Bibelen online

Siraks Bog Kapitel 35

At holde loven er at bringe mange offergaver,

at give agt på buddene er at bringe et måltidsoffer.

At vise taknemlighed er at bringe et offer af fint mel,

at øve barmhjertighed er at bringe et takoffer.

At holde sig fra ondskab bringer Herrens velbehag,

at holde sig fra uret skaffer soning.

Tomhændet må du ikke vise dig for Herren,

for alt dette skal gøres for budets skyld.

Fedtet af den retfærdiges offergave brændes på alteret,

en liflig duft for den Højeste.

Den retfærdiges offer bringer Herrens velbehag,

og han vil bevare erindringen om det.

Ær Herren med et gavmildt sind,

og vær ikke smålig, når du bringer din førstegrøde.

Vær altid glad, når du kommer med dine gaver,

og med fryd skal du hellige din tiende til den Højeste.

Du skal give til ham, som han har givet til dig,

og med et gavmildt sind, svarende til det du har.

For Herren er en, der giver noget til gengæld,

ja, han giver dig syvdobbelt.

Prøv ikke at bestikke ham, for han tager ikke imod det!

Sæt ikke din lid til et uretfærdigt offer,

for Herren er den, der dømmer,

og han ser ikke på menneskelig storhed.

Han tager ikke parti mod den fattige,

han hører den forurettedes bøn.

Han overhører ikke den faderløses bøn

eller enkens, når hun udøser sin klage.

Strømmer ikke enkens tårer ned ad hendes kinder,

og retter hun ikke sin anklage mod den, der fremkaldte dem?

Den, hvis tjeneste er Herren til behag, tager han imod,

hans bøn vil nå op til skyerne.

Bønnen fra den, der er i ringe kår, trænger gennem skyerne,

og han finder ikke trøst, før den når frem;

han holder ikke inde, før den Højeste griber ind,

skaffer de retfærdige deres ret og holder dom.

Herren tøver ikke

og viser ikke de ubarmhjertige langmodighed,

før han får knust deres lænder

og taget hævn over folkeslagene,

før han får udryddet de overmodiges hob

og brudt de uretfærdiges scepter,

før han får gengældt mennesket efter dets gerninger,

gengældt menneskene efter de handlinger, de har udtænkt,

før han får skaffet sit folk dets ret,

glædet det ved sin barmhjertighed.

Herlig er hans barmhjertighed i trængselstider,

som regnskyer i tørketiden.

Krydshenvisning:

1 Sam 15,22

Ordsp 16,6 21,3

Hebr 13,16

Krydshenvisning:

1 Sam 15,22

Ordsp 16,6 21,3

Hebr 13,16

Krydshenvisning:

1 Sam 15,22

Ordsp 16,6 21,3

Hebr 13,16

Krydshenvisning:

1 Sam 15,22

Ordsp 16,6 21,3

Hebr 13,16

Krydshenvisning:

1 Sam 15,22

Ordsp 16,6 21,3

Hebr 13,16

Krydshenvisning:

2 Mos 23,15

Krydshenvisning:

3 Mos 2,1-2

Krydshenvisning:

2 Kor 9,6-10

2 Mos 23,19

Krydshenvisning:

2 Kor 9,6-10

3 Mos 27,30-31

Krydshenvisning:

2 Kor 9,6-10

5 Mos 16,17

Tob 4,8-11

Krydshenvisning:

2 Kor 9,6-10

Krydshenvisning:

5 Mos 10,17-18

Krydshenvisning:

5 Mos 10,17-18

Visd 6,7

ApG 10,34

Krydshenvisning:

5 Mos 10,17-18

Job 34,19

Sir 4,6

Krydshenvisning:

5 Mos 10,17-18

2 Mos 22,21-22

Ordsp 23,10-11

Krydshenvisning:

Ordsp 22,22-23

Sir 21,5

Krydshenvisning:

Job 34,11

Sl 62,13

Sir 16,12

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.