Bibelen online

Siraks Bog Kapitel 2

Udholdenhed i prøvelser

Min søn, hvis du når frem til at tjene Herren,

vær da forberedt på prøvelser.

Vend dit hjerte til ham og hold ud,

gør intet overilet, når noget rammer dig.

Hold dig til ham og forlad ham ikke,

så du får fremgang til sidst.

Tag imod alt, der rammer dig,

vær tålmodig under ydmygelser.

For med ild prøves guld,

i ydmygelsens smelteovn de, der har Guds velbehag.

[Under sygdom og fattigdom skal du sætte din lid til ham.]

Stol på ham, så vil han tage sig af dig.

Følg den rette vej, og sæt dit håb til ham.

I, som frygter Herren, vent på hans barmhjertighed,

vig ikke fra ham, for at I ikke skal falde.

I, som frygter Herren, stol på ham,

så skal jeres løn ikke udeblive.

I, som frygter Herren, sæt jeres håb til alt godt,

til barmhjertighed og evig glæde,

[for han gengælder jer med en evig gave og glæde.]

Betragt nøje fortidens slægter:

Hvem havde tillid til Herren og blev til skamme?

Hvem levede i frygt for ham og blev ladt i stikken?

Hvem påkaldte ham uden at blive hørt?

For Herren er nådig og barmhjertig,

han tilgiver synder og redder i trængselstider.

Veråb over de frygtsomme

Ve den med frygtsomt hjerte og synkende hænder

og synderen, der går ad to stier.

Ve den med modløst hjerte, for han stoler ikke på Herren;

derfor vil han være uden beskyttelse.

Ve jer, der har opgivet at holde ud;

hvad vil I gøre, når Herren retter blikket mod jer?

Gudsfrygt og lydighed mod Gud

De, der frygter Herren, er ikke ulydige mod hans ord;

de, der elsker ham, holder sig på hans veje.

De, der frygter Herren, stræber efter at opnå hans velbehag;

de, der elsker ham, er opfyldt af loven.

De, der frygter Herren, gør sig rede

og ydmyger sig over for ham.

Lad os falde i Herrens hænder

og ikke i menneskers hænder.

For som hans storhed er,

sådan er også hans barmhjertighed.

Krydshenvisning:

Jak 1,2-4

1 Pet 4,12

Krydshenvisning:

Jak 1,2-4

1 Pet 4,12

Krydshenvisning:

Ordsp 17,3

Es 48,10

Mal 3,3

Visd 3,6

1 Pet 1,7

Krydshenvisning:

Sl 37,5

Ordsp 3,5-6

Sir 34,14-20

Krydshenvisning:

Es 35,10

Bar 4,29

Krydshenvisning:

Job 4,7

1 Makk 2,61

Krydshenvisning:

2 Mos 34,6

Krydshenvisning:

Ordsp 28,18

Krydshenvisning:

Ordsp 28,18

Es 7,9

Krydshenvisning:

5 Mos 6,5-6

Joh 14,21 14,23

1 Joh 5,3

Krydshenvisning:

2 Sam 24,14

50 bibeltekster du skal kende

Bibelens højdepunkter udvalgt af Sørine Gotfredsen
50 bibeltekster
279,95

Forfatter: Sørine Gotfredsen
Sidetal: 256 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-301-5
Mål: 13,8 x 21,5 cm.