Bibelen online

Siraks Bog Kapitel 38

Lægen

Vis lægen ærbødighed, nyttig som han er,

for også ham har Herren skabt,

og lægekunsten stammer fra den Højeste.

Lægen modtager belønning fra kongen,

hans indsigt bringer ham anseelse,

og han bliver beundret af stormænd.

Herren lader lægemidler komme fra jorden,

og den kloge væmmes ikke ved dem.

Blev ikke vandet frisk ved et stykke træ,

for at Herrens magt kunne blive kendt?

Det var ham, der gav menneskene indsigt,

for at han kunne blive æret for sine underfulde gaver;

med dem helbreder han dem og befrier dem for smerte.

Med lægemidlerne kan apotekeren lave en blanding,

men dermed er Herrens gerning ikke til ende;

fra ham udgår helbredelse over hele jorden.

Min søn, tag ikke for let på det, når du er syg,

men bed til Herren, så vil han helbrede dig.

Hold dig fra lovbrud, lad dine hænder gøre det rette,

og rens dit hjerte for al synd.

Bring et offer, en liflig duft, og et erindringsoffer af fint mel;

brænd fedtet fra din offergave, så meget som du har.

Lad så lægen komme til, for også ham har Herren skabt;

han må ikke forlade dig, for også ham er der brug for.

Det kan ske, at et godt udfald ligger i lægernes hænder.

For også de beder jo til Herren,

beder ham om gennem dem at give lindring

og helbredelse, så livet kan bevares.

Måtte den, der synder mod sin skaber,

falde i lægens hænder!

Død og begravelse

Min søn, græd over den, der er død,

istem en klage, fordi du har lidt et smerteligt tab.

Tag dig af hans lig, som det er hans ret,

og sørg for hans begravelse.

Din gråd skal være bitter, din klage heftig,

hold sorg over ham, som han fortjener:

en eller to dage for at undgå bagtalelse.

Men så skal du lade dig trøste efter sorgen.

For af sorg kommer død,

og hjertesorg nedbryder din styrke.

Med ulykke følger altid sorg,

et liv i fattigdom er hjertets forbandelse.

Giv dig ikke hen i sorgen,

hold den tilbage, tænk på livets afslutning.

Glem det ikke, for der er ingen vej tilbage;

du gavner ikke den døde, men du gør dig selv fortræd.

Tænk på hans skæbne, for sådan bliver også din:

»I går mig, i dag dig!«

Når den døde er stedt til hvile, må du lade hans minde hvile;

lad dig trøste efter sorgen over ham, når hans ånd er gået bort.

Den lærde og håndens arbejder

Den lærdes visdom beror på, at han har tid til sin rådighed;

kun den, der har få gøremål, kan blive vís.

Hvordan kan den, der går bag ploven, blive vís,

den, der stolt fører sin pigkæp, som var det et spyd,

driver sine okser frem, går op i arbejdet med dem

og kun kan tale om tyrekalve?

Han er optaget af at pløje furer,

og han ligger vågen om natten og tænker på kalvefoder!

På samme måde med alle håndværkere og kunstnere,

som arbejder både nat og dag:

de, der graverer i seglringe,

sætter alt ind på at variere mønstrene;

de er optaget af at få billedet til at ligne

og bliver oppe om natten for at gøre arbejdet færdigt.

På samme måde med smeden, der sidder ved ambolten

og iagttager jernet, han arbejder med.

Den hede flamme får sveden til at drive af ham,

og han kæmper med varmen fra essen.

Larmen af hammeren giver genlyd i hans øre,

men hans øjne er fæstet på det, han arbejder ud fra.

Han er optaget af at fuldføre sit arbejde,

og han bliver oppe om natten for at lægge sidste hånd på værket.

På samme måde med pottemageren, som sidder ved sit arbejde

og drejer hjulet med fødderne;

han må altid bekymre sig om sit arbejde,

for her er det mængden, der tæller.

Han former leret med hænderne,

ælter det med fødderne;

han lægger sin sjæl i at få gjort glasuren færdig,

og han bliver oppe om natten for at rense ovnen.

Alle disse stoler på deres hænder,

og hver især er de dygtige til deres arbejde.

Uden dem kan der ikke bygges byer,

man ville ikke have noget sted at bo eller færdes.

Men de bliver ikke bedt om at indtræde i folkets råd,

og i folkeforsamlingen vil de ikke nå langt.

De får ikke plads i dommersædet

og beskæftiger sig ikke med pagten og dens retsregler.

De kommer hverken med belæring eller domsafgørelse

og giver sig ikke af med visdomsord.

Men de opretholder den evige verdensorden

og beder kun om lov til at udøve deres håndværk.

Anderledes med ham, der er optaget af den Højestes lov

og beskæftiger sig med den.

Krydshenvisning:

2 Mos 15,22-25

Krydshenvisning:

Jak 5,14-15

Krydshenvisning:

Sir 18,21

Note:

så meget som du har: rettelse efter Hebr. Den græske tekst er uklar: som om du ikke var til(?).

Krydshenvisning:

3 Mos 2,1-2

Sir 35,8-10

Krydshenvisning:

Judit 16,24

Sir 22,11-12

Krydshenvisning:

Judit 16,24

Sir 22,11-12

Krydshenvisning:

Ordsp 15,13

Sir 30,23

2 Kor 7,10

Krydshenvisning:

Sir 7,36

Krydshenvisning:

Visd 2,5

Krydshenvisning:

Sl 1,2

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd