.

Pral ikke af det tøj, du har på,

bliv ikke indbildsk, når man fejrer dig.

For Herrens gerninger er underfulde,

hvad han gør, er skjult for mennesker.

Mange magthavere har måttet sætte sig i støvet,

mens den, man mindst havde tænkt på, kom til at bære kronen.

Mange herskere har mistet al ære,

ansete mænd er faldet i andres hænder.

Overdreven foretagsomhed

Kom ikke med bebrejdelser, før du har undersøgt sagen;

tænk først, irettesæt derefter.

Svar ikke, før du har lyttet,

bryd ikke ind, når en anden taler.

Indlad dig ikke i strid om en sag, som ikke angår dig,

og tag ikke del i synderes retsstrid.

Min søn, giv dig ikke af med for mange ting;

tager du dig for meget på, hævner det sig.

Hvis du jager efter noget, opnår du det ikke,

og det, du vil løbe fra, undslipper du ikke.

Den ene slider og slæber og har travlt;

men desto mere går det tilbage for ham.

Den anden er langsom og har brug for støtte,

mangler styrke og har fattigdom til overmål;

men Herren har øjnene rettet mod ham til hans bedste,

rejser ham af hans fornedrelse

og bringer ham anseelse,

så mange forundres over ham.

Lykke og ulykke kommer fra Herren

Godt og ondt, liv og død,

fattigdom og rigdom er fra Herren.

[Visdom, indsigt og kundskab om loven er fra Herren;

det samme er kærlighed og vejen til gode gerninger.

Vildfarelse og mørke blev skabt sammen med syndere;

onde gerninger bliver gamle sammen med dem, der bryster sig af ondskab.]

Herrens gaver forbliver hos gudfrygtige;

hans velvilje bringer altid lykke.

En mand kan blive rig af at være nøjeregnende og bjergsom,

men hvad får han ud af det?

Når han siger: »Jeg har fundet ro,

og nu vil jeg nyde mine goder,«

så ved han ikke, hvor længe det vil vare,

inden han skal efterlade dem til andre og dø.

Stå ved dine forpligtelser, hold dig til dem,

og bliv gammel i din gerning.

Du skal ikke forundres over, hvad en synder kan udrette;

stol på Herren, og vær udholdende i dit arbejde.

For det er en let sag for Herren

hurtigt og brat at gøre den fattige rig.

Herrens velsignelse er den gudfrygtiges løn,

i løbet af kort tid blomstrer hans lykke.

Sig ikke: »Hvad har jeg mere brug for,

hvilke goder kan jeg opnå i fremtiden?«

Sig ikke: »Jeg har nok,

hvad ondt kan ramme mig i fremtiden?«

På gode dage glemmes de onde dage,

og på onde dage huskes ikke de gode;

for det er en let sag for Herren på dødsdagen

at gengælde et menneske dets færd.

Et øjebliks lidelse bevirker, at lykkelige dage glemmes,

og ved et menneskes endeligt afsløres dets gerninger.

Pris ingen lykkelig før hans død;

en mand kendes ved sit endeligt.

Valg af omgangsfæller

Lad ikke hvem som helst komme ind i dit hus,

for den listige kan lægge mange fælder.

Den hovmodiges hjerte er som lokkefuglen i fælden,

som en spion holder han udkig efter fejltrin;

for han lurer på at fordreje godt til ondt,

ja, selv på det bedste vil han sætte en plet.

En gnist kan blive til et bål,

en synder lurer på blod.

Hold dig fra en ugerningsmand – han anstifter ondt –

for at han ikke skal sætte en varig plet på dig.

Optag en fremmed i dit hus, og det vil skabe forstyrrelse

og gøre dig fremmed for dine egne.

Krydshenvisning:

Sl 113,7

Præd 4,14

Sir 10,14

Krydshenvisning:

Sir 19,13-15

Krydshenvisning:

Ordsp 18,13

Krydshenvisning:

Sir 3,23 38,24

Krydshenvisning:

Sl 127,1-2

Ordsp 11,24

Krydshenvisning:

Sl 127,1-2

Ordsp 11,24

Krydshenvisning:

1 Sam 2,7

Job 2,10

Es 45,7

Krydshenvisning:

Ordsp 23,4-5

Præd 2,22

Krydshenvisning:

Job 27,16-19

Præd 5,12-16

Luk 12,19-21

Krydshenvisning:

Sir 9,11

Krydshenvisning:

Sir 18,25

Krydshenvisning:

Ordsp 24,12

Note:

kendes ved sit endeligt: efter Hebr. Göttingerudgaven har kendes på sine børn.

Krydshenvisning:

Sir 41,5-6

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd