Bibelen online

Siraks Bog Kapitel 3

Børns pligter mod forældrene

Hør på faderlig formaning, børn,

og ret jer efter den, for at det må gå jer godt.

For det er Herrens vilje, at en far har myndighed over børnene,

og en mors ret i forhold til sønnerne har han fastsat.

Den, der ærer sin far, soner sine synder,

og den, der hædrer sin mor, er som en, der samler sig skatte.

Den, der ærer sin far, får glæde af sine børn,

og når han beder, bliver han bønhørt.

Den, der hædrer sin far, får et langt liv,

og den, der er lydig mod Herren, giver sin mor ro i sindet.

[Den, der frygter Herren, skal ære sin far]

og tjene sine forældre, som man tjener herskere.

I gerning og ord skal du ære din far,

for at velsignelsen fra ham må komme over dig.

For en fars velsignelse styrker børnenes huse,

en mors forbandelse rykker grundvolden op.

Søg ikke anseelse ved at vanære din far,

for din fars vanære kan ikke give dig anseelse.

Et menneskes anseelse har sin rod i faderens ære,

og en mor i vanry er en skændsel for børnene.

Min søn, tag dig af din far i hans alderdom,

vold ham ikke sorg, så længe han lever.

Og hvis hans forstand svækkes, skal du, som har din fulde styrke, vise overbærenhed og ikke vanære ham.

For barmhjertighed mod en far vil ikke blive glemt,

den genopbygger, hvad dine synder har revet ned.

På nødens dag vil du blive husket,

dine synder skal svinde bort som rim for solen.

Den, der svigter sin far, er som en gudsbespotter,

forbandet af Herren er den, der gør sin mor vred.

Ydmyghed og hovmod

Min søn, gør din gerning med sagtmodighed,

så vil du blive elsket højere end den gavmilde.

Jo større du er, des mere skal du ydmyge dig,

så vil du finde nåde hos Herren.

[Mange er højtstående og ansete,

men for de sagtmodige åbenbares hans hemmeligheder.]

For Herrens magt er stor,

den prises af de ydmyge.

Stræb ikke efter det, der overgår din formåen,

udforsk ikke det, der overstiger dine kræfter.

Hvad der er pålagt dig, skal du lægge dig på sinde,

hvad der er skjult, skal du ikke ofre opmærksomhed.

Hvad der ligger uden for din opgave, skal du ikke befatte dig med;

der er jo blevet vist dig mere, end mennesker kan fatte.

Mange er nemlig blevet vildledt af egne antagelser;

deres falske forestillinger har afsporet deres tankegang.

[Har du ingen øjne, må du undvære lyset;

har du ingen kundskab, skal du ikke tilbyde den.]

Den hårdhjertede går det dårligt til sidst,

og den, der elsker det farlige, dør ved det.

Den hårdhjertede tynges af besvær,

og synderen dynger synd på synd.

Når noget rammer den hovmodige, er der ingen helbredelse,

for en ond plante har slået rod i ham.

Den forstandiges tanker beskæftiger sig med visdomsord,

den vise ønsker sig et lydhørt øre.

Pligter over for den fattige

Vand slukker flammende ild,

barmhjertighed soner synd.

Den, der gengælder velgerninger, tænker på fremtiden;

når han er ved at falde, finder han støtte.

Krydshenvisning:

2 Mos 20,12

Ordsp 23,22

Sir 7,27-28

Ef 6,1-3

Ordsp 1,8

Krydshenvisning:

2 Mos 20,12

Ordsp 23,22

Sir 7,27-28

Ef 6,1-3

Krydshenvisning:

2 Mos 20,12

Ordsp 23,22

Sir 7,27-28

Ef 6,1-3

Krydshenvisning:

2 Mos 20,12

Ordsp 23,22

Sir 7,27-28

Ef 6,1-3

Sl 41,2

Ordsp 19,17

Dan 4,24

Tob 4,6-11 12,9

Matt 19,21

Krydshenvisning:

2 Mos 20,12

Ordsp 23,22

Sir 7,27-28

Ef 6,1-3

Sl 41,2

Ordsp 19,17

Dan 4,24

Tob 4,6-11 12,9

Matt 19,21

Krydshenvisning:

2 Mos 20,12

Ordsp 23,22

Sir 7,27-28

Ef 6,1-3

Sl 41,2

Ordsp 19,17

Dan 4,24

Tob 4,6-11 12,9

Matt 19,21

Krydshenvisning:

2 Mos 20,12

Ordsp 23,22

Sir 7,27-28

Ef 6,1-3

Sl 41,2

Ordsp 19,17

Dan 4,24

Tob 4,6-11 12,9

Matt 19,21

Krydshenvisning:

2 Mos 20,12

Ordsp 23,22

Sir 7,27-28

Ef 6,1-3

Sl 41,2

Ordsp 19,17

Dan 4,24

Tob 4,6-11 12,9

Matt 19,21

Krydshenvisning:

2 Mos 20,12

Ordsp 23,22

Sir 7,27-28

Ef 6,1-3

Sl 41,2

Ordsp 19,17

Dan 4,24

Tob 4,6-11 12,9

Matt 19,21

Krydshenvisning:

2 Mos 20,12

Ordsp 23,22

Sir 7,27-28

Ef 6,1-3

Sl 41,2

Ordsp 19,17

Dan 4,24

Tob 4,6-11 12,9

Matt 19,21

Krydshenvisning:

2 Mos 20,12

Ordsp 23,22

Sir 7,27-28

Ef 6,1-3

Ordsp 17,6

Sl 41,2

Ordsp 19,17

Dan 4,24

Tob 4,6-11 12,9

Matt 19,21

Krydshenvisning:

2 Mos 20,12

Ordsp 23,22

Sir 7,27-28

Ef 6,1-3

Sl 41,2

Ordsp 19,17

Dan 4,24

Tob 4,6-11 12,9

Matt 19,21

Krydshenvisning:

2 Mos 20,12

Ordsp 23,22

Sir 7,27-28

Ef 6,1-3

Sl 41,2

Ordsp 19,17

Dan 4,24

Tob 4,6-11 12,9

Matt 19,21

Krydshenvisning:

2 Mos 20,12

Ordsp 23,22

Sir 7,27-28

Ef 6,1-3

Sl 41,2

Ordsp 19,17

Dan 4,24

Tob 4,6-11 12,9

Matt 19,21

Krydshenvisning:

2 Mos 20,12

Ordsp 23,22

Sir 7,27-28

Ef 6,1-3

Sl 41,2

Ordsp 19,17

Dan 4,24

Tob 4,6-11 12,9

Matt 19,21

Krydshenvisning:

2 Mos 20,12

Ordsp 23,22

Sir 7,27-28

Ef 6,1-3

Sl 41,2

Ordsp 19,17

Dan 4,24

Tob 4,6-11 12,9

Matt 19,21

Krydshenvisning:

Ordsp 3,34

Rom 12,3 12,16

Jak 4,6 4,10

1 Pet 5,5-6

Sl 41,2

Ordsp 19,17

Dan 4,24

Tob 4,6-11 12,9

Matt 19,21

Krydshenvisning:

Sl 131,1

Sl 41,2

Ordsp 19,17

Dan 4,24

Tob 4,6-11 12,9

Matt 19,21

Krydshenvisning:

1 Tim 1,3-4 6,20

Sl 41,2

Ordsp 19,17

Dan 4,24

Tob 4,6-11 12,9

Matt 19,21

Krydshenvisning:

Ordsp 28,14

Sl 41,2

Ordsp 19,17

Dan 4,24

Tob 4,6-11 12,9

Matt 19,21

Krydshenvisning:

Sl 41,2

Ordsp 19,17

Dan 4,24

Tob 4,6-11 12,9

Matt 19,21

Krydshenvisning:

Sl 41,2

Ordsp 19,17

Dan 4,24

Tob 4,6-11 12,9

Matt 19,21

Krydshenvisning:

Sl 41,2

Ordsp 19,17

Dan 4,24

Tob 4,6-11 12,9

Matt 19,21

Krydshenvisning:

Sl 41,2

Ordsp 19,17

Dan 4,24

Tob 4,6-11 12,9

Matt 19,21

Krydshenvisning:

Sl 41,2

Ordsp 19,17

Dan 4,24

Tob 4,6-11 12,9

Matt 19,21

Krydshenvisning:

Sl 41,2

Ordsp 19,17

Dan 4,24

Tob 4,6-11 12,9

Matt 19,21

Krydshenvisning:

Sl 41,2

Ordsp 19,17

Dan 4,24

Tob 4,6-11 12,9

Matt 19,21

Krydshenvisning:

Sl 41,2

Ordsp 19,17

Dan 4,24

Tob 4,6-11 12,9

Matt 19,21

Krydshenvisning:

Sl 41,2

Ordsp 19,17

Dan 4,24

Tob 4,6-11 12,9

Matt 19,21

Krydshenvisning:

Sl 41,2

Ordsp 19,17

Dan 4,24

Tob 4,6-11 12,9

Matt 19,21

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.