Bibelen online

Matthæusevangeliet Kapitel 6

Om almisse

Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker for at blive set af dem, for så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlene. Når du giver almisse, så lad ikke blæse i basun for dig, som hyklerne gør det i synagoger og på gader for at prises af mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør, for at din almisse kan gives i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

Om bøn

Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer, og luk din dør, og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det.

Fadervor

Derfor skal I bede således:

Vor Fader, du som er i himlene!

Helliget blive dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje

som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke ind i fristelse,

men fri os fra det onde.

For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.

Om faste

Når I faster, må I ikke gå med dyster mine som hyklerne. For de gør deres ansigt ukendeligt, for at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Men når du faster, så salv dit hoved, og vask dit ansigt, så du ikke faster synligt for mennesker, men for din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

Skatten i himlen

Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være.

Legemets lys

Øjet er legemets lys. Er dit øje klart, er hele dit legeme lyst; men er dit øje mat, er hele dit legeme mørkt. Hvis nu lyset i dig er mørke – hvilket mørke!

Om bekymringer

Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.

Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende? I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.

Krydshenvisning:

Matt 23,5

Krydshenvisning:

Joh 12,43

1 Kor 13,3

Krydshenvisning:

Matt 25,37-40

Rom 12,8

Krydshenvisning:

Luk 18,9-14

Krydshenvisning:

Es 1,15

Præd 5,1

Sir 7,14

Krydshenvisning:

Luk 11,1-4

Ez 36,23

Krydshenvisning:

Luk 11,1-4

Matt 26,39-46

Rom 14,17

ApG 21,14

Krydshenvisning:

Luk 11,1-4

Ordsp 30,8

Note:

forlader: De ældste håndskrifter har læsemåden: har forladt.

Krydshenvisning:

Luk 11,1-4

Kol 3,13

Note:

det onde: Anden mulig oversættelse: den Onde.

For dit er Riget og magten og æren i evighed: Denne afsluttende lovprisning er først bevidnet i senere håndskrifter.

Krydshenvisning:

Luk 11,1-4

Joh 17,15

2 Thess 3,3

Luk 22,40

Jak 1,13

2 Tim 4,18

1 Krøn 29,11-12

ManB 15

Krydshenvisning:

Mark 11,25

Luk 6,37

Sir 28,2-5

Krydshenvisning:

Mark 11,25

Luk 6,37

Sir 28,2-5

Krydshenvisning:

Es 58,5-6

Krydshenvisning:

Es 58,5-6

Krydshenvisning:

Es 58,5-6

Krydshenvisning:

Luk 12,32-34

Jak 5,2-3

Krydshenvisning:

Luk 12,32-34

Matt 19,21

1 Tim 6,17-19

Krydshenvisning:

Luk 12,32-34

Krydshenvisning:

Luk 11,33-36

Krydshenvisning:

Luk 11,33-36

Joh 11,10

Krydshenvisning:

Luk 16,13

Jak 4,4

1 Kong 18,21

Krydshenvisning:

Luk 12,22-31

Sl 37,5

Fil 4,6

1 Pet 5,7

Krydshenvisning:

Luk 12,22-31

Matt 10,31

Luk 12,6-7

Krydshenvisning:

Luk 12,22-31

Krydshenvisning:

Luk 12,22-31

Krydshenvisning:

Luk 12,22-31

1 Kong 10

Krydshenvisning:

Luk 12,22-31

Matt 8,26 16,8

1 Pet 5,7

Krydshenvisning:

Luk 12,22-31

Krydshenvisning:

Luk 12,22-31

Krydshenvisning:

Luk 12,22-31

1 Kong 3,10-14

Sl 37,5

Luk 10,41-42

Krydshenvisning:

2 Mos 16,19

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd