Bibelen online

Matthæusevangeliet Kapitel 11

Johannes Døbers spørgsmål og Jesu svar

Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham: »Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?« Jesus svarede dem: »Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarges på mig.«

Jesu tale om Johannes Døber

Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarerne om Johannes: »Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet:

Se, jeg sender min engel foran dig,

han skal bane din vej for dig.

Sandelig siger jeg jer: Blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber. Men den mindste i Himmeriget er større end han. Fra Johannes Døbers dage indtil nu er Himmeriget blevet stormet, og de fremstormende river det til sig. For alle profeterne og loven har indtil Johannes været forudsigelser. Og om I vil tage imod det: Han er Elias, som skulle komme. Den, der har ører, skal høre!

Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på torvet og råber til de andre: Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke; vi sang klagesange, og I sørgede ikke. For Johannes kom, han hverken spiste eller drak, og folk siger: Han er besat. Og Menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og folk siger: Se den fråser og dranker, ven med toldere og syndere!« Dog, visdommen har fået ret ved sine gerninger.

Veråb over Galilæas byer

Da begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig: »Ve dig, Korazin! Ve dig, Betsajda! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske. Derfor siger jeg jer: Det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer. Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg jer: Det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig.«

Jesu fryderåb

På den tid tog Jesus til orde og sagde: »Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige; ja, fader, for således var det din vilje. Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender Sønnen undtagen Faderen, og ingen kender Faderen undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham for.

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.«

Krydshenvisning:

Luk 7,18-23

Matt 14,3

Krydshenvisning:

Luk 7,18-23

Matt 3,11

Joh 6,14

Krydshenvisning:

Luk 7,18-23

Krydshenvisning:

Luk 7,18-23

Sl 146,8

Luk 4,18

Krydshenvisning:

Luk 7,18-23

Matt 13,57 26,31

Krydshenvisning:

Luk 7,24-35

Matt 3,1 3,5

Krydshenvisning:

Luk 7,24-35

Krydshenvisning:

Luk 7,24-35

Luk 1,76 20,6

Krydshenvisning:

Luk 7,24-35

2 Mos 23,20

Mal 3,1

Mark 1,2

Krydshenvisning:

Luk 7,24-35

Krydshenvisning:

Luk 7,24-35

Luk 16,16

Krydshenvisning:

Luk 7,24-35

Krydshenvisning:

Luk 7,24-35

Mal 3,23

Matt 17,12-13

Krydshenvisning:

Luk 7,24-35

Krydshenvisning:

Luk 7,24-35

Krydshenvisning:

Luk 7,24-35

Krydshenvisning:

Luk 7,24-35

Matt 3,4

Krydshenvisning:

Luk 7,24-35

Matt 9,10-15

1 Kor 1,24-30

Krydshenvisning:

Luk 10,13-15

Krydshenvisning:

Luk 10,13-15

Es 23,1-18

Ez 26-28

Jon 3,5-6

Krydshenvisning:

Luk 10,13-15

Krydshenvisning:

Luk 10,13-15

1 Mos 19,24-28

Krydshenvisning:

Luk 10,13-15

Matt 10,15

Krydshenvisning:

Luk 10,21-22

1 Kor 1,18-30

Joh 9,39

Krydshenvisning:

Luk 10,21-22

Krydshenvisning:

Luk 10,21-22

Matt 28,18

Joh 3,35 10,15

Fil 2,9

Krydshenvisning:

Es 28,12

Jer 31,25

Krydshenvisning:

1 Joh 5,3

Jer 6,16

Krydshenvisning:

1 Joh 5,3

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd